De reglementen van de Fotobond

Veel procedures van de Fotobond liggen vast in reglementen, vastgesteld door het Fotobondbestuur. Dat schept duidelijkheid. Is die er toch niet, neem dan even contact op met onze secretaris (secretaris@fotobond.nl), hij kan uitleggen waarom de reglementen zo zijn opgesteld en eventuele veranderingen voordragen aan het Fotobondbestuur.


Bondsonderscheidingen

Download hier het reglement in pdf-formaat

Het bestaande reglement is aangepast om duidelijker te maken voor welke onderscheiding een lid in aanmerking kan komen en wat de procedure van aanvragen en uitreiken is. Dit reglement treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2017.

Heb je vragen over het reglement Bondsonderscheidingen, neem dan even contact op met onze secretaris (secretaris@fotobond.nl)


Prestatieonderscheidingen

Download hier het reglement in pdf-formaat

Dit reglement geldt voor een pilotperiode van één jaar, ingaande op 1 januari 2017. Deze nieuwe serie onderscheidingen is bedoeld voor fotografen, die bij herhaling bewijzen een hoge kwaliteit te behalen bij landelijke wedstrijden van de Fotobond.
De eisen zijn hoog en het ligt niet in de verwachting, dat in dit pilotjaar de deelnemers aan de wedstrijden al in aanmerking komen voor deze nieuwe onderscheidingen. Wel kan de taakgroep Wedstrijden & Exposities beginnen te meten welke leden continue een hoge kwaliteit werk leveren.
Mochten er vragen zijn over de nieuwe onderscheidingen. Stelt die dan aan onze secretaris (secretaris@fotobond.nl), zodat die een beeld kan krijgen van de belangstelling hiervoor.


Wedstrijdreglementen

Deze reglementen vind je op de pagina’s van de wedstrijden. Kijk altijd, vóór je inzendt, of je volgens de laatste versie van het reglement instuurt!