Terug naar overzicht

 • Woonadres:
  Velp
 • Omschrijving:

  Vincent Baake

  Woont in Velp
  T: 06 19548890 of 026 3162758
  E: baake@upcmail.nl I: @vincentbaake.nl en @foto_vincentbaake

  Ervaring: Fotografie heb ik in de 43 jaar altijd ingezet toen ik als docent beeldende kunst en vormgeving in het voortgezet onderwijs werkte, waar ik ook coach was voor docenten. Op diverse kunstacademies was ik vakdidacticus en gaf ik onderwijskundige theorievakken en anatomie/modeltekenen. Tijdens mijn eigen docentenopleiding koos ik fotografie als bijvak. Ik volgde diverse workshops. Binnen mijn fotoclub FKA in Arnhem bespreek ik foto’s en ben ik lid van de selectiecommissie (fotowedstrijden) . Ik ben naast bondsmentor ook jurylid bij onze Fotobond. Ook na mijn carrière in het onderwijs is fotografie een onderdeel in mijn dagelijks leven.
  Visie: Albert Einstein zei ooit: 'Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg'. En nog eentje: 'Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal'. Deze twee uitspraken zijn mooie motto’s voor het mentoraat. Immers, het ontwikkelingsproces staat centraal en er moet ruimte zijn voor creatief denken. Vaststaande denkbeelden over eindresultaten kunnen blokkeren en belemmeren. Een visueel beeld is een communicatiemiddel, waarbij de vormgeving en voorstelling de betekenis geven aan het beeld. Als fotograaf maak je bewust of onbewust keuzes. Na het volgen van een mentoraat zullen die keuzes meer bewust worden gemaakt om dìe beeldtaal en stijl te kunnen spreken die je wilt. Het is fantastisch als het ontwikkelingsproces dat tijdens het mentoraat in gang gezet wordt doorgaat na de laatste bijeenkomst. Een eindresultaat is dan een begin van het vervolg. Creativiteit gaat niet alleen over het hebben van nieuwe ideeën, maar ook over het toepassen van bestaande ideeën op nieuwe manieren. Het is nog altijd zo dat buiten de lijntjes meer ruimte is om in te kleuren!
  Werkwijze: Voor de eerste bijeenkomst stel ik het op prijs dat de deelnemer zich kort voorstelt aan de hand van een paar foto’s en/of tekst en indien mogelijk een verwachting / coachingsvraag formuleert. Dat kan via email. Tijdens de bijeenkomsten reflecteren we op het gemaakte materiaal om tot een volgend onderzoek /experiment te komen. Elke deelnemer krijgt in principe dezelfde tijd voor reflectie en feedback., waarbij interactie met andere deelnemers een waardevol element kan zijn. Mijn uitgangspunten zijn: motiveren, stimuleren en faciliteren. Individueel mentoraat of cursus: beide zijn maatwerk! Ook thema’s zoals compositie, reportage- of studioflitstechnieken, portret ed. zijn mogelijk.
  Mail mij gerust voor overleg. Intake is gratis. Bij een vervolg maken we afspraken over het traject en kosten.