De Taakgroep Opleidingen & Sprekers houdt zich bezig met het beleid van de Fotobond op het terrein van fotografische educatie.

Dat doet ze door het initiëren van cursussen, zoals de cursus fotobespreken in alle Afdelingen. Een belangrijke taak is het opleiden, bijscholen en ondersteunen van de Bondsmentoren. Daarnaast heeft zij het initiatief genomen om leden van de Fotobond de kans te geven om zich persoonlijk te verdiepen in een Landelijk mentoraat en de Afdelingsmentoraten in gang gezet. Ook het aanbieden en bijhouden van een overzicht aan inspirerende interne en externe sprekers – collega Fotobondsleden met een goed verhaal en vooraanstaande professionals en deskundigen – behoort tot de taken. Op dit moment richt de Taakgroep zich in samenwerking met de Taakgroep Wedstrijden & Exposities op opzetten van een cursus jureren. Tevens is de taakgroep in overleg met het Dagelijks Bestuur over hoe samenwerking met externe commerciële (digitale) foto-opleidingen in te zetten en te reguleren.


Fotoreview

Leden kunnen foto’s digitaal naar Fotobondsmentoren sturen. Ze ontvangen dan een bespreking van hun foto’s retour. De periode dat ingeleverd kan worden loopt van 27 maart t/m 27 mei 2017.

Lees meer …


Bondsmentoren

Een bondsmentor kan op verschillende manieren iets betekenen voor een club. De bondsmentor wordt meestal gevraagd voor het geven van een mentoraat waarbij een groep fotografen gezamenlijk met één thema aan de slag gaat of ieder op zoek gaat naar persoonlijke verdieping. De mentor begeleidt de deelnemers vijf avonden of dagdelen. Hij laat de deelnemers kennis maken met andere fotografen, ander stromingen, een andere kijk op fotografie of probeert vastgelopen fotografen weer vlot te trekken. Daarnaast kan een mentor helpen bij het samenstellen van een expositie, een jaarprogramma, het organiseren van een jubileum of handvatten aanreiken bij het fotobespreken. Er zijn momenteel zo’n 35 bondsmentoren die verspreid over het land wonen. Je vindt er dus altijd wel één of meer bij je in de buurt. Het tarief voor de bondsmentor is vastgesteld op minimaal €100,00 exclusief reiskosten van €0,25 per km.
documenten
Bondsmentorenlijst (versie-20161120)


Kwaliteitsbewaking Bondsmentoren

Bondsmentoren hebben de cursus Fotoreflectie aan de Fotovakschool gevolgd met de specialisatie mentor. Om Bondsmentor te worden moeten zij beschikken over aanvullende vaardigheden zoals kunnen inspireren en stimuleren, duidelijk kunnen uitleggen, het herkennen van talenten, het formuleren van opdrachten en het kunnen omgaan met groepen. De Taakgroep biedt aankomende Bondsmentoren, indien nodig, begeleiding aan om deze vaardigheden onder de knie te krijgen. Daarnaast organiseert de Taakgroep ieder jaar een studiedag voor Bondsmentoren om hun kennis aan te vullen en op peil te houden. Om de kwaliteit van de Bondsmentoren te handhaven vindt na ieder mentoraat een evaluatie plaats.


Clubmentoraat

Omdat de Fotobond het belangrijk vindt, dat clubs zich laten inspireren door bijvoorbeeld mentoren, subsidieert de Fotobond een club met maximaal €250,00 per twee jaar voor het organiseren van een mentoraat. Onderstaande formulieren kunnen na overleg met de mentor gebruikt worden om een subsidie aan te vragen bij de penningmeester van de Fotobond.
documenten
Subsidieaanvraag mentoraat (DOC, 2016)
Subsidieaanvraag mentoraat (PDF, 2016)


Afdelingsmentoraat

Ook persoonlijke leden of leden van clubs zonder mentoraat wil de Taakgroep de mogelijkheid bieden om een mentoraat te volgen. Dat kan via een Afdelingsmentoraat. Hoe dit mentoraat eruit ziet bepaalt het Afdelingsbestuur. Ieder Afdelingsbestuur is door de taakgroep gevraagd om een Afdelingsmentoraat te willen organiseren. Iedere Afdeling is vrij in de invulling hiervan. Informeer dus bij het bestuur van jouw Afdeling of er een mentoraat is en in welke vorm.


Over foto’s gesproken

Hans Bronger en Simon Ophof hebben het boek ‘Over foto’s gesproken’ geschreven. Dit boek biedt een leidraad voor het bespreken van foto’s aan de hand van de vier pijlers: beschrijven, analyseren, interpreteren en waarderen. Ook komen er verschillende werkvormen aan de orde. De Taakgroep heeft op basis hiervan een cursus ontwikkeld en de Bondsmentoren opgeleid om deze cursus te geven. De cursus bestaat uit vijf avonden waarin het bespreekmodel wordt toegelicht en in praktijk gebracht. De cursus heeft inmiddels in iedere Afdeling één of meerdere malen plaatsgevonden waarbij steeds de mogelijkheid werd geboden aan twee leden per club om deel te nemen. Veel clubs in ons land werken nu met dit bespreekmodel of hebben een aanzet hiertoe gemaakt. Clubs die hulp nodig hebben bij het fotobespreken kunnen contact opnemen met een Bondsmentor.


Nieuwe cursussen: eerste cursusmodules gereed

Zoals je hebt kunnen lezen in ‘Fotobond in Beeld’ ontwikkelt de Taakgroep Opleiding & Sprekers een nieuwe cursus voor Fotobondleden. De cursus heeft een modulaire opzet zodat iedereen dat stukje kennis kan halen waaraan hij/zij behoefte heeft. De eerste modules ‘Compositie’ en ‘Series’ zijn inmiddels klaar.
De module Compositie richt zich op de verschillende manieren om een passende compositie voor dat ene onderwerp te vinden. Hierbij draait het om alle elementen die zich binnen het kader bevinden. Hoe verhouden zij zich met elkaar en wat betekent dit voor de inhoud van de foto?
In de modules Series kijken we wanneer foto’s een serie vormen. Welke verschillende type series zijn er? Wat gebeurt er wanneer je meerdere beelden naast elkaar zet en hoe belangrijk is de volgorde? De organisatie van de cursus vindt plaats via de Afdelingen. Via hen ontvang je informatie zoals wanneer, waar en welke bondsmentor de cursus zal geven.


Interne en externe sprekers

Het uitnodigen van een spreker brengt nieuwe kennis en inzichten in uw club. De Taakgroep stelt jaarlijks lijsten van interne en externe sprekers samen.
documenten
Interne sprekerslijst (versie-20161127)
Externe sprekerslijst (PDF, 2015)


Overige activiteiten

De Taakgroep is bezig met een inventarisatie van ‘good practice’ voorbeelden van clubs. Het doel is het delen van deze voorbeelden om andere clubs te inspireren. Voorbeeld hiervan is de wedstrijd ‘Het beste idee van 2016’ waarin clubs werd gevraagd hun beste activiteit van 2016 in te sturen.


Kosten

De diensten van de Taakgroep Opleidingen & Sprekers worden als service door de Fotobond aangeboden aan de aangesloten clubs en de Afdelingen. De ondersteuning die de Taakgroep biedt kost dus niets. Voor mentoren en interne sprekers heeft de Fotobond wel een vergoeding vastgesteld. Indien je geen lid bent van de Fotobond kunt je bondsmentoren of sprekers uit de beschikbare lijst uitnodigen. De Fotobond verstrekt in dat geval geen startsubsidie voor een clubmentoraat. Ook kan het gevraagde tarief afwijken van het tarief dat de Fotobond heeft vastgesteld.