Foto Online 2017

In 2017 zullen er weer drie edities van deze wedstrijd worden georganiseerd. De inzendingen beginnen in januari, mei en oktober. In augustus is er geen Foto Online, dan wordt weer de jaarlijkse editie van Foto Individueel georganiseerd.

Foto Online 2e editie 2017 – zonder thema
In 2015 was de laatste editie van Foto Online zonder thema en toen waren er bijna 500 inzendingen. In hetzelfde jaar scoorde het genre ‘architectuur’ het hoogst met 632 inzendingen.
De 2e editie van dit jaar doen we weer zonder thema. Ik heb nog eens gekeken naar de inzendingen zonder thema van 2015. Er zaten toen hele knappe foto’s bij die mij op het idee brachten ooit nog eens een expositie te houden van al die hoog geëindigden bij Foto Online. Hoeft niet geprint of iets dergelijks, maar op de website een makkelijk te bekijken overzicht van de eersten van Foto Online over de laatste 5 jaar, daar zou ik al heel blij mee zijn.
Er is nogal wat te doen geweest over het dubbel insturen van foto’s. Kennelijk hebben wij hier niet duidelijk over gecommuniceerd hoewel reglement en toelichting op de site hebben gestaan. We gaan voortaan alle wijzigingen in het reglement ook in de nieuwsbrief bekendmaken.
Het Dagelijks Bestuur heeft beslist dat er voorlopig geen reglementswijzigingen komen en dat het goedgekeurde reglement van oktober/november 2016 blijft gelden, ook voor Foto Online 2e editie. Hetzelfde geldt voor Foto Individueel, Bondsfotowedstrijd en Foto Nationaal.
Dit heeft consequenties en daarom nog even ter verduidelijking: de foto die u voor Foto Online instuurt mag niet meer meedoen aan Foto Individueel, niet worden ingestuurd voor de Bondsfotowedstrijd of Foto Nationaal. Hetzelfde geldt straks voor Foto Individueel, een foto ingestuurd naar Foto Individueel mag niet mee met de Bondsfotowedstrijd en ook niet naar Foto Nationaal.
Van deze regeling is FC Rotterdam bij de Bondsfotowedstrijd 2017 de dupe geworden en gezien de vele reacties moet een reglementswijziging nog zo’n debacle voorkomen.
Dus zoek u mooiste foto’s of maak uw mooiste foto en stuur die in voor Foto Online 2017 2e editie. Mooi als die van recente data zijn maar het is bij Foto Online geen verplichting

inzenden
Inzenden kan van 1 mei tot en met 15 juni 2017 via www.fbfotoonline.nl
Begin juli verschijnt de uitslag op de website.
Bekijk het reglement in pdf-formaat.
overigens
Foto’s mogen maar éénmalig worden ingezonden voor Foto Online, Foto Individueel, Bondsfotowedstrijd en Foto Nationaal. Heb je dus ingezonden voor één wedstrijd of Foto Nationaal, dan mag je dezelfde foto (of een uitsnede daarvan) niet nóg een keer inzenden voor een andere wedstrijd of Foto Nationaal.
aan het werk
Zoek een mooie foto in je archief of misschien weet je van 2 of 3 jaar geleden nog een gelegenheid waarbij je foto’s met veel ‘wow’ factor hebt gemaakt, stuur ze in!
Ik ben erg benieuwd!

Veel succes,
Rob ’s-Gravendijk
Coördinator Foto Online
Taakgroep Wedstrijden & Exposities

Foto Online 2017, 2e editie: zonder thema

 • 1 mei 2017 (inzending geopend)
 • 15 juni 2017 (inzending gesloten)
 • begin juli 2017 (bekendmaking uitslag)

Foto Online 2017, 3e editie: thema nog niet bekend

 • 1 oktober 2017
 • 15 november 2017
 • begin december 2017

Reglement

Bekijk het reglement in pdf-formaat

Uitslagen en bespreking Foto Online 2017
1e editie thema: ‘feest’

Voordat we overgaan naar het juryrapport en de bespreking van de hoogst geëindigde foto’s zijn er een paar zaken waar ik het eerst even over wil hebben.
Allereerst de jury.
Juryleden worden meestal gekozen uit de poel van goed opgeleide juryleden van binnen onze eigen Fotobond.
Hoewel jullie de individuele jurywaarderingen niet zien zijn er soms wel heel grote waarderingsverschillen. Bij internationale wedstrijden worden de juryleden opnieuw bij elkaar geroepen als hun punten teveel uiteen lopen. We zijn bezig hier een aanzet toe te geven.
Om foto’s goed te kunnen waarderen heb je als jurylid de hele waarderingsschaal van bv. 1 tot 10 tot je beschikking. De juryleden jureren niet absoluut, alle waarderingen zijn gerelateerd aan elkaar. Een foto met een 1 wordt gewaardeerd met als vergelijk die geweldige foto met een 10. Het begrip 1 kennen we ook allemaal als waardering in onze schooltijd. Een 1 was puur slecht, een dikke onvoldoende. En de leraar kon je precies uitleggen waarom. Het is erg moeilijk deze doctrine los te laten.
De jury weet dat natuurlijk ook en toch wordt er soms een 1 gegeven. Eigenlijk alleen dan als het betreffende jurylid vindt dat aan de gegeven opdracht van genre of thema totaal niet wordt voldaan.
Verder wordt verwacht dat elk jurylid zijn waardering kan verantwoorden t.o.v. de inzender.
Aantal inzendingen
Het aantal inzendingen (262) lag beneden het gemiddelde en versterkt bij mij de gedachte dat een wat specifiekere opdracht toch wat mensen tegen houdt. Volgende keer dan weer eens een keer zonder thema ?
Heel opvallend is dat nr 1 en nr 2 gemaakt zijn door dezelfde fotografe, dat is Bianca van Soest uit Zoeterwoude, die ik hier bij naam wil noemen omdat deze prestatie echt uitzonderlijk is. Applaus en gefeliciteerd !
Wat doe je nu met deze uitslag ?
Als je laag geëindigd bent zou ik dat eerst relativeren en daarna eens bedenken hoe dat komt. Het zou heel verhelderend kunnen werken als je daar in je eigen club over kon praten. Fototentoonstellingen bezoeken, liefst begeleid en vragen als je het niet begrijpt. Naar fotobesprekingen luisteren en zelf ook eens proberen te doen maakt een heleboel zaken inzichtelijker.
In ieder geval het voornemen maken om het volgende keer opnieuw te proberen.

De jury bestond uit Hans Brongers, Jan Nabuurs en Jan Tito.
Ze zeggen eerst iets in het algemeen over de inzendingen en bespreken dan een paar foto’s.

Over de inzendingen door jurylid Hans Brongers

Het thema ‘feest’ heeft 262 inzendingen opgeleverd, waaronder veel fraaie, blije, interessante en sterke beelden.
De foto’s moesten natuurlijk op de één of andere manier voldoen aan het thema. Dat was in veel gevallen heel duidelijk. Leuk dat er ook gespeeld is met het thema: feest met een knipoog, of met een vraagteken. In sommige gevallen was de invulling van het thema in de foto een beetje gezocht, discutabel en bij een enkele foto niet echt van toepassing.
De foto’s die het hoogst geëindigd zijn zijn de foto’s met de meeste zeggingskracht: de foto’s brengen iets over op de beschouwer. Dat kan zijn een gevoel van herkenning, vertedering, blijdschap, ontroering, een lichte glimlach, een verhaal of verhaaltje en ook bewondering voor de kijk van de fotograaf. Die foto’s zijn soms krachtig, soms subtiel, soms surrealistisch. Deze foto’s laten tegelijkertijd een goede verhouding zien tussen vormgeving/techniek en inhoud/bedoeling van de foto.
In de middenmoot zijn veel foto’s terechtgekomen die meer voor de hand liggende beelden lieten zien, dan wel in de vormgeving/techniek net iets beter hadden gekund. Meer voor de hand liggende beelden, die dus logischerwijs ook veel voorbijkwamen waren de mooi geschminkte dames, de carnavalsvierders, de mensen die wel even gek wilden doen voor de camera,  etc.
Het laagst geëindigd zijn de beelden die het minst te vertellen hadden en veelal ook mank gingen op de techniek: te veel ruis, onscherpte die niet functioneel is, rommelige composities, e.d. Goed om apart even te vermelden: bij enkele foto’s is uit de gereedschapskist van Photoshop een truc toegepast die vervolgens alle aandacht trekt en dus afleidt van de inhoud van de foto. Trucs: het kunstje om één stukje in kleur te laten binnen een verder in zwart-wit omgezette foto, of de toepassing van opvallende effectfilters. Dat doet heel erg afbreuk aan de op zich soms sterke foto. Tenslotte zijn laag geëindigd de foto’s waar het thema niet uit de verf is gekomen.

Over de inzendingen door jurylid Jan Tito

De jury van Foto Online ontving 262 foto’s voor het thema ‘Feest’. Foto’s van allerlei feestelijke gebeurtenissen. De fotograaf was aanwezig en heeft iets vastgelegd van een festival, processie, huwelijksfeest, verjaardag of carnaval. Portretten van verklede mensen, kinderen bij een verjaardagstaart, bezoekers op een kermis, aanwezigen bij een muzikaal optreden. Een enkele keer geënsceneerd, soms geposeerd. Allemaal beelden van een feestelijke gebeurtenis. We herkennen die situaties, we zijn er zelf bij geweest, we weten hoe leuk (of vervelend) ze kunnen zijn.
Dat roept de vraag op wat de fotograaf heeft toegevoegd aan wat hij heeft gezien. Wat wil hij bij de kijker oproepen, vertellen, onthullen? In enkele gevallen zag de jury een originele invalshoek. Een gevel met toeschouwers die aandachtig kijken naar iets dat voor de ons verborgen blijft, een grappige situatie nà het feest, een vervreemdende foto vanuit vogelvluchtperspectief, een overvol en vervuild festivalterrein.
De jury ontdekte ook nogal wat foto’s met technische onvolkomenheden: onscherp waar het scherp zou moeten zijn, storende bewegingsonscherpte en overmaat aan kleurruis vanwege hoge isowaarde. Die foto’s kregen geen hoge score.
Gelukkig waren er diverse ‘toppers’. Door de keuze van het standpunt, het frame (wat komt wel en wat niet in beeld?) en het kleurenpalet legden enkele fotografen een feestelijk accent. En in de minder voor de hand liggende beelden wordt op ironische wijze gekeken naar wat wij ‘feestelijk’ vinden.
Dat leidde af en toe tot een glimlach bij de juryleden.

Over de inzendingen door jurylid Jan Nabuurs

Ik heb fraai werk gezien, wat me soms aan het werk van cracks als Chris Keulen, Martin Parr, of Teun Hocks deed denken, maar ik heb ook héééél veel gezien wat wel heel erg gemakkelijk, soms met beroerde techniek, van het verkeerde standpunt, slechte timing, erg voor de hand liggend, is vastgelegd. Een foto die op een feestje is gemaakt is niet per definitie een foto die aan het thema voldoet. Ik heb ook foto’s gezien waar ik slechts met de grote moeite de associatie ‘feest’ bij kon sleuren. Soms zelfs een heel fraaie foto, maar dat thema was er slechts met de grootste fantasie in te ontdekken.
Maar gelukkig waren er een aantal toppers die feest in al zijn facetten (voorbereiding, nasleep, de achterkant, de uitbundige emotie) wél lieten zien.
Pas na afloop van de totale jurering kreeg de jury de namen van de makers te zien en zo hoort dat ook. Feest was onmiskenbaar het thema en dat kan op diverse manieren verbeeld worden.

Rob ’s-Gravendijk
Coördinator Foto Online

Foto: Carla Vermeend

Foto: Carla Vermeend

‘Ik ben 60’ / Carla Vermeend / Zilver, 25 punten

(bespreking door jurylid Hans Brongers)

Een persoon, kennelijk net 60 jaar geworden, kijkt ons aan. Hij draagt kinderlijke tekenen van een verjaardagsfeest: hoedje en blaasfluitje.
De blik daagt uit om er wat van te denken: is het wel een feest om 60 te zijn geworden?
Is deze uitdossing niet ietwat clownesk vanwege de combinatie van wat des kinds is met een oudere mens? De clown brengt ook iets triests, melancholisch met zich mee: de kinderjaren zijn voorbij, feest is niet meer zoals het vroeger was.
Vormtechnisch staat het mooi in beeld: de kleurige feestartikelen steken fraai af tegen de verder donkere achtergrond en een gedekt kleurenpalet. Er is goed gelet op de vormen van de restruimtes.
Een intrigerende foto die doet denken aan Teun Hocks.

Foto: Bianca van Soest

Foto: Bianca van Soest

Foto ‘Uitgeteld ‘ van Bianca van Soest / Goud*, 29 punten

(bespreking door jurylid Hans Brongers)

Uitgeteld, maar nog altijd ‘bierlustig’. Deze carnavalsvierder draagt een carrousel bierglazen waar hij tijdens het dragen al niet van af kan blijven. Een beeld dat in zachte tonen heel krachtig een bepaald aspect van het carnavalvieren toont. De lichtere spot van de foto laat precies die carrousel zien en de gekozen softheid refereert aan het wazig zien vanwege de alcoholroes. De kleuren van de foto zijn donker en gedempt, het tegendeel van uitbundig. Die uitbundige kleuren passen beter bij het ‘echte’ feest van carnaval, deze kleuren dus meer bij de schaduwkant daarvan. Nog even en het licht gaat bij deze feestvierder helemaal uit.

Foto: Bianca van Soest

Foto: Bianca van Soest

‘Lentekriebels’ ‘/ Bianca van Soest / Zilver, 26 punten

(bespreking door jurylid Hans Brongers)

Een plaat om heel vrolijk van te worden. Elk jaar is het een feest voor de koeien die uit de stal weer de wei in mogen. Ongelooflijk dartel blijken die logge dieren dan te kunnen dansen en springen. Deze foto brengt dat perfect over. De wolkenlucht rijmt prachtig met de koeienhuiden. De dynamiek van dit tafereel wordt versterkt door de opgaande diagonale lijn van die rechter koe.

Foto: C. Timmermans

Foto: C. Timmermans

‘bedenk zelf het (feest)verhaal’ / C. Timmermans / Brons, 24 punten

(bespreking door jurylid Jan Nabuurs)

deed dat door een stille foto van de voorpret voor een (familie?) feest waar opa en kleinkind samen al een dansje maken in de feesttent. Het moet allemaal nog beginnen (het gras is nog niet platgetrapt) maar zij bouwen samen hun feestje al. De feesttent zelf en de bomen links en rechts kaderen het tafereel mooi in. De ‘zaagtand’-reflectie in het water is een interessant fotografisch extraatje. Het ‘feest’ is van afstand gefotografeerd, maar dat benadrukt juist het intieme gebeuren. Lief!

Foto: Jacq. van Bijnen

Foto: Jacq. van Bijnen

‘Balcony Meeting’ / Jacqueline van Bijnen / Brons, 25 punten

(bespreking door jurylid Jan Nabuurs)

is weer een heel andere benadering van feest. Het lijkt hier te gaan om een religieuze viering waarbij de toeschouwers reikhalzend uitzien naar de komende dingen (processie?). De foto ziet er uit als een expositie. Vele foto’s/taferelen netjes gerangschikt met een fraaie variatie. Een jong gezin centraal, een iets ouder gezin, twee groepjes vrouwen, een groepje mannen rechts op het dak-balkon met daarnaast wat jongere kinderen en een toeziende moeder. Een fraaie compilatie van groepjes die stuk voor stuk hun eigen beleving laten zien. De foto is op een heel strakke manier ingekaderd. De personen kijken (vrijwel) allemaal naar rechts, naar wat komen gaat. Het naar links kijkende portret op de banner zorgt voor evenwicht en is tevens al een beetje de invulling van wat zij allemaal gaan zien. Een héél knappe foto!

Foto: Jeroen de Haan

Foto: Jeroen de Haan

‘Run the trap XL’ / Jeroen de Haan / Brons, 24 punten

(bespreking door jurylid Jan Nabuurs)

laat een heel eigentijds feest zien door er een afbeelding van te tonen, die tegelijkertijd ook een verbeelding is. De emotie is voelbaar. Gelijkgestemde zielen die samen als in extase genieten. Met overzicht (iets van boven af) maar toch ook van binnen uit gefotografeerd. Een foto met een open kader (hoe groot is dat feest eigenlijk) of je zou de vignettering als kader moeten zien. Die vignettering zorgt voor dat ‘exploderende’ licht vanuit het midden. Het licht wat de dynamiek, de feest-emotie enorm versterkt.  Een foto waar het feest vanaf spat!

En de overige uitslagen?

Ben je benieuwd hoeveel punten je zelf hebt behaald?
Bekijk de uitslagen in pdf-formaat

Voorlopige instructie inzenden foto’s 2017

(de pagina wordt aangepast als de inschrijving geopend is)

 • Tijdens de inzendtermijn kun je uitsluitend inzenden via www.fbfotoonline.nl
 • Vul in het vakje achter ‘Je lidnummer’ je Fotobondlidnummer in. Je vindt je zevencijferige nummer op je Fotobondpasje
 • Klik op ‘Login’
 • Na het intikken van het lidnummer kom je in een scherm, waar je kunt kiezen uit de op dat moment actieve wedstrijden
 • Kies in het vak ‘Foto Online 2e editie’ op de knop [meedoen]
 • Er staat nu (als je nog niets hebt ingezonden):
  • Wedstrijd: Foto Online 2e editie 2017
  • Stuur je beste foto’s in voor het thema ‘?’
  • De inzending sluit op 15-06-2017
 • Hieronder staat:
  • ‘Foto 1′, zwart/grijs vlak, ‘foto ontbreekt nog’ [Foto inzenden]
  • ‘Foto 2′, zwart/grijs vlak, ‘foto ontbreekt nog’ [Foto inzenden]
 • Klik nu op [Foto inzenden]
 • Er verschijnt nu een inzendvak. Je kunt een foto slepen naar het vakje waarin staat: [Verzonden: kB van kB], óf je kunt op ‘Bestanden kiezen’ klikken en de foto op jouw computer opzoeken. Je komt nu in de verkenner van je computer, zoek daar de foto die je in wilt sturen en klik daarop. Klik daarna op [Openen] en de foto wordt nu geüpload naar de het wedstrijdprogramma van Foto Online. De foto verschijnt bij de ingezonden foto’s.
 • Je kunt deze bewerking herhalen voor de tweede foto.
 • Als je toch een andere foto wilt uploaden is dat geen probleem. Je kunt gewoon de foto vervangen
 • Tijdens het uploaden vindt controle plaats op de maximale grootte (24MB) van de foto en op het type foto (.jpg)
 • Stuur niet te kleine foto’s in, want de jury wil ze graag goed kunnen beoordelen (kortste zijde minimaal 1000 pixels).
 • Je kunt een korte omschrijving invullen in het vakje achter de foto
 • De foto’s zijn goed ingezonden als ze te zien zijn als kleine foto achter de tekst ‘Foto 1’  en ‘Foto 2’. De tekst ‘Nog niet alle foto’s zijn aanwezig’ is nu ten onrechte te zien. Log nogmaals in, als je nog geen titels hebt ingevuld krijg je de tekst te zien: ‘Nog niet alle titels zijn goed ingevuld (minstens 3 karakters)’. Geef de ingezonden foto’s een titel.
 • Voor de zekerheid log je weer opnieuw in en kijkt of de foto’s te zien zijn. Je ziet nu de tekst: ‘Alle foto’s zijn aanwezig. Uw inzending is klaar’.
 • Log nu uit door op [uitloggen] te klikken, dat knopje staat rechtboven in het scherm achter je naam.
 • Lukt het uploaden niet, stuur dan een e-mail naar de webredactie

let op!
Andere mogelijkheden om foto’s in te sturen, zoals Dropbox en WeTransfer, worden niet geaccepteerd. Wij zijn er van overtuigd, dat de geboden methode van upload voor zowel de Fotobond, als voor jou als inzender een prettige en snelle methode is. Houd deze site in de gaten voor alle relevante informatie.