1. Homepage
  2. Nieuws

Jaarboek 2018Fotobond Jaarboek 2018 Omslag-uitsnede foto Coby de Veen

[Omslagfoto is uitsnede van de foto van Coby de Veen]


Het Jaarboek 2018 van de Fotobond is klaar. 

Bestellen: 

Kosten: € 19,95 voor het boek of € 25,35 inclusief verzending.

U kunt bestellen door het bedrag over te maken voor het aantal boeken dat u wilt hebben inclusief of exclusief verzending.

NL65 RABO 0176 9715 05 t.n.v. Fotobond
onder vermelding van "Jaarboek", Lidnummer, naam,. adres, postcode en woonplaats. 

Afhalen kan ook nog op de Ledenvergadering op 21 april in De Amershof in Amersfoort of bij het Bondsbureau in Eindhoven na 12 april. 

Levering per post geschiedt nadat de betaling met adresgegevens binnen zijn.