Wie doet mee met een nieuwe landelijke groep? Drone-, architectuur-, urbex- en smartphone-fotografie geven nieuwe mogelijkheden!

De Fotobond kent 9 Landelijke Groepen, fotografen die zich verenigd hebben rond een thema. Die thema’s zijn soms een specifiek onderwerp (zoals portret, natuur en sport), soms een bepaalde techniek (creatief, audiovisueel, oude fototechnieken) of insteek (documentaire fotografie). Ook horen hierbij de groep FIAP die zich bezighoudt met internationale presentatie, en de Bonds Meester Klasse, die fotografen bundelt die zichzelf extra hoge eisen stellen bij hun autonome fotografie. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze streven naar de top in hun fotografiegebied.

De landelijke groepen bestaan uit leden van de Fotobond en ze maken gebruik van het platform dat de Fotobond hen biedt. Zo publiceren ze vaak via de kanalen van de bond, zoals de website en In Beeld, en meten ze zich met de andere leden in de wedstrijden. Ook dragen ze bij aan de kwaliteit van de Fotobond, o.a. door lezingen, en worden er geregeld onderwerpen in de bondswedstrijden gekozen in overleg met de landelijke groepen. Naar verhouding veel bondsmentoren zijn lid van een landelijke groep.

De groepen regelen zelf hun bijeenkomsten, meestal vier keer per jaar. Ook stellen ze hun eigen jaarcontributie vast, zo’n 25 tot 35 euro, dus de financiële drempel is uiterst laag.

Het dagelijks bestuur onderzoekt de mogelijkheid van de oprichting van vier nieuwe groepen: drone, urbex, architectuur en smartphone. De bond zal de groepen helpen in de opstart en gaat ervan uit dat de groep daarna het initiatief overneemt.
Daarbij geldt nog een bijzonderheid: het streven van het dagelijks bestuur is dat de groep smartphonefotografie zich richt op volledig digitaal contact, ook na de coronabeperkingen. Het bij de Fotobond in ontwikkeling zijnde platform kan daaraan bijdragen.

Als je belangstelling hebt voor deelname aan een van deze groepen, stuur dan een mailtje naar pr@fotobond.nl.