In het najaar van 2015 hebben vijftien Bondsmentoren deelgenomen aan een cursus/training jureren met het doel om foto’s van wedstrijden zowel op landelijk als op Afdelingsniveau nog beter te kunnen beoordelen en te bespreken. Deze cursus wordt herhaald en wordt opengesteld voor de gevorderde fotograaf met kennis van de geschiedenis en stromingen in de fotografie en die bovendien al enigszins vaardig is in het analyseren en bespreken van foto’s.
Het doel van de tweedaagse cursus is dat deelnemers kennis en inzicht verkrijgen in de verschillende methodieken van jureren van fotowedstrijden.
Hierbij wordt het analyseren, het beoordelen en het bespreken van foto’s in de praktijk geoefend.

De cursus beslaat twee dagen, namelijk zaterdag 3 december 2016 en zaterdag 7 januari 2017, telkens van 10.00 uur tot 16.30 uur, en wordt gehouden in Amersfoort. De docenten van de cursus zijn John Lommen, Simon Ophof en Peter van Tuijl.

De Fotobond subsidieert de cursus waardoor het cursusgeld relatief laag kan zijn. Het cursusbedrag is € 65,– , inclusief lunch en koffie/thee op de twee dagen. De cursus staat open voor leden van de Fotobond. De selectie van de cursisten (maximaal 15) vindt plaats op basis van het aangeleverde schriftelijke cv. In het cv moet de ervaring in de fotografie in relatie tot het cursusdoel in ieder geval duidelijk aangegeven worden. Verdere relevante informatie over ervaring met jureren is zeer welkom. Op basis van de cv’s zal de taakgroep Opleiding en Sprekers een selectie maken.
Fotografen die graag aan deze cursus willen deelnemen worden uitgenodigd dit uiterlijk 30 september 2016 kenbaar te maken aan de voorzitter (John Middelkoop) van de Taakgroep Opleiding & Sprekers via e-mail (opleidingen@fotobond.nl) vergezeld van het cv. De uitslag van de selectie wordt uiterlijk 15 oktober 2016 via e-mail aan betrokkenen bekend gemaakt.