Waarom zou je lid worden van de Fotobond?

Daar zijn een aantal redenen voor. Je kunt aan de activiteiten van de Fotobond deelnemen in clubverband, maar ook op Afdelingsniveau of landelijk. Zo worden er ondermeer wedstrijden, mentoraten, lezingen, besprekingen, exposities en excursies georganiseerd. Je krijgt viermaal per jaar het tijdschrift ‘Fotobond in Beeld’. En bovendien kun je van onze partners aantrekkelijke kortingen krijgen.


Hoe kun je lid worden?

Dat kan op twee manieren:

  • Door lid te worden van een fotoclub die bij de Fotobond is aangesloten. De secretaris van je fotoclub meldt je aan bij de Fotobond. Je krijgt dan een Lidnummer. De ledenpas wordt je een paar dagen later toegestuurd Je kunt dan meedoen met de activiteiten of profiteren van de korting. Het lidmaatschapsgeld van de Fotobond (€18,00 per jaar) is inbegrepen bij je clublidmaatschap.
  • Als je géén lid van een fotoclub wilt worden kun je meedoen als ‘persoonlijk lid’. Om je direct aan te melden voor een persoonlijk lidmaatschap kun je via e-mail contact opnemen met de ledenadministratie (ledenadministratie@fotobond.nl). Je kunt hier ook wijzigingen doorgeven. Persoonlijke leden hebben dezelfde rechten als leden van fotoclubs, maar kunnen niet deelnemen aan speciale clubactiviteiten (bijvoorbeeld de Bondsfotowedstrijd). Het persoonlijk lidmaatschap bedraagt €32,00 per jaar. Vanaf 1 januari 2018 wordt dit verlaagd naar € 28,00 per jaar.

Wijzigingen in je gegevens

Persoonlijke leden van de Fotobond kunnen wijzigingen in hun gegevens rechtstreeks doorgeven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@fotobond.nl).

Leden van clubs dienen wijzigingen in hun gegevens door te geven aan het secretariaat van de vereniging waar ze lid van zijn. De secretaris kan de wijzigingen zelf aanbrengen in de ledenadministratie van de Fotobond.

De Ledenadministratie van de Fotobond wordt verzorgd door Gerda Gallé.


Exposities en tentoonstellingen

Ga je exposeren, stuur ons dan een e-mailtje met alle gegevens. Wij zetten die expositie dan in de expositie-agenda.
Zorg dat je de volgende gegevens doorgeeft:

  • Je naam en lidnummer
  • Van welke club je lid bent
  • Van wanneer tot wanneer je exposeert
  • Het complete bezoekadres van de locatie
  • De openingstijden van de locatie
  • Schrijf een kort verhaaltje over je expositie zodat bezoekers weten wat ze kunnen verwachten
  • Stuur in ieder geval één foto mee die bij de aankondiging geplaatst kan worden, bij voorkeur een liggende

Tijdschrift Fotobond In Beeld

Ons blad verschijnt viermaal per jaar in februari/maart, april/mei, september en november/december. Het wordt per post toegezonden aan alle persoonlijke leden en alle leden van de aangesloten fotoclubs.
Let op! Bij de uitgave van februari/maart wordt je lidmaatschapskaart meegezonden, gooi de adresdrager van die uitgave dus niet weg!


Auteursrecht

Iedereen die fotografeert heeft te maken met auteursrecht en (vaak) met portretrecht. Als je je foto’s op internet zet of als je een foto wil verkopen is het zaak goed te weten wat daar bij komt kijken. Voorkom juridische problemen! Voor actuele informatie, zie ook de pagina’s over auteursrecht voor fotografen van de Fotografen Federatie.

Downloads:
Auteurs- en portretrecht (PDF)
Modelcontracten (DOC)
PowerPoint presentatie (PPT)