Els Tijssen heeft op de Algemene Vergadering van 22 april 2017, om gezondheidsredenen, afscheid genomen als voorzitter van de Fotobond. Zij had dit al aangekondigd op de vergadering van het Bondsbestuur in november 2016. Els draagt de Fotobond een warm hart toe, maar zij moest deze moeilijke beslissing nemen. Het Dagelijks Bestuur en het Bondsbestuur waren unaniem van mening dat Els moest worden benoemd tot Erevoorzitter van de Fotobond, hetgeen geschiedde. Ondertussen is gezocht naar een opvolger voor Els. Op de vergadering van het Bondsbestuur in maart dit jaar, was er nog geen kandidaat gevonden en is Frans Grommen, de voorzitter van Afdeling Limburg, gekozen als interim voorzitter van de Fotobond. Op diezelfde vergadering maakte het Dagelijks Bestuur bekend, dat het in gesprek was met een aantal kandidaten voor functies binnen het Dagelijks Bestuur. Vanuit het Bondsbestuur is een driemanschap bestaande uit Frans Grommen, Ruud Mulder en Bart Zandbergen eveneens met de kandidaten in gesprek gegaan. Dit resulteerde op de Algemene Vergadering in de aanstelling van Oege Lam als algemeen lid van het Dagelijks Bestuur en als kandidaat-voorzitter.
Tevens kreeg het bestuur het mandaat van de Algemene Ledenvergadering om op de vergadering van het Bondsbestuur in november dit jaar, Oege Lam in functie van voorzitter te benoemen. Tot die tijd kan Oege zich inwerken, gesteund door Frans Grommen, die de rol van interim-voorzitter blijft uitvoeren.
De 2e kandidaat opteert voor de portefeuille Fotografie. Als het advies van het driemanschap positief uitvalt, zal de kandidaat bekend worden gemaakt. Oege zal de komende maanden gebruiken om inzicht te verwerven in onze organisatie, zoals de Taakgroepen en de Landelijke Groepen.

Wij wensen Els nog veel geluk en zullen haar ongetwijfeld nog fotografisch tegenkomen en wij wensen Oege veel succes bij het uitvoeren van zijn functie.

Scheidend voorzitter en Erevoorzitter Els Tijssen

Beoogd voorzitter Oege Lam