Verzekeringen. De Fotobond biedt zijn leden (Afdelingen, verenigingen en Persoonlijke Leden) drie zeer voordelige verzekeringen aan

De risicodragende verzekeringsmaatschappij is Generali Verzekeringsgroep. Tussenpersoon is Smeink Assurantiën B.V.
Deze verzekeringen bieden een uitstekende dekking tegen een aantrekkelijke premie. De aanvraag kun je sturen naar verzekeringen@fotobond.nl. Je kunt hier ook advies in bijzondere situaties of afwijkende omstandigheden vragen.
Download hier het infoblad Verzekeringen algemeen


Aansprakelijkheid
(gratis)

De Aansprakelijkheidsverzekering beschermt de leden van een vereniging en een Afdeling tegen aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht bij verenigingsactiviteiten. Onderlinge aansprakelijkheid is uitgesloten. De verzekering eindigt zodra de vereniging het lidmaatschap van de Fotobond opzegt.
De premie voor de Aansprakelijkheidsverzekering wordt door de Fotobond betaald.
Lees het Infoblad Aansprakelijkheidsverzekering.


Tentoonstelling en transport
(per keer af te sluiten)

Deze verzekering dekt schade die ontstaat aan foto’s en presentatiematerialen, zowel geduren­de de expositie als tijdens het transport van en naar de expositielocatie.
De belangrijkste voorwaarden voor deze verzekering (peildatum 1 augustus 2013):
Premie: 3,1‰ van de verzekerde waarde, minimum € 22,- per keer. Eigen risico: € 45,-  Let op! Minimum premie gewijzigd!
Verzekeringsduur: Maximaal 2 maanden.
Download: Info Tentoonstellingsverzekering en voorwaarden
Download: Aanvraagformulier (Word) of het Aanvraagformulier (PDF)


Camera
(individueel af te sluiten)

Deze verzekering geeft werelddekking voor schade aan verzekerde fotoapparatuur en hulpstukken. De dekking betreft schade ontstaan door: diefstal, verlies en beschadiging.
De belangrijkste voorwaarden voor deze verzekering (peildatum juli 2011):
Premie: 17,5 ‰ van de verzekerde waarde, minimum premie: € 25, -.
eigen risico: geen
Nieuwwaarderegeling: Tot 5 jaren na aankoop, daarna 10% afschrijving per jaar.
Download hier: info Bondscameraverzekering
Download hier: het Aanvraagformulier Bondscameraverzekering (PDF) of Aanvraagformulier Bondscameraverzekering (Word)