1. Homepage

Wedstrijd&Expositie

De Fotobond organiseert gedurende het jaar verschillende wedstrijden en exposities. Dat kunnen clubwedstrijden zijn, maar ook individuele wedstrijden en exposities. Hieronder vindt u een overzicht.

Agenda wedstrijden en fotosalons

Klik hier voor een overzicht van geplande wedstrijden.

Audiovisueel Online

Deze tweejaarlijks gehouden wedstrijd richt zich niet op losse foto's maar op audiovisuele producties. De wedstrijd wordt in de oneven jaren gehouden.

FIAP

Wil je meedoen aan buitenlandse fotowedstrijden dan is het goed om te weten hoe die wereld in elkaar zit.

Foto Individueel

Deze wedstrijd is voor alle leden van de Fotobond. U kunt voor meerdere thema's inzenden. In het najaar 2019 zal er een expositie zijn van 2 jaar Foto Individueel met een selectie van de inzendingen. Inzenden voor Foto Individueel 2020 kan weer in het voorjaar.

Foto Online

Foto Online is een fotowedstrijd voor alle leden van de Fotobond en wordt driemaal per jaar gehouden.

Bondsfotowedstrijd

De Bondsfotowedstrijd is een een wedstrijd voor fotoclubs aangesloten bij de Fotobond. Persoonlijke leden kunnen hieraan niet deelnemen. De bespreking van de inzendingen vond plaats op 3 maart 2019.

Foto Documentair

Foto Documentair is een wedstrijd van de Fotobond, speciaal gericht op documentaire fotografie.

Foto Nationaal

Foto Nationaal is een salon (expositie) van de Fotobond. U kunt alleen op uitnodiging inzenden voor deze expositie. De selectie van Foto Nationaal is nog te zien vanaf 26 oktober op de Landelijke Fotobond Expositie in Delft.

Reglementen (toelichting)

Toelichting op wedstrijdreglementen.

Jureren, hoe gaat dat?

Bij de Fotobond worden geregeld wedstrijden gehouden waarvoor juryleden noodzakelijk zijn. Maar hoe komt hun selectie tot stand en worden score en ranking bepaald? 

Prestatie-onderscheidingen

Fotografen die zich blijvend bewijzen als betere fotograaf kunnen in aanmerking komen voor een zogenaamde prestatie-onderscheiding.