Waarom zou je lid worden van de Fotobond?

Daar zijn een aantal redenen voor. Je kunt aan de activiteiten van de Fotobond deelnemen in clubverband, maar ook op Afdelingsniveau of landelijk. Zo worden er ondermeer wedstrijden, mentoraten, lezingen, besprekingen, exposities en excursies georganiseerd. Je krijgt viermaal per jaar het tijdschrift ‘Fotobond in Beeld’. En bovendien kun je van onze partners aantrekkelijke kortingen krijgen.


Hoe kun je lid worden?

Dat kan op twee manieren:

  • Door lid te worden van een fotoclub die bij de Fotobond is aangesloten. De secretaris van je fotoclub meldt je aan bij de Fotobond. Je krijgt dan een Fotobondsnummer en een pasje en kunt dan meedoen met de activiteiten of profiteren van de korting. Het lidmaatschapsgeld van de Fotobond (€18,00 per jaar) is inbegrepen bij je clublidmaatschap.
  • Als je géén lid van een fotoclub wilt worden kun je meedoen als ‘persoonlijk lid’. Je kunt hiervoor een inschrijfformulier downloaden en opsturen naar de ledenadministratie. Persoonlijke leden hebben dezelfde rechten als leden van fotoclubs, maar kunnen niet deelnemen aan speciale clubactiviteiten (bijvoorbeeld de Bondsfotowedstrijd). Het persoonlijk lidmaatschap bedraagt €32,00 per jaar.

Aanmelding

Voor clubleden
Als je je aanmeldt als lid van een fotoclub, zorgt de secretaris van die club ervoor dat je naam wordt doorgegeven aan de Fotobond. Hij krijgt ook je lidmaatschapspasje. Wijzigingen van adres en overige gegevens moet je ook aan de secretaris doorgeven.

Voor persoonlijke leden
Om je direct aan te melden voor een persoonlijk lidmaatschap kun je via e-mail contact opnemen met de ledenadministratie. Je kunt hier ook wijzigingen doorgeven of je afmelden als lid.


Wijzigingen in je gegevens

Persoonlijke leden van de Fotobond kunnen wijzigingen in hun gegevens rechtstreeks doorgeven aan de ledenadministratie.

Leden van clubs dienen wijzigingen in hun gegevens door te geven aan het secretariaat van de vereniging waar ze lid van zijn. De secretaris geeft de wijzigingen door aan de ledenadministratie van de Fotobond.

De Ledenadministratie van de Fotobond wordt verricht door Gerda Gallé.


Exposities en tentoonstellingen

Ga je exposeren, stuur ons dan een e-mailtje met alle gegevens. Wij zetten die expositie dan in de expositie-agenda.
Zorg dat je de volgende gegevens doorgeeft:

  • Je naam en lidnummer
  • Van welke club je lid bent
  • Van wanneer tot wanneer je exposeert
  • Het complete bezoekadres van de locatie
  • De openingstijden van de locatie
  • Schrijf een kort verhaaltje over je expositie zodat bezoekers weten wat ze kunnen verwachten
  • Stuur in ieder geval één foto mee die bij de aankondiging geplaatst kan worden, bij voorkeur een liggende

Tijdschrift Fotobond in Beeld

Ons blad verschijnt viermaal per jaar in februari/maart, april/mei, september en november/december. Het wordt per post toegezonden aan alle persoonlijke leden en alle leden van de aangesloten fotoclubs.  Als je geen ‘Fotobond in Beeld’ wilt ontvangen krijg je daarvoor geen restitutie of korting op de contributie.


Auteursrecht

Iedereen die fotografeert heeft te maken met auteursrecht en (vaak) met portretrecht. Als je je foto’s op internet zet of als je een foto wil verkopen is het zaak goed te weten wat daar bij komt kijken. Voorkom juridische problemen! Voor actuele informatie, zie ook de pagina’s over auteursrecht voor fotografen van de Fotografen Federatie.

Downloads:
Auteurs- en portretrecht (PDF)
Modelcontracten (DOC)
PowerPoint presentatie (PPT)