1. Homepage
  2. Landelijke groepen

Landelijke Groep Bondsmeesterklasse

Susan_Leurs_BMK_400px.jpg

De Landelijke Groep Bondsmeesterklasse (BMK) is er voor fotografen die een extra uitdaging zoeken, als aanvulling op de discussies in de eigen fotoclub. De BMK-groep heeft geen gemeenschappelijk thema of onderwerp. Deze groep kent een strenge ballotage door een externe jury.

Coördinatoren: Jeanette Kamberg, Bas Berkhout en Herman Schartman
Adviseur: Peter van Tuijl
Contact: 
bmkcoordinator@gmail.com

Galerie

> bekijk de foto's van de leden van de Landelijke Groep Bondsmeesterklasse

> bekijk het Liber Amoricum (vriendschapsboek) voor Mariska
Lansbergen en Harry Sikkenk

Foto: Susan Leurs

Lid worden?

Het niveau van de fotografie binnen deze Landelijke groep ligt zeer hoog.
Dit komt, onder meer, door de strenge ballotage. Deze wordt niet uitgevoerd door leden van de groep, maar door een vakjury bestaande uit professionals uit de fotografiewereld, die geen lid zijn van de Fotobond.

De leden behoren tot de top van de vrijetijdsfotografie en zijn gepassioneerd met fotografie bezig en proberen aan te sluiten bij de hedendaagse (professionele) autonome fotografie. Ze hebben een persoonlijke stijl ontwikkeld en laten in hun werk originaliteit zien. De beheersing van de techniek is geen doel op zich maar een middel om de inhoud van de beelden tot uitdrukking te brengen.

Om toegelaten te worden voor de ballotage moet er een collectie van minimaal 12 foto’s worden ingezonden, waarmee de fotograaf de visie op een bepaald onderwerp of thema laat zien.

Ballotage 2020 - 2021

Helaas moeten wij melden dat de BMK ballotage die gehouden zou worden op 6 maart, uitgesteld is. Plandatum is nu zaterdag 29 mei 2021. Reden hiervoor is dat er een aantal zware beperkingen liggen als gevolg van de corona crisis;

  • de onzekerheid rond meerdere mensen bij elkaar komen blijft voorlopig bestaan
  • als gevolg van deze onzekerheid zijn de mogelijkheden voor een locatie zeer beperkt
  • in een normale situatie is een voorbereidingstijd van 5 maanden nodig, dit is niet meer haalbaar

De BMK-coördinatoren hebben we voor uitstel gekozen om dit jaarlijkse evenement goed te kunnen voorbereiden en in een aantrekkelijke ambiance te kunnen houden. Vanzelfsprekend is de optie van een digitale ballotage langsgekomen. Dit zou echter afbreuk doen aan het belang van de deelnemers en de Landelijke BMK groep.

De voorwaarden voor deelname zullen begin januari 2021 op deze webpagina geplaatst worden.

Nieuwe leden 2020

Bij de BMK ballotage van 7 maart 2020 zijn: Susan Leurs en Jan Moes voor de tweede keer als BMK lid geaccepteerd.

Als kandidaat-lid zijn Marcel van Balken, Piet Brandjes, Gery ten Broek, Marian van Heuveln, Monique Kelder, Maria Kemps, Roos Knijnenburg, Els van der Kolk, Geert Noij, Carol Olerud, Rob Scheurwater, Frans Schrijver, Bianca van Soest en Beata Stawiarska voor de periode van twee jaar als lid van de BMK gespreksgroep toegelaten.

De jury bestond dit jaar uit: Katharina Pöhlmann (fotograaf), Corrie de Kruif (fotograaf) Anouk Gielen (medewerker Nederlands Fotomuseum, docent en fotograaf) en Jaap Bijsterbosch (docent Fotoacademie Amsterdam en fotograaf)

Bespreekbijeenkomsten

Doel van de bijeenkomsten: reflectie op eigen werk, leren van anderen (ontwikkeling) en de verbinding met de professionele fotografie maken.
Aan de bijeenkomsten (4 à 6 maal per jaar) nemen de leden de kandidaat-leden actief deel. Ze tonen regelmatig werk toont ter onderlinge bespreking, waardoor zowel het reflecterende aspect als de verdere ontwikkeling aan de orde is.

Wanneer?

Door de omstandigheden rondom Covid zijn voorlopig de bespreek bijeenkomsten geschrapt. In plaats daarvan worden ZOOM bijeenkomsten aangeboden. Leden van deze groep worden via email op de hoogte gebracht op welke data die plaatsvinden.

Locatie
Vergadercentrum H.F. Witte
Henri Dunantplein 4
3731 CL  DE BILT
030 – 22 03 954

Professioneel circuit

Regelmatig zullen professionele fotografen en anderen uit het professionele circuit worden uitgenodigd om een portfolio te presenteren, werk te bespreken of bepaalde thema’s aan de orde te stellen.