1. Homepage

Wedstrijd&Expositie

De Fotobond organiseert gedurende het jaar verschillende wedstrijden en exposities. Dat kunnen clubwedstrijden zijn, maar ook individuele wedstrijden en exposities. In het overzicht hieronder vind je wat er zoal aan wedstrijden is. 

Wedstrijdagenda en fotosalons 2018

Wanneer zijn in 2018 de volgende wedstrijden: Bondsfotowedstrijd, Foto Documentair, Foto Online, Foto Nationaal, Foto Individueel en Audiovisueel Online? 

Audiovisueel Online (wedstrijd)

Deze tweejaarlijks gehouden wedstrijd richt zich niet op losse foto's maar op audiovisuele producties. De wedstrijd wordt in de oneven jaren gehouden.

FIAP (wedstrijd)

Wil je meedoen aan buitenlandse fotowedstrijden dan is het goed om te weten hoe die wereld in elkaar zit.

Foto Individueel (wedstrijd & expositie)

Deze wedstrijden is voor alle leden van de Fotobond. Je kunt voor meerdere thema's inzenden. Na afloop van de wedstrijd is er een expositie van de geprinte foto's.

Foto Online (wedstrijd)


Foto Online is een fotowedstrijd voor alle leden van de Fotobond en wordt driemaal per jaar gehouden.


Bondsfotowedstrijd (clubwedstrijd)

De Bondsfotowedstrijd is een een wedstrijd voor fotoclubs aangesloten bij de Fotobond. Persoonlijke leden kunnen hieraan niet deelnemen. De wedstrijd wordt weer begin 2019 georganiseerd.

Foto Documentair (wedstrijd)

Foto Documentair is een nieuwe salon (expositie) van de Fotobond speciaal gericht op sociaaldocumentaire fotografie

Foto Nationaal (expositie)

Foto Nationaal is een salon (expositie) van de Fotobond. Je kunt alleen op uitnodiging inzenden voor deze expositie.

De kleine lettertjes

De reglementen kunnen veranderen, lees hier meer over de achtergrond van de reglementen

Het Beste Clubidee (voormalige wedstrijd)

Een aantal jaren heeft de Taakgroep Onderwijs & Opleidingen de wedstrijd 'Het beste clubidee' georganiseerd. Dit leverde een aantal creatieve ideeën op, waarmee fotoclubs hun avonden kunnen vullen.