Fotobond In Beeld verschijnt viermaal per jaar. Het wordt per post toegezonden aan alle persoonlijke leden en aan alle clubleden.
Let op! Bij de uitgave van februari/maart wordt je lidmaatschapskaart meegezonden, kijk dus eerst goed in de verpakking voordat je die weggooit!


Kwartaalblad

Ons huisblad verschijnt viermaal per jaar in februari/maart, april/mei, september en november/december en wordt per post gezonden naar alle leden. Per lidmaatschap ontvang je één exemplaar.
Mocht je een exemplaar niet ontvangen hebben dan kun je deze bij de afdelingssecretaris opvragen. Voor dat doel ontvangt de afdelingssecretaris wat extra exemplaren.

Let op: in de uitgave van februari/maart zit de ledenpas van de Fotobond bijgesloten. Gooi de verpakking dus niet weg zonder er goed in gekeken te hebben.Kopij

Wil je iets aanleveren voor publicatie in het blad? Dat kan, stuur de informatie naar inbeeld@fotobond.nl.


Oude nummers

Oude nummers vanaf november 2003 kun je opzoeken en downloaden.