Rectificatie Bondsfotowedstrijd 2017

Beste mensen,
Jammer, dat zo’n prachtig feestje als de bespreking van de Bondsfotowedstrijd toch wat wordt overschaduwd door de maatregel die wij hebben moeten nemen. Vanwege het feit dat 2 foto’s al eens eerder waren ingezonden voor Foto Individueel hebben wij de punten van die foto’s bij FC Rotterdam in mindering moeten brengen wat tot gevolg had dat FC Rotterdam de eerste plaats moest afstaan en eindigde met 183 punten. Ik ben ervan overtuigd dat hier geen kwade opzet in het spel was en ik kan mij heel goed voorstellen hoe dit is ontstaan.

Nogmaals jammer dat het zo moet gaan maar iedereen begrijpt dat andere clubs misschien hoger geëindigd zouden zijn als ze zich ook niet aan de regels hadden gehouden.

De uitslag is nu als volgt:

Eerste plaats N.A.F.V.Amsterdam 232 punten
Tweede plaats de Huiskamer 226 punten
Derde plaats de Haagsche 225 punten

 

Rob ’s-Gravendijk
juryvoorzitter


Bondsfotowedstrijd 2017

De Bondsfotowedstrijd 2017 is weer achter de rug. Op 2 april 2017 werden in Rotterdam de winnaars bekendgemaakt en hun foto’s besproken. Bijna was de Bondsfotowedstrijd in de huidige vorm niet doorgegaan, omdat er geen organisator was. Het printen en vasthouden van foto’s is toch altijd een bijzonder inspirerende ervaring en daarom zouden veel fotografen het zeer jammer vinden als de foto’s alleen nog maar digitaal ingezonden kunnen worden.
Gelukkig heeft de Afdeling Zuid-Holland Zuid de Bondsfotowedstrijd 2017 te georganiseerd, níét als digitale wedstrijd, maar via inzending van geprinte foto’s, net zoals de voorgaande jaren!


Bondsfotowedstrijd 2018

Wil jouw club of Afdeling de Bondsfotowedstrijd 2018 organiseren? Meld je dan bij de secretaris van de Fotobond: secretaris@fotobond.nl.
Heb je een goed team van enkele mensen, een goede organisatie en vooral een goede logistiek, dan is de organisatie iets voor jou. Het is een activiteit die zorgt voor teambuilding binnen je club of Afdeling!


Juryverslag Bondsfotowedstrijd 2017

Een rijke oogst, zo mag je de inzending voor de Bondsfotowedstrijd 2017 wel noemen. De jury heeft veel meer hoge cijfers toegekend dan onvoldoendes. Soepele jury; dat kan. Maar zeker geldt dat er veel goede foto’s zijn ingestuurd. Voor de juryleden is een goede foto een beeld dat beroert, dat verwondert, dat de diepte der dingen laat zien. Een beeld dat betekenis geeft aan de dingen om ons heen doordat de fotograaf ons met zijn of haar blik daarnaar laat kijken. Foto’s die een persoonlijk verhaal lijken te vertellen en foto’s waarin de verrassing meer zit in de esthetische manier van de uitwerking. Het object, de mens, het dier of het ding, wordt daardoor verheven en krijgt daarmee een betekenis die uitstijgt boven het normale van het object. Achteraf werd hier en daar een vergelijking getrokken met bijvoorbeeld de kleurenfotografie van William Eggleston waarin ook steeds gewone normale dingen bijna een bovennatuurlijke dimensie krijgen. Maar er waren meer loftuitingen. In het genre portretten bijvoorbeeld waren er sterke karakterportretten te bewonderen en portretten waarin een indringende gemoedstoestand werd ervaren. Maar ook enkele macro-opnamen wekten bewondering vanwege het zorgvuldig gekozen moment. Bij landschappen zag je soms dat meer niet altijd beter betekent. Landschappen die sterk suggestief en verbeeldend zijn, door ruimtelijkheid of sfeer bijvoorbeeld, met minimale beeldonderdelen oogsten lof.

Is er dan helemaal niets aan te merken op de ingezonden foto’s? Jawel, zeker wel. Maar niet zozeer om het vingertje te heffen, maar meer om fotografen nog eens te laten mijmeren over hun foto’s; na te laten denken over de wijze waarop het beeld meer betekenis kan krijgen. We zagen een revival voor zwart-wit. Vaak heel goed maar bij een aantal foto’s vroegen we ons wel af waarom in zwart-wit. Eigentijdse foto’s, foto’s die gaan over hier en nu, worden vaak inhoudelijk niet sterker door de omzetting in zwart-wit. Zwart-wit wordt opnieuw een kunstzinnig karakter toegekend maar hoeft niet altijd een beter verhalende foto op te leveren. Zo zijn ook de uitgebreide mogelijkheden van Lightroom, Photoshop en andere beeldbewerkingsprogramma’s niet altijd een zegen. Dat zagen we bijvoorbeeld bij dubbeldrukken, het in lagen werken, zonder dat het beeld aan betekenis wint; het laat dan meer zien dat de fotograaf zeer bedreven is in de techniek van beeldbewerking dan dat er aandacht wordt gegeven aan de inhoudelijkheid van het beeld.

Er waren redelijk wat theatrale foto’s waarbij de geloofwaardigheid door de jury in twijfel werd getrokken. Ze werden gekarakteriseerd als ‘over de top’ waardoor de eenmaal gelezen ‘boodschap’ niet echt uitnodigt voor een langere en meer diepzinniger beschouwing.
De jury heeft zich zeker ook laten verrassen door originaliteit. In een aantal gevallen valt dat niet mee. Een prachtig nieuw bouwwerk zoals bijvoorbeeld het station in Arnhem of Rotterdam levert nog niet altijd die verrassende opname op die je graag zou wensen. Bovendien loop je het risico dat je ondergaat in de ‘populariteit van de massa’.

Maar het zij gezegd in de aanhef van het juryrapport. Veel fraai werk met veel nieuwe fotografen aan het firmament! Het is geweldig dat ‘nieuwe’ fotografen doorbreken; het maakt de Fotobond levendig en vernieuwend!

De voortreffelijke organisatie was in handen van Afdeling 12 (Zuid-Holland Zuid) en uitgevoerd door leden van de verschillende fotoclubs uit die Afdeling. Hulde!

Plezierig dat na 1740 foto’s jureren de volgende resultaten ‘eruit rolden’:
✓ 156 bronzen stickers met 23 of 24 punten
✓ 17 zilveren stickers met 25 of 26 punten
✓ 1 gouden sticker met 28 punten
✓ 3 fotoclubs met het predicaat TOPCLUB.
De jury: Rob ’s Gravendijk (voorzitter zonder stemrecht), Ineke Vijn, Herman Schartman en Peter van Tuijl