Waarom als club lid worden?

Er zijn een aantal redenen om als club lid te zijn van de Fotobond. Je kunt ondersteuning en subsidie krijgen bij veel activiteiten die je organiseert. Is een activiteit te groot voor je club, dan kun je met andere clubs samen iets binnen jouw Afdeling organiseren.
Waarschijnlijk wil je even spreken met een bestuurder uit je Afdeling of met de secretaris van de Fotobond. Dat kan! Stuur even een e-mail voor een afspraak. Bestuursleden van de Fotobond komen graag voorlichting geven op een clubavond of bij een bestuursvergadering.


Hoe kun je lid worden?

Wil je jouw club aanmelden bij de Fotobond, download dan het inschrijfformulier en stuur dit naar de ledenadministratie (je kunt je club ook via de ledenadministratie afmelden).


Vergaderingen van de Fotobond

De Fotobond houdt jaarlijks een Algemene Ledenvergadering waarvoor de besturen van de fotoclubs worden uitgenodigd.
Tweemaal per jaar is er een vergadering van het Fotobondbestuur, daaraan nemen deel: het Dagelijks Bestuur, de voorzitters van de Afdelingen en de voorzitters van de Taakgroepen.


Hoeveel kost het?

Het Contributiereglement kunt je hier downloaden. Per jaar draagt je club €18,00 per lid af aan de Fotobond. Er is gen maximum afdracht per club.
Het lidmaatschap is inclusief ondersteuning door de Fotobond en het kwartaalbulletin ‘Fotobond in Beeld’. Indien clubs geen ‘Fotobond in Beeld’ willen ontvangen is geen restitutie of korting op de contributie mogelijk.


Wie houdt de gegevens van de leden bij?

De leden kunnen zelf hun gegevens bijhouden. De secretarissen van een club kunnen ook de gegevens van de leden bijwerken. Lukt het niet, dan kan verzocht worden aan de ledenadministratie (ledenadministratie@fotobond.nl) om de wijzigingen uit te voeren.

 


Interne sprekers (Fotobondsleden)

Het uitnodigen van een spreker brengt nieuwe kennis en inzichten in uw club. Op de interne sprekerslijst van de Fotobond staan leden die bereid zijn als spreker bij fotoclubs op te treden. De onderwerpen die de sprekers aanbieden variëren van eigen fotowerk, de fotogeschiedenis, hedendaagse fotografen, beeldtaal of het maken van een serie tot het vinden van ideeën. De sprekerslijst is opgesteld door de Taakgroep Opleidingen en Sprekers en wordt elk jaar geactualiseerd. In deze lijst vind je namen, adressen en telefoonnummers van de sprekers en hun specialiteit of onderwerp waarover zij willen praten of wat zij willen laten zien. Bovendien zijn namen van clubs toegevoegd waar een spreker in de afgelopen jaren heeft opgetreden. De sprekers die in deze lijst zijn opgenomen zijn allemaal lid van de Fotobond. Fotoclubs die een spreker willen vastleggen nemen rechtstreeks contact met hem/haar op. De Fotobond heeft de vergoeding, die de club moet betalen aan de spreker voor een avondlezing vastgesteld op ten minste € 100,- exclusief reiskosten van € 0,25 per km.
Interne sprekerslijst (versie-20161127)


Externe sprekers
(geen Fotobondsleden)

Naast de interne sprekers is er een lijst met externe sprekers van buiten de Fotobond. Externe sprekers bieden vaak een andere kijk. Denk bijvoorbeeld aan een fotorecensent, columnist, reclamefotograaf of een kunstenaar. Bekende fotografen zoals Ruben Smit, Pim Ras of Marie Cecile Thijs bieden veel inspiratie. Een andere reden om een externe spreker uit te nodigen, is kennis op het gebied van bijvoorbeeld andere technieken, multimedia of creativiteit. De Taakgroep Opleidingen en Sprekers benadert interessante sprekers en vraagt of zij beschikbaar zijn voor lezingen en op de lijst geplaatst willen worden. De tarieven voor externe sprekers zijn niet vastgesteld. De prijs voor een externe spreker ligt vaak iets hoger dan een interne spreker. Daarom worden externe sprekers vaak uitgenodigd via de Afdeling of in een samenwerkingsverband van meerdere clubs.
Bekijk de externe sprekerslijst
(PDF, versie 2015)


Bondsmentoren

Een bondsmentor kan op verschillende manieren iets betekenen voor een club. De bondsmentor wordt meestal gevraagd voor het geven van een mentoraat waarbij een groep fotografen gezamenlijk met één thema aan de slag gaat of ieder op zoek gaat naar persoonlijke verdieping. De mentor begeleidt de deelnemers vijf avonden of dagdelen. Hij laat de deelnemers kennis maken met andere fotografen, ander stromingen, een andere kijk op fotografie of probeert vastgelopen fotografen weer vlot te trekken. Daarnaast kan een mentor helpen bij het samenstellen van een expositie, een jaarprogramma, het organiseren van een jubileum of handvatten aanreiken bij het fotobespreken. Er zijn momenteel zo’n 35 bondsmentoren die verspreid over het land wonen. Je vindt er dus altijd wel één of meer bij je in de buurt. Het tarief voor de bondsmentor is vastgesteld op minimaal €100,00 exclusief reiskosten van €0,25 per km. Omdat de Fotobond het belangrijk vindt, dat clubs zich laten inspireren door mentoren, subsidieert zij een club met een maximum van €250,00 per twee jaar voor het organiseren van een mentoraat.
Bondsmentorenlijst (versie-20161120)


Mentoraat

De Fotobond geeft onder bepaalde voorwaarden subsidie voor het geven van clubmentoraten. Onderstaande formulieren kunnen na overleg met de mentor gebruikt worden om een subsidie aan te vragen bij de penningmeester van de Fotobond.

Downloads:
Subsidieaanvraag mentoraat (DOC, 2016)
Subsidieaanvraag mentoraat (PDF, 2016)


Een club beginnen

Wat komt er bij kijken om een club op te starten? Maar vooral: hoe kunnen we zaken zo op de rails zetten dat de leden weten waar het bestuur voor staat en het bestuur weet wat er verwacht (mag) worden? En: “Wie is eigenlijk de baas in onze club?”

Downloads:
De formele organisatie van een fotovereniging (PDF)
Bijlage Model Statuten en HHR (DOC)


Het jaarprogramma

Elk jaar verwachten de leden een aantal activiteiten voor het nieuwe seizoen. Kijk op de pagina ‘Het beste clubidee’. Fotoclubs kunnen hun beste ideeën jaarlijks inzenden. Het beste idee wordt beloond met een inspirerende lezing voor je club!


Leden krijgen en houden

Een fotoclub wil graag regelmatig nieuwe leden binnen de club welkom heten. En de club wil graag dat die mensen hun eigen  plaats vinden en enthousiast worden én blijven. Hoe ga je om met veranderingen? Wat als het ledental de pan uit rijst?
Downloads:
Leden krijgen en houden (PDF)
Bijlage PR en programma (PDF)
Bijlage Folder Fotogroep Goes (PDF)
Bijlage Diversiteit bij de fotoclub (PPT)
Bijlage Diversiteit en veranderingen (PDF)


De organisatie van de fotoclub

Soms vraag je je als (bestuurs)lid af: “Wat willen we eigenlijk binnen onze club?”Of: “Hebben we de organisatie zo op orde dat we aandacht geven aan de belangrijkste aspecten van ons clubleven?”.
Voor meer informatie over de verenigingsscan, zie hier!

Downloads:
De verenigingsscan (PDF)
vragen e.d. (DOC)


Tevreden leden

Via een eenvoudige enquête kan elk bestuur voeling houden met haar leden en er voor zorgen dat de meningen over wat er leeft boven tafel komen.

Downloads:
De jaarlijkse enquete (PDF)
Bijlage Modellen (DOC)


Geld voor een evenement

Als je als club een evenement wilt organiseren , denk je al snel aan fondsverwerving. Er zijn een aantal methoden om aan geld of middelen in natura te komen, zoals het verkrijgen van subsidie, het ontvangen van donaties en het ontvangen van geld dat door bijvoorbeeld culturele organisaties ter beschikking gesteld wordt. Echter: elke geldgever stelt eisen of verlangt tegenprestatie(s). Hoe kun je daar mee omgaan? Hoe leg je dit vast? Wat is verstandig en wat is noodzakelijk?

Downloads:
Fondsverwerving (PDF)


Clubverzekering

Wat is het nut van een verzekering voor je club? Wat zijn de risico’s en wat is nuttig?

Downloads:
Verzekeringen (PDF)