Landelijke Groep Bondsmeesterklasse

Susan_Leurs_BMK_400px.jpg

De Landelijke Groep Bondsmeesterklasse (BMK) is er voor fotografen die een extra uitdaging zoeken, als aanvulling op de discussies in de eigen fotoclub. De BMK-groep heeft geen gemeenschappelijk thema of onderwerp. Deze groep kent een strenge ballotage door een externe jury.

Coördinatoren: Jeanette Kamberg, Bas Berkhout en Herman Schartman
Adviseur: Peter van Tuijl
Contact: 
bmkcoordinator@gmail.com

Galerie

> bekijk de foto's van de leden van de Landelijke Groep Bondsmeesterklasse

> bekijk het Liber Amoricum (vriendschapsboek) voor Mariska
Lansbergen en Harry Sikkenk

Foto: Susan Leurs

Lid worden?

Het niveau van de fotografie binnen deze Landelijke groep ligt zeer hoog.
Dit komt, onder meer, door de strenge ballotage. Deze wordt niet uitgevoerd door leden van de groep, maar door een vakjury bestaande uit professionals uit de fotografiewereld, die geen lid zijn van de Fotobond.

De leden behoren tot de top van de vrijetijdsfotografie en zijn gepassioneerd met fotografie bezig en proberen aan te sluiten bij de hedendaagse (professionele) autonome fotografie. Ze hebben een persoonlijke stijl ontwikkeld en laten in hun werk originaliteit zien. De beheersing van de techniek is geen doel op zich maar een middel om de inhoud van de beelden tot uitdrukking te brengen.

Om toegelaten te worden voor de ballotage moet er een collectie van minimaal 12 foto’s worden ingezonden, waarmee de fotograaf de visie op een bepaald onderwerp of thema laat zien.

Ballotage 2021

Jaarlijks worden leden van de Fotobond in de gelegenheid gesteld een portfolio (collectie foto’s of een werkstuk) foto's voor te leggen aan een jury ter beoordeling. De jury bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen uit de wereld van de professionele fotografie en de beeldende kunst. Inzenden kan tot 16 april 2021. De openbare bespreking van de uitslag is gepland op 29 mei 2021.

Jurering in twee stappen:eerst de preselectie
Het portfolio wordt in eerste instantie digitaal ingediend. De jury zal op basis van deze digitale presentatie een preselectie maken waarbij portfolio’s die door de jury unaniem te licht worden bevonden niet verder in de jurering worden opgenomen. De uitslag van deze preselectie wordt gecommuniceerd met de desbetreffende inzenders. Elke deelnemer die niet door de preselectie komt, ontvangt een korte, door de jury opgestelde, schriftelijke toelichting bij de afwijzing naar hem/haar toegestuurd wordt.

Jurering in twee stappen: de tweede stap
De fotografen van de overgebleven inzendingen worden uitgenodigd om op een nader te bepalen datum (zaterdag) hun portfolio in printvorm (als afdruk, als werkstuk) voor te leggen en toe te komen lichten. De mondelinge toelichting aan één van de juryleden is verplicht. De voltallige jury zal na afloop van deze individuele presentaties in een gezamenlijk overleg besluiten of de inzender het predicaat BMK krijgt toegewezen, dan wel kandidaat-BMK wordt of volledig wordt afgewezen. Hierbij zullen de criteria voor BMK en kandidaat-BMK voor de juryleden bepalend zijn. Na afloop van de jurering zal de jury in een openbare bespreking zijn beslissing nader toelichten/motiveren.
Lees voor meer informatie onderstaande documenten.
> voorwaarden BMK 2021 en jurering
> gegevens en data BMK 2021
> aanmeldingsformulier BMK 2021

Nieuwe leden 2020

Bij de BMK ballotage van 7 maart 2020 zijn: Susan Leurs en Jan Moes voor de tweede keer als BMK lid geaccepteerd.

Als kandidaat-lid zijn Marcel van Balken, Piet Brandjes, Gery ten Broek, Marian van Heuveln, Monique Kelder, Maria Kemps, Roos Knijnenburg, Els van der Kolk, Geert Noij, Carol Olerud, Rob Scheurwater, Frans Schrijver, Bianca van Soest en Beata Stawiarska voor de periode van twee jaar als lid van de BMK gespreksgroep toegelaten.

De jury bestond dit jaar uit: Katharina Pöhlmann (fotograaf), Corrie de Kruif (fotograaf) Anouk Gielen (medewerker Nederlands Fotomuseum, docent en fotograaf) en Jaap Bijsterbosch (docent Fotoacademie Amsterdam en fotograaf)

Bespreekbijeenkomsten

Doel van de bijeenkomsten: reflectie op eigen werk, leren van anderen (ontwikkeling) en de verbinding met de professionele fotografie maken.
Aan de bijeenkomsten (4 à 6 maal per jaar) nemen de leden en de kandidaat-leden actief deel. Ze tonen regelmatig werk ter onderlinge bespreking, waardoor zowel het reflecterende aspect als de verdere ontwikkeling aan de orde zijn.

Wanneer?

Door de omstandigheden rondom Covid zijn voorlopig de bespreek bijeenkomsten geschrapt. In plaats daarvan worden ZOOM bijeenkomsten aangeboden. Leden van deze groep worden via email op de hoogte gebracht op welke data die plaatsvinden.

Als de maatregelen rondom Covid 19 het toelaten, willen we na de zomer weer starten met fysieke bijeenkomsten: 

  • zaterdag 11 september 10.30 uur, lezing van Anaïs Lopez en Carla Kogelman in de (Colenberghzaal 1);
  • zaterdag 20 november 10.30 uur, fotobespreking (Over de Veghtzaal).

Locatie
Vergadercentrum H.F. Witte
Henri Dunantplein 4
3731 CL  DE BILT
030 – 22 03 954

Professioneel circuit

Regelmatig zullen professionele fotografen en anderen uit het professionele circuit worden uitgenodigd om een portfolio te presenteren, werk te bespreken of bepaalde thema’s aan de orde te stellen.