De Afdelingen hebben hun eigen activiteiten die georganiseerd worden als aanvulling op de clubactiviteiten. Dat kunnen lezingen zijn van interne en externe sprekers, maar ook een cursus van een mentor


Activiteiten

De Afdelingen organiseren verschillende activiteiten die een aanvulling vormen op het aanbod van de fotoclubs. Daarvoor wordt subsidie aangeboden door de Fotobond. Een aantal Afdelingen vraagt ook een bijdrage van de fotoclubs binnen hun Afdeling.
Ben je op zoek naar een specifieke Afdeling? Kijk dan bovenin het menu bij ‘Afdelingen’.


Interne sprekers (Fotobondsleden)

Het uitnodigen van een spreker brengt nieuwe kennis en inzichten in uw club. Op de interne sprekerslijst van de Fotobond staan leden die bereid zijn als spreker bij fotoclubs op te treden. De onderwerpen die de sprekers aanbieden variëren van eigen fotowerk, de fotogeschiedenis, hedendaagse fotografen, beeldtaal of het maken van een serie tot het vinden van ideeën. De sprekerslijst is opgesteld door de Taakgroep Opleidingen en Sprekers en wordt elk jaar geactualiseerd. In deze lijst vind je namen, adressen en telefoonnummers van de sprekers en hun specialiteit of onderwerp waarover zij willen praten of wat zij willen laten zien. Bovendien zijn namen van clubs toegevoegd waar een spreker in de afgelopen jaren heeft opgetreden. De sprekers die in deze lijst zijn opgenomen zijn allemaal lid van de Fotobond. Fotoclubs die een spreker willen vastleggen nemen rechtstreeks contact met hem/haar op. De Fotobond heeft de vergoeding, die de club moet betalen aan de spreker voor een avondlezing vastgesteld op ten minste € 100,- exclusief reiskosten van € 0,25 per km.
Interne sprekerslijst (versie-20161127)


Externe sprekers
(geen Fotobondsleden)

Naast de interne sprekers is er een lijst met externe sprekers van buiten de Fotobond. Externe sprekers bieden vaak een andere kijk. Denk bijvoorbeeld aan een fotorecensent, columnist, reclamefotograaf of een kunstenaar. Bekende fotografen zoals Ruben Smit, Pim Ras of Marie Cecile Thijs bieden veel inspiratie. Een andere reden om een externe spreker uit te nodigen, is kennis op het gebied van bijvoorbeeld andere technieken, multimedia of creativiteit. De Taakgroep Opleidingen en Sprekers benadert interessante sprekers en vraagt of zij beschikbaar zijn voor lezingen en op de lijst geplaatst willen worden. De tarieven voor externe sprekers zijn niet vastgesteld. De prijs voor een externe spreker ligt vaak iets hoger dan een interne spreker. Daarom worden externe sprekers vaak uitgenodigd via de Afdeling of in een samenwerkingsverband van meerdere clubs.
Bekijk de externe sprekerslijst
(PDF, versie 2015)


Bondsmentoren

Een bondsmentor kan op verschillende manieren iets betekenen voor een club. De bondsmentor wordt meestal gevraagd voor het geven van een mentoraat waarbij een groep fotografen gezamenlijk met één thema aan de slag gaat of ieder op zoek gaat naar persoonlijke verdieping. De mentor begeleidt de deelnemers vijf avonden of dagdelen. Hij laat de deelnemers kennis maken met andere fotografen, ander stromingen, een andere kijk op fotografie of probeert vastgelopen fotografen weer vlot te trekken. Daarnaast kan een mentor helpen bij het samenstellen van een expositie, een jaarprogramma, het organiseren van een jubileum of handvatten aanreiken bij het fotobespreken. Er zijn momenteel zo’n 35 bondsmentoren die verspreid over het land wonen. Je vindt er dus altijd wel één of meer bij je in de buurt. Het tarief voor de bondsmentor is vastgesteld op minimaal €100,00 exclusief reiskosten van €0,25 per km. Omdat de Fotobond het belangrijk vindt, dat clubs zich laten inspireren door bv mentoren, subsidieert zij een club met max. €250,00 per twee jaar voor het organiseren van een mentoraat.
Bondsmentorenlijst (versie-20161120)