Foto Nationaal, het paradepaardje van de Fotobond, is een fotosalon met het beste foto­werk van Nederlandse vrijetijdsfotografen.

Foto Nationaal zal gedurende 8 maanden op ver­scheidene plaatsen in het land worden tentoongesteld (Kampen, Beek (L), Zeist, Breda, Delft, Veendam en Veldhoven).
Op 30 augustus 2014 heeft een jury bestaande uit: Awoiska van der Molen, Lars Boering, Karin Krijgsman en met Els Tijssen als voorzitter de 215 inzendingen voor Foto Nationaal 2014 beoordeeld.


Geselecteerden
De inzendingen van de volgende fotografen zijn geselecteerd voor Foto Nationaal:
Wim Bannink / Nausikaä de Blaauw /Anneth Bons / Chrit Habets / Ans Hendrikx-Lemmers / (Opmerkelijke serie) / Renée Hooymans / Jan Pieter Leupen / Jac Mostert / Petra van der Put (Opmerkelijke serie) / Diana Putters / Christhel Ros / Frans Schrijver / Ary van der Stelt /José Tholen / Miep de Vries / Benno Wonink (Opmerkelijke serie)


Oogappels
Van de volgende personen werden hun serie geselecteerd voor de Oogappels (Oogappels, zijn waardevolle series gekozen uit de niet geselecteerde inzendingen van Foto Nationaal, die vanwege hun inhoud interessant zijn om van te leren).

Nico Brons / Ab van Dalen / Ton Dirven / Neeltje Drijfhout / Anja Groot Zwaaftink / Paul Jaspers / Fons Kern / Albert Meerakker / Paul de Meijer / Cobi Neeft / Agnès Verhoof / Monique de Zwart

Alle winnaars, Van Harte Gefeliciteerd!
Wally van den Boom
Coördinator Foto Nationaal


Juryrapport Foto Nationaal 2014
Op zaterdag 30 augustus verzamelde de jury zich vroeg in Rijen. Karin Krijgsman, Awoiska van de Molen en Lars Boering kregen de mooie opdracht series te selecteren die in aanmerking komen voor een tentoonstelling. Onder leiding van Els Tijssen die toezag op de afgesproken procedures en met behulp van een groep fijne vrijwilligers begon de jury aan de logistieke operatie om alle portfolio’s gelijkwaardig op tafels te presenteren.
eerste ronde
Na een overleg om vast te stellen waar de jury naar zocht en wat er naar hun mening voldoende was om de eerste ronde te doorstaan werd er begonnen met het bekijken van 214 series van vijf foto’s. In deze eerste ronde was de stem van één van de juryleden voldoende om de serie door te laten gaan naar ronde twee. In drie sessies kwamen alle series aan bod: eerst liep de jury vrij rond door de ruimte voor een eerste algemene indruk en vervolgens ging zij gedrieën langs de series. Wanneer er een ja werd gegeven werd deze zonder discussie toegelaten tot de tweede ronde.
In de eerste ronde ging het de jury in de basis om algemene indruk, coherentie in de serie en technische uitvoering. Bij twijfel hierover ging een serie toch door als er sprake was van intrigerende elementen of opvallende beelden.
In een vlot tempo werden de ingezonden portfolio’s terug gebracht tot een selectie van 51 series. Wat viel er op bij de series die de tweede ronde niet haalden?
Bij veel series was er vaak sprake van één of twee foto’s die interessant waren. Dat was niet voldoende omdat het ging om een goede serie van vijf. Bij een aantal series ging het mis omdat het onduidelijk was wat het onderwerp was of waar het over ging: foto’s gemaakt van iets en geen foto’s over iets. Daarnaast was er veel sprake van foto’s die erg probeerden te leunen op de stijl en thema’s van algemeen bekende fotografen en ontbeerde een eigen handschrift.
tweede ronde
In de tweede ronde werd de lat hoger gelegd. Om in de eindfase terecht te komen waren minstens twee van de drie stemmen nodig. Wederom liep de jury gezamenlijk langs de tafels en bracht een duidelijke scheiding aan in de overgebleven series. Een unaniem positieve stem bracht een serie in de selectie voor de expositie, twee stemmen was voldoende mits het derde jurylid geen zwaarwegende bezwaren had en bij twijfel werd de serie apart gelegd voor extra overleg.
In deze tweede ronde keek de jury naar een eigen signatuur, een bijzonder verhaal en een goede technische beheersing. In een aantal gevallen was een van deze drie elementen soms niet geheel perfect maar maakte een ander criterium dit weer goed. 11 series kwamen zonder problemen in de eindselectie en daarna werkte de jury door om deze 11 aan te vullen tot een voldoende aantal om een mooie expositie mogelijk te maken. Ongeveer 10 series werden op de tafel met twijfelgevallen gelegd en de rest viel af voor de eindselectie. Het streven was 20 series, maar in de eindfase werd afgesproken dat dit niet per definitie moest worden gehaald: doel was om een sterke expositie te maken waarin alle deelnemende series kwalitatief tegen elkaar zijn opgewassen.
eindronde
Tijdens de eindronde werden diverse series als ‘oogappel’ geselecteerd. Met deze selectie oogappels wil de jury duidelijk maken waar verbetering mogelijk is en wat uiteindelijk de oorzaak is dat, in het algemeen prima foto’s, series de expositie niet haalden. Sommigen vallen op basis van een minder sterke foto af. Met pijn in het jury hart.
De jury weet elkaar redelijk vlot te overtuigen van 15 series. Deze komen zonder veel twijfel in de selectie. Daarna doet ze een serieuze poging om de selectie richting de beoogde 20 aan te vullen. Uiteindelijk blijven er 16 series over die gezamenlijk een mooie selectie vormen en kenmerkend is voor de kwaliteit van de deelnemers.
Conclusie is dat het een veelzijdige selectie is waarin technische kwaliteit, verhalende kwaliteit en eigenzinnigheid aanwezig is. Een aantal series combineren hiervan zelfs alle drie deze eigenschappen.
algemene indruk
Het is duidelijk dat de beste amateurs zich op veel vlakken vaak met professionals kunnen meten. Een aantal steken er zelfs bijzonder bovenuit en zouden met hun portfolio niet misstaan tussen velen uit de beroepsgroep. Originaliteit en gedrevenheid spatten er soms vanaf. Ook bij de series die afvielen in de wedstrijd kon de jury vaak werk vinden dat hun raakte of intrigeerde.
Er moet echter ook gezegd worden dat bij vele series die in de eerste ronde afvielen er veel werk bij was dat originaliteit mist en soms ook technisch onder het gemiddelde zakt. Het blijkt voor velen moeilijk om in de beeldbewerking de juiste terughoudendheid te vinden en dat doet een goedgemaakte foto geen eer aan. Ook blijkt het moeilijk te zijn om een goede edit van vijf beelden te maken. Vaak zaten er één of twee beelden in die een herhaling waren van andere foto’s in de serie of beelden die de serie sterk verzwakten. Een troostrijke gedachte hier is dat dit bij doorgewinterde professionals ook vaak een probleem is.
Een leven lang leren, is tegenwoordig een veelgehoorde term. Dat is bij veel deelnemers een mooie gedachte. Met wat simpele adviezen over techniek, beeldbewerking, beeldopbouw en het maken van een mooie edit hebben veel deelnemers aan deze wedstrijd de kans om in de eindronde van de jurering te geraken.
De jury kijkt met veel plezier terug op haar werk en kijkt er naar uit om bij de opening van de tentoonstelling het eindresultaat en de oogappels toe te lichten.

Goed werk!

Lars Boering (namens de jury)

Jury Foto Nationaal 2014
De jury wordt dit jaar gevormd door:
Awoiska van der Molen (Groningen, 1972) / Studeerde architectuur en fotografie aan Academie Minerva in Groningen. Daarna haalde ze haar Master fotografie aan de St. Joost Akademie in Breda. In haar fotografisch werk richt zij zich op het landschap. Haar donkere fotowerken ontstaan uit het verlangen door te dringen tot diep in het wezen van de afgezonderde wereld waar ze fotografeert. Van der Molen woont en werkt in Amsterdam en Italie. www.awoiska.nl
Lars Boering (Amsterdam, 1969) is jarenlang actief binnen de fotografie en is directeur van de beroepsorganisatie van professionele fotografen. Daarnaast is hij actief als adviseur en bestuurder in de creatieve industrie in Nederland waarin alle creatieve beroepen en bedrijven in samen komen. Hij adviseert fotografen over hun carriere en gelooft dat iedereen zijn hele leven lang moet blijven leren in een wereld die sneller en vaker aan het veranderen is dan ooit tevoren.
Karin Krijgsman (1977, NL) is opgeleid als fotograaf aan AKV|St.Joost en de Universiteit Leiden, Master Photographic Studies. Zij stelde tentoonstellingen samen voor onder andere Breda Photo en Fotofestival Naarden, is oprichter van Fw: (www.fw-photography.nl), lid Raad van Toezicht Nederlands Fotomuseum Rotterdam en sinds 2007 studielei¬der van de afdeling fotografie aan AKV|St.Joost. www.karinkrijgsman.nl. In samenwerking met Suzan Geldhoff werkt zij aan het Screendump-project, een doorlopend onderzoek naar en verkenning van het fotograferen in de virtuele wereld. In 2014 publiceerden zij ‘Screendump #2’, over het toe-eigenen van online gevonden foto’s.
Els Tijssen, voorzitter Fotobond, Centrum voor Vrijetijdsfotografie is voorzitter (zonder stemrecht) van de jury. .

In 2014 was Wally van den Boom de landelijk coördinator voor Foto­ Nationaal.