Foto: Bas Berkhout, Bondsmeesterklasse

[Foto: Theo van Vliet]

De Landelijke Groep Bondsmeesterklasse (BMK) is er voor fotografen die een extra uitdaging zoeken, als aanvulling op de discussies in de eigen fotoclub. De BMK-groep heeft geen gemeenschappelijk thema of onderwerp.

Bij de ballotage 2017 zijn als lid toegelaten: Jelle Pieter de Boer, Jan Janssen, Colette Lukassen, Cees Oomes, Joyce van Panhuis-Maas, Trevor Simpson en Koen Verjans.
Als kandidaat-lid zijn toegelaten: Jo Frijns en Hans van der Pol. Van Ger Middelkoop, John Moest, Cobi Neeft en  Ton Wolswijk is het kandidaat-lidmaatschap geprolongeerd.

Bekijk de acceptaties uit 2017, 2016, 2015 en 2014
Info? Coördinator: Harry Sikkenk (bmk@fotobond.nl; 010 – 41 81 033)


leden

Het niveau van de fotografie binnen deze Landelijke Groep ligt zeer hoog. Dit komt, onder meer, door de strenge ballotage. Deze wordt niet uitgevoerd door leden van de Groep, maar door een vakjury bestaande uit professionals uit de fotografiewereld, die geen lid zijn van de Fotobond.
De leden behoren tot de top van de vrijetijdsfotografie en zijn gepassioneerd met fotografie bezig en proberen aan te sluiten bij de hedendaagse (professionele) autonome fotografie. Ze hebben een persoonlijk stijl ontwikkeld heeft en laten in hun werk originaliteit zien. De beheersing van de techniek is geen doel op zich maar een middel om de inhoud van de beelden tot uitdrukking te brengen.


lid worden?

Deze Groep kent een strenge ballotage door een externe jury. Om toegelaten te worden voor de ballotage moet er een collectie van minimaal 12 foto’s worden ingezonden waarmee de fotograaf de visie op een bepaald onderwerp of thema laat zien.

 

Coördinator:
Harry Sikkenk
(bmk@fotobond.nl; 010 – 41 81 033)


bijeenkomsten 2017

wanneer?
zaterdag 25 maart 2017
zaterdag 8 april 2017 (gastsprekers)
zaterdag 9 september 2017
zaterdag 25 november 2017
waar?
Vergadercentrum H.F. Witte
Henri Dunantplein 4
3731 CL  DE BILT
030 – 22 03 954

Formulieren voor deelname ballotage 2017
Voorwaarden BMK-inzending en ballotage 2017 Klik hier voor de pdf
Gegevens en data BMK-inzending en jurering 2017 Klik hier voor de pdf


bespreekbijeenkomsten

Doel van de bijeenkomsten: reflectie op eigen werk, leren van anderen (ontwikkeling) en de verbinding met de professionele fotografie maken.
Aan de bijeenkomsten (4 à 6 maal per jaar) nemen de leden de kandidaat-leden actief deel. Ze tonen regelmatig werk toont ter onderlinge bespreking, waardoor zowel het reflecterende aspect als de verdere ontwikkeling aan de orde is.


professioneel circuit

Regelmatig zullen professionele fotografen en anderen uit het professionele circuit worden uitgenodigd om een portfolio te presenteren, werk te bespreken of bepaalde thema’s aan de orde te stellen.


lezingen en exposities

In Bondsmeesterklasse-verband, maar op vrijwillige basis, worden exposities en lezingen van zowel professionals als (top)vrijetijdsfotografen bezocht (zoals musea, galeries, fotografieopleidingen).