De Taakgroep Wedstrijden & Exposities organiseert verschillende wedstrijden voor de Fotobond en Foto Nationaal


Zoals u kunt lezen bij de toelichting op Foto Online zijn er nogal wat ontwikkelingen op het gebied van de reglementen.

Momenteel is het zo dat er geen wijzigingen zijn aangebracht in de huidige reglementen voor Foto Online, Foto Individueel, de Bondsfotowedstrijd en Foto Nationaal.

Onder aanvullende eisen staat nog steeds:   de ingezonden beelden (of een uitsnede daarvan) mogen slechts eenmalig worden ingezonden naar een salon of wedstrijd van de Fotobond.

Dit heeft consequenties en daarom nog even ter verduidelijking: momenteel is het zo dat de foto die u voor Foto Online instuurt mag niet nog eens mee mag doen aan Foto Individueel en niet mag worden ingestuurd voor de Bondsfotowedstrijd of Foto Nationaal. Hetzelfde geldt ook voor Foto Individueel, een foto ingestuurd naar Foto Individueel mag niet mee met de Bondsfotowedstrijd en ook niet naar Foto Nationaal.

Als u lid bent van 2 clubs kunt u dezelfde foto maar eenmaal insturen naar een wedstrijd.

Je kan hier heel verschillend over denken maar de Taakgroep heeft besloten, na uitgebreid overleg met verschillende leden, dat de Bondsfotowedstrijd een clubwedstrijd is en dat hier alle individuele prestaties van deelnemers mee mogen tellen.

De Taakgroep heeft besloten aan het DB een reglementswijziging voor te stellen. Deze wordt begin juni behandeld en zodra wij meer weten komt dat op de site en in de Nieuwsbrief. Bij wijziging moet u er o.a. aan denken dat ingezonden en eventueel ook bekroonde foto’s bij Foto Online en Foto Individueel straks wel mogen worden ingezonden voor de Bondsfotowedstrijd. Misschien een tikkie verwarrend allemaal maar ik heb het volste vertrouwen dat we hier goed uit gaan komen,

Rob ’s-Gravendijk
Voorzitter Taakgroep Wedstrijden en Exposities


Exposeren

De taakgroep heeft verschillende adviezen voor het organiseren van een expositie in een PDF bestand gezet.
Een voorbeeld van een draaiboek voor exposities is ook beschikbaar:
Draaiboek exposeren.
Adviezen over andere vormen van exposeren staan hier: andere expositie vormen.


Wedstrijden

De Taakgroep organiseert de volgende wedstrijden:

  • Foto Online
  • Foto Individueel
  • Bondsfotowedstrijd

Expositie

De Taakgroep organiseert de selectie, het afdrukken en het exposeren van Salon Foto Nationaal.