Foto: Hans Brongers

Foto: Hans Brongers

De Landelijke Groep Portret houdt zich bezig met het fotograferen van de mens in al zijn verschijningsvormen en gaat dus uit van een veel ruimere opvatting dan alleen het studio-portret

Bekijk de galerie
Info? Hans Brongers (portret@fotobond.nl)


inspiratie

Er bestaat een grote vrijheid met betrekking tot de vormgeving. Binnen de Groep is er dan ook een grote verscheidenheid aan stijlen. Het is geweldig om veel foto’s te zien en daar met elkaar over te spreken in een prima sfeer: kritisch en respectvol. Dat maakt dat je iedere keer weer geïnspireerd huiswaarts gaat na een bijeenkomst.


meedoen

Om deel te kunnen nemen dient een fotograaf tenminste acht foto’s voor te leggen aan de Groep. De Groep beoordeelt gezamenlijk de kwaliteit en de intentie van de maker en beslist aan de hand daarvan over diens toetreding tot de Groep.
Aanmelden voor de Portretgroep kan na overleg met de coördinator.


bijeenkomsten 2017

wanneer?
zaterdag 18 februari 2017
zaterdag 15 april 2017
zaterdag 14 oktober 2017
zaterdag 9 december 2017
waar?
Zalencentrum De Amershof
Snouckaertlaan 11
3811 MA Amersfoort
033 – 46 13 524