Fotoreview

Een service aan leden van de Fotobond.

Werk je aan een serie of project en heb je behoefte je voortgang eens met iemand te bespreken, leg dan je werk voor aan een mentor.

Omdat je met een serie zoveel meer kunt vertellen dan met enkelvoudige foto's werken veel fotografen seriematig. Anderen zijn bezig met het opbouwen van hun portfolio of werken aan projecten die uit meerdere foto’s bestaan. Het is daarbij bijzonder nuttig dat een mentor eens naar je werk kijkt om te checken of je boodschap overkomt.

Denk nu niet dat fotoreview alleen voor gevorderde fotografen bedoeld is. Integendeel! Juist als je begint met seriematig werken heb je misschien extra veel aan de tips van de mentor. Je kunt bij je aanmelding aangeven of je tot deze groep behoort en dan kun je op speciale aandacht rekenen.

Het feit dat andere ogen naar je werk kijken wordt vaak genoemd als één van de voordelen die zo'n review oplevert. Hieronder staan een paar opmerkingen van deelnemers die van hun evaluatieformulieren afkomstig zijn.

Op de vraag “Is deze fotoreview van waarde voor het verder werken aan je serie of project?” kwamen o.a. de volgende antwoorden:

Ja. Feedback stemt altijd weer tot nadenken, het opnieuw formuleren van je gedachtegang.

Fijn om feedback te ontvangen van iemand die je serie nog niet eerder heeft gezien zodat meer duidelijk wordt of je de boodschap overbrengt.

Ja, omdat een andere blik het alleen moet doen met de beelden en daar zuiver naar kijkt en een beschrijving geeft van wat de persoon ziet en hoe dingen binnenkomen. Een frisse kijk is welkom en de opmerkingen over de opbouw, ook hoe die beter kan, zijn mij uiterst welkom.

Ja, omdat reflectie nodig is. De dialoog met anderen is voor de eigen ontwikkeling onmisbaar. De eigen kijk wordt aangescherpt en verbreed.

De Fotobond biedt van 7 november tot en met 4 december 2022 weer een fotoreview aan voor de leden van de Fotobond. Fotoreview wordt uitgevoerd door de bondsmentoren onder coördinatie van de taakgroep Opleiding en Sprekers.

Zo doe je mee
Aanmelding voor Fotoreview te zenden aan fotoreview@fotobond.nl. Je kunt je aanmelding inzenden vanaf 7 november tot en met 4 december 2022.

Zorg dat in de mail de volgende gegevens staan:

 • Je naam;
 • Je lidnummer van de Fotobond;
 • Je e-mailadres en telefoonnummer;
 • Een korte beschrijving van de serie(s) (het mogen ten hoogste 2 verschillende series zijn).
  Neem in je beschrijving tenminste op: de titel, het thema waar de serie over gaat en wat je wilt vertellen met de serie;
 • Geen “losse foto’s” die op zichzelf kunnen staan;
 • Stel het team van Fotoreview concrete vragen, zoals: wat is de beste volgorde, welke selectie of wat ontbreekt er aan de serie. Als je meent dat je serie af is, geef dat dan ook aan;
 • Geef ook aan of je al ervaring hebt met series maken of dat dit één van de eerste pogingen is;
 • Bij de mail stuur je als losse bijlage je foto’s;
 • Geef aan op welke wijze je de feedback zou willen krijgen (e-mail, Zoom, telefoon). De mentor houdt hier dan zoveel mogelijk rekening mee. Normaal gesproken krijg je binnen 3 weken feedback.

Het mogen minimaal 5 en maximaal 10 foto's zijn.
De fotobestanden moeten in jpeg aangeleverd worden met de volgende specificaties:

 • Bestandsgrootte maximaal 500 kB (bij niet meer dan 1200 pixels lange zijde overschrijdt je deze grens niet).
 • Zorg dat in de naam van de fotobestanden de volgorde van je serie of project blijkt, bijvoorbeeld jenaam_1.jpg, jenaam_2.jpg, enz.
 • Let er op dat je foto's als aparte bijlage bij je mail zitten.

Geen kosten
Fotoreview is een gratis service. We verwachten wel van je dat je, nadat je een advies over je serie of project hebt gekregen, een evaluatieformulier invult en terugstuurt. Alle evaluaties gebruiken we om te kijken of we Fotoreview daar waar nodig moeten bijsturen.