Hans de Ru-320x427

Landelijke Groep Analoge en Hybride Fotografie

Coördinator: Hans de Bruijn (klassiek@fotobond.nl)

> bekijk hier de fotoalbums van deze groep

Foto: Hans de Ru

Waarom?

Deze groep is opgericht op initiatief van de Fotobond (oorspronkelijk als Landelijke gespreksgroep Klassieke Technieken) als reactie op de sterke opkomst van de digitale technieken en het daarmee verbonden risico dat de analoge fotografie en de bijbehorende kennis in de vergetelheid zouden raken. De beoefenaars van analoge technieken zijn hun klankbord binnen de aangesloten clubs grotendeels kwijtgeraakt. Deze groep wil daarvoor een alternatief bieden.

Doelstelling

Het doel van de groep is binnen de Fotobond een landelijk platform te vormen voor beoefenaars van analoge en hybride fototechnieken. De deelnemers in de groep ondersteunen en stimuleren elkaar. Het uitwisselen van ervaring en kennis speelt daarbij een belangrijke rol. De artistieke inhoud van het uiteindelijke beeld staat echter centraal, met name de wijze waarop analoge technieken het beeld versterken.

Wat zijn analoge en hybride technieken?

Historische en traditionele procedés behoren hiertoe, zoals fotograferen op film en platen, zilvergelatinedruk, collodiumdruk, zoutdruk en blauwdruk. Maar de grens wordt door ons hier niet scherp getrokken. Want hoewel er altijd een analoge stap in de toegepaste procedés zal zijn waarin gebruik gemaakt wordt van chemie, is het inpassen van digitale middelen mogelijk en geaccepteerd. Een voorbeeld: het op een printer afdrukken van een negatief op een transparant om daar een contactdruk van te maken. Of het afdrukken van het uiteindelijke resultaat van een gescande Polaroidtransfer op een inkjetprinter. In die gevallen is er sprake van hybride technieken. De keus om zo tot een eindresultaat te komen is soms het gevolg van het verdwijnen uit de markt van traditionele materialen. Het kan echter ook een artistieke keuze zijn. Dit staat de leden van de groep vrij.

Lidmaatschap

Lid worden van de groep kan door aanmelding voor het lidmaatschap, eventueel na een vrijblijvende kennismaking tijdens één van de reguliere bijeenkomsten. Uitgangspunt is jouw belangstelling voor de analoge of hybride technieken.

Het is een voordeel als je al eens hebt geëxperimenteerd met het werken op film of het maken van contactafdrukken. Het bezit van een donkere kamer is geen voorwaarde. De groep kent geen kandidaat-leden.

> bekijk hier de voorwaarden van de Landelijke Groep Analoge en Hybride Fotografie (pdf).

Galerie

> bekijk hier de fotoalbums van de Landelijke Groep Analoge en Hybride Fotografie

Bijeenkomsten en activiteiten

Er zijn vier bijeenkomsten per jaar. Van de leden wordt verwacht dat ze de bijeenkomsten bijwonen of doorgeven dat ze verhinderd zijn. Het meebrengen van eigen werk naar de bijeenkomsten wordt zeer op prijs gesteld.
Op de meeste bijeenkomsten wordt een presentatie gegeven over een bepaald procedé. Meegebracht werk wordt tijdens de bijeenkomsten besproken zowel wat betreft de technische als de inhoudelijke aspecten. Overdracht van kennis en verbetering van het resultaat op beide terreinen staat daarbij voorop.
De groep probeert zich jaarlijks te profileren door middel van een publicatie en/of expositie. Tevens worden fototochten voor de gehele groep of in onderlinge deelafspraken gepland.