Fotobond in Beeld verschijnt viermaal per jaar. Het wordt per post toegezonden aan alle persoonlijke leden en aan alle clubleden


Kwartaalblad

Ons huisblad verschijnt viermaal per jaar in februari/maart, april/mei, september en november/december en wordt per post gezonden naar alle leden. Als je lid bent van meerdere clubs, krijg je het blad helaas ook meerdere keren. We zijn binnen het nieuwe ledensysteem aan het kijken of daar een oplossing voor is.


Kopij

Wil je iets aanleveren voor publicatie in het blad? Dat kan, stuur de informatie naar inbeeld@fotobond.nl.


Oude nummers

Oude nummers vanaf november 2003 kun je opzoeken en downloaden.