1. Homepage
  2. Nieuws

Fotobond jaarboek 2016


Fotobondleden maken prachtig werk, en daar zijn we trots op! Die trots en dat werk willen we delen met al onze leden én iedereen buiten de Fotobond. We hebben een inspirerend ‘Fotobond Jaarboek 2016’ samengesteld, dat een representatief beeld geeft van de stand van zaken in de Nederlandse vrijetijdsfotografie in 2016.


Deelname

Ieder lid van de Fotobond mocht maximaal twee foto’s digitaal inzenden, naar keuze in één of twee van de vijf genres die dit keer opgenomen werden. Er mochten dus ook twee foto’s in één genre ingezonden worden. In totaal zijn er 1552 foto’s ingezonden!


Selectieprocedure

Een selectiecommissie is inmiddels aan het werk geweest. De leden hiervan werden niet vooraf bekend gemaakt. Elk commissielid koos uit de inzendingen in haar/zijn genre maximaal vijftig ‘boekwaardige’ foto’s en tien reserves. Bleek een bepaald genre minder dan vijftig ‘boekwaardige’ foto’s op te leveren, dan werden ze aangevuld uit de reserves van de andere genres.


De Selectiecommissie

De selectiecommissie bestond dit jaar uit: Roos Aldershoff (Architectuur), Jeroen Hendriks van Draumlist (Fotomanipulatie), Jan Vermeer (Natuur), Katharina Pohlmann (Journalistiek) en Carla van de Puttelaar (Portret)

Definitieve selectie

De definitieve keuze is gemaakt door de curator/vormgever, je kunt de geselecteerden hier bekijken als PDF:

Voorbeeld van enkele pagina’s uit het Fotobond Jaarboek 2016 (PDF)

Fotobond Jaarboek 2016 – geselecteerden


De vijf genres

Er is gekozen voor het opnemen van vijf genres, die breed geïnterpreteerd zijn. Dit om iedereen de gelegenheid te geven in te zenden. Door de brede opzet hebben we een ‘open inzending’ vermeden.

Je kon inzenden voor de volgende genres:

– Portret: Hieronder vallen geposeerde en spontane portretten en modellen. Dus zowel in de studio als op locatie en in de openbare ruimte gemaakte foto’s. Let op! De fotograaf is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de foto’s. Hij zal zo nodig de toestemming van de model(len) moeten hebben voor publicatie.

– Architectuur: Foto’s van bouwwerken en door de mens gecreëerde omgevingen. Dus ook stadslandschappen en skylines passen in dit genre.

– Natuur: Ook dit willen we heel breed benaderen. Macro, landschap, vogels, zoogdieren, insecten. Alles past in dit genre, zolang de natuur in het beeld maar de overhand heeft, waarbij mensen of menselijke objecten in de natuur niet gewenst zijn. Maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de selectiecommissie.

– Documentaire fotografie (Journalistiek): Foto’s die de werkelijkheid, dichtbij huis of ver weg, weergeven om haar te documenteren of om maatschappijkritiek te leveren.

– Gemanipuleerde en/of samengestelde foto’s: Alles is toegestaan, bijvoorbeeld het creëren van een nieuwe werkelijkheid. Bewerking met Photoshop of andere bewerkingssoftware speelt hier de boventoon.


In druk

Het fotoboek ligt nu bij de drukker. Het is fantastisch geworden en wij mogen er met recht trots op zijn. Er staan prachtige foto’s in en de druk is erg mooi. Het 256 pagina’s tellende boek is gedrukt op formaat 245 x 295 mm (papier: 170 g Magno Silk mc), genaaid en voorzien van een harde kaft.


En hoe ziet het er uit?

Hieronder vind je een voorbeeld van enkele pagina’s van het fotoboek en de lijst van alle mensen waarvan een foto in het boek is opgenomen:

Een voorbeeld van een paar pagina’s van het ‘Fotobond Jaarboek 2016’ (PDF).

Lijst van geselecteerden (PDF)


Levering en kosten

De levering van het boek vindt plaats in de laatste week van november.

Het boek kost, als je gebruik hebt gemaakt van de mogelijkheid tot reservering, € 22,00 (exclusief eventuele verzendkosten van € 8,95).

Afhankelijk van de inschrijvingen en de locatie van de geïnteresseerden proberen wij een passende oplossing te vinden om de verzendkosten te verlagen.

Als je het boek hebt gereserveerd (dit kon t/m 11 november 2016) ontvang je na 14 november 2016 bericht, met nadere informatie over de wijze van betalen en hoe we gaan verzenden.