Het mentoraat, een persoonlijke begeleiding om je niveau te verhogen

Tips

  • Vraag aan je club of er een mentoraat wordt gehouden
  • Vraag aan je Afdeling of je mee kunt doen met het mentoraat van een andere club
  • Vraag aan je Afdeling of ze een mentoraat kunnen organiseren

Wat is een mentoraat?

Een mentoraat is een persoonlijke begeleiding door een daarvoor opgeleide fotografiedocent (de mentor). In een aantal sessies zal de mentor door de de cursist te stimuleren en te motiveren proberen de fotografie naar een hoger niveau te tillen. Over het algemeen zijn er een vijftal sessies over het jaar verspreid. Tijdens de eerste bijeenkomst maken Mentor en cursist kennis en bepalen zij aan welk onderwerp of thema de cursist gaat werken. Dit thema wordt gedurende het hele mentoraat vastgehouden. De cursist neemt bij elke volgende bijeenkomst nieuw werk mee, dat door de mentor van commentaar wordt voorzien. Zo kan de cursist zijn fotografie verbeteren. Aan het einde van het mentoraat is er vaak een eindpresentatie of een expositie.


Individueel, maar niet alleen

Hoewel het mentoraat een persoonlijke begeleiding is van een cursist worden er tijdens een sessie meerdere fotografen begeleid. De cursisten kunnen ook leren van het commentaar en de motivatie die gegeven  wordt aan de andere deelnemers, vaak kan hun inbreng ook erg stimulerend en motiverend zijn.


Wie organiseert een mentoraat?

Mentoraten worden vaak in clubverband georganiseerd. Maar ook Afdelingsmentoraten of Landelijke mentoraten worden regelmatig gehouden. Een groep bestaat vaak uit twaalf deelnemers en één mentor.

Bondsmentorenlijst (versie-20161120)


Het Landelijk Mentoraat

Het Landelijk Mentoraat is een een coachingstraject voor alle leden van de Fotobond. Alle leden van de Fotobond kunnen deelnemen, dus zowel  persoonlijke leden als fotoclubleden van de Fotobond. Het Landelijk Mentoraat is gericht op de verdere inhoudelijke fotografische ontwikkeling van de fotograaf.
Om aan het Landelijk mentoraat  te kunnen deelnemen moet men werk inzenden voor een  ballotage. Belangstellende fotografen betalen hiervoor een vergoeding.
Toetreding tot het Landelijk Mentoraat geschiedt na een positieve beoordeling van de ballotagecommissie. De ballotagecommissie bestaat uit 4 ervaren Bondsmentoren. Het landelijk mentoraat wordt georganiseerd door de Taakgroep Opleiding & Sprekers van de Fotobond.
De deelnemers worden begeleid door een ervaren Bondsmentor. De Fotobond verstrekt een subsidie voor het Landelijk Mentoraat, waardoor de kosten voor de deelname lager zullen zijn.