Nieuwe cursussen Compositie en Series

Zoals je hebt kunnen lezen in ‘Fotobond in Beeld’ ontwikkelt de Taakgroep Opleiding & Sprekers een nieuwe cursus voor Fotobondleden. De cursus heeft een modulaire opzet zodat iedereen dat stukje kennis kan halen waaraan hij/zij behoefte heeft. De eerste modules ‘Compositie’ en ‘Series’ zijn inmiddels klaar.
De module Compositie richt zich op de verschillende manieren om een passende compositie voor dat ene onderwerp te vinden. Hierbij draait het om alle elementen die zich binnen het kader bevinden. Hoe verhouden zij zich met elkaar en wat betekent dit voor de inhoud van de foto?
In de modules Series kijken we wanneer foto’s een serie vormen. Welke verschillende type series zijn er? Wat gebeurt er wanneer je meerdere beelden naast elkaar zet en hoe belangrijk is de volgorde? De organisatie van de cursus vindt plaats via de Afdelingen. Via hen ontvang je informatie zoals wanneer, waar en welke bondsmentor de cursus zal geven.