Afdelingswedstrijd 'Serie 5-met-samenhang 2021'

Het bestuur van de Afdeling Limburg organiseert jaarlijks een wedstrijd seriematig fotograferen voor alle aangesloten clubleden en persoonlijke leden.  

Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen voor deze wedstrijd op inhoud en techniek. Het bestuur van de Afdeling nomineert de inzenders van de beste series voor deelname aan Foto Nationaal 2021, een fotosalon met het beste seriematige fotowerk van de Nederlandse vrijetijdsfotografen.   

Ook in 2021 kun je meedoen aan deze afdelingsfotowedstrijd. Lever jouw serie DIGITAAL aan in de periode: 

maandag 22 maart  t/m  vrijdag 26 maart 2021. 

Het Afdelingsbestuur draagt de inzenders van de genomineerde series voor, aangevuld met de inzenders van een nog vast te stellen aantal ‘eervolle vermeldingen’, voor deelname aan Foto Nationaal 2021. 

De bekendmaking van de genomineerde series en de (eventuele) openbare bespreking van de inzendingen vindt in de tweede helft van april 2021 plaats. Vanwege de Corona-ontwikkelingen is het echter nog niet duidelijk hoe deze communicatie eruit zal zien, nadere informatie volgt te zijner tijd. 

Meer informatie en de winnende series van Foto Nationaal 2020 kun je vinden op de website van de fotobond: https://fotobond.nl/fotowedstrijden/foto-nationaal/

De ingezonden series van de afdelingswedstrijd 2020 kun je vinden op de webpagina van de fotobond Afdeling Limburg: https://fotobondlimburg.nl/5msh/ 

Zie hieronder het reglement en het inschrijfformulier: