1. Homepage
  2. Nieuws

LedenpasFotobond-pas GA--20170918-752_9631-1200x400px
De secretaris krijgt vragen over de uitvoering van de Ledenpas. Sinds 2 jaar is het niet langer een harde kunststof pas, maar een flexibele pas.
Natuurlijk kan worden teruggegaan naar een harde pas, maar de kosten zijn navenant hard.
Aangezien er elk jaar een nieuwe pas moet worden verstrekt, door het relatief groot verloop binnen de Fotobond, zouden de kosten onaanvaardbaar hoog worden. Het lijkt ons niet handig om die reden de contributie te moeten verhogen.

Er is dus weloverwogen besloten om voor de huidige uitvoering van de ledenpas te kiezen.

tip: je kunt, tijdens bijeenkomsten, het pasje in een houder onderaan een keycord hangen.