1. Homepage
  2. Nieuws

LKCA zoekt voorbeelden 'good practice' ledenwerving[Jan de Haan]

[Foto: Jan de Haan]

Vanuit het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst zijn we op zoek naar voorbeelden van verenigingen die rondom een bepaald thema een 'best practice' genoemd kunnen worden. Met deze goede voorbeelden willen we succesvolle werkwijzen en innovatieve oplossingen voor uitdagingen breed onder de aandacht brengen bij verenigingen, om op die manier ondersteuning te bieden aan amateurkunstverenigingen in Nederland. Met een serie publicaties/artikelen (verspreid over 2018 en 2019) willen we aandacht geven aan de grootste uitdagingen voor verenigingen, zoals ledenwerving, financiering, het vinden van actieve leden, vergrijzing en zichtbaarheid. We starten met het onderwerp dat bovenaan de lijst staat van veel verenigingen: ledenwerving. Daarom onze vraag:

Ken je verenigingen die een goed voorbeeld zijn op het gebied van ledenwerving?

Ken je een vereniging die daarin een bijzondere aanpak heeft, succesvol is, innovatief denkt en opereert? Een vereniging die een antwoord heeft gevonden op de uitdaging om mensen aan zich te binden? Stuur ons dan een mooi voorbeeld voor 15 april 2018. Alvast hartelijk dank voor de moeite! Mail naar info@lkca.nl