1. Homepage
  2. In the picture

Uw foto In the picture?

Fotobond In the picture zet foto's van leden 'in de etalage'. Het is geen wedstrijd, maar een manier om kennis te nemen van inspirerende of verrassende beelden. Bij toerbeurt zorgt steeds een andere curator voor de beeldredactie aan de hand van een door diezelfde curator vastgesteld uitgangspunt. Het gekozen thema wordt per week aangekondigd zodat leden kunnen inzenden.

  • Eén foto, binnen het thema van de editie.
  • Eigen werk, alleen door leden van de Fotobond.
  • Alleen jpg, kleurruimte sRGB, langste zijde minimaal 1920 en maximaal 2560 pixels
  • Bestandsnaam: eerst het lidnummer (7 posities), koppelteken, naam fotograaf (max. 40 posities), koppelteken, eventueel een zelfgekozen titel van de foto. 
  • Voorbeeld: 1901007-Pietje Puk-Zonsondergang.
  • De deelnemer verklaart zich door deelname akkoord met het Reglement.

> klik hier voor het thema van de week en inzending

Nieuw: Fotobond In the picture, een wekelijkse foto-nieuwsbrief

In deze corona-tijd hebben veel fotoclubs hun activiteiten opgeschort. Ook landelijke wedstrijden, cursussen, mentoraten en tentoonstellingen zijn afgelast of uitgesteld. Daarom heeft het dagelijks bestuur van de Fotobond besloten om dit jaar speciale aandacht te geven aan de digitale mogelijkheden die we hebben om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Fotobond In the picture is er één van.

Hoe werkt het? 
Per week wordt een curator benoemd. Dit kan een lid van de Fotobond zijn of iemand daarbuiten. Die curator kiest het thema-van-de-week. Fotobond-leden kunnen vervolgens binnen een korte termijn een foto inzenden.
> klik hier voor het Reglement voor deelname In the Picture
> klik hier voor het thema van de week en inzending

De week daarna kiest de curator vijf foto's die samen een afwisselend beeld bieden, waarbij uiteraard de weergave van het thema een belangrijke rol speelt. Die foto's worden geplaatst in In the picture. De foto's worden niet besproken, maar de curator kan een korte toelichting geven hoe de keuze tot stand kwam.

De curator baseert zijn/haar keuzes of foto's ‘in de etalage’ passen op eigen inzicht. Verrassing, afwisseling, ruime interpretatie, inspiratie, beeldkracht, vernieuwing, etc. zijn kenmerken die op de keuze van fotograaf en curator van toepassing mogen zijn. De binnen de Fotobond ‘gebruikelijke’ kwaliteitscriteria zijn hier niet leidend.
> klik hier voor curatoren  informatie

Het week-thema is telkens anders. Zo komt  een ruim scala aan onderwerpen aan bod (van mensen tot objecten en ruimtes, binnen en buiten, abstract / fantasievol en realistisch), die door de fotografen met allerlei smaken, emoties en beeldelementen ingevuld kunnen worden. We hopen dat het verrassend is, en dat leden zich uitgenodigd voelen om foto’s in te zenden voor komende thema’s.

Mariette AernoudtsVoor de eerste paar edities van In the picture heeft Tom Meerman (portefeuillehouder Fotografie in het bestuur van de Fotobond) beelden gekozen uit de inzendingen van de Bondsfotowedstrijd 2020. Zo krijgen inzendingen die misschien nog niet in de prijzen vielen toch ineens extra aandacht. De fotograaf heeft de foto met aandacht gemaakt, en wij kijken er nog eens met nieuwe aandacht naar. Gewoon omdat foto’s inspirerend kunnen zijn.
> bekijk Fotobond In the picture #1
> bekijk Fotobond In the picture #2

In the picture kan ook nieuwswaardige mededelingen bevatten die voor de leden van belang zijn.

Het dagelijks bestuur hoopt dat In the picture een aantrekkelijke manier is om regelmatig kennis te nemen van het werk van de leden van de Fotobond.

 Oege Lam, algemeen voorzitterFoto: Mariette Aernoudts