1. Homepage
  2. Nieuws

De Fotobond heeft je nodigFoto-Erwin-Roost

[Foto: Erwin Roost]


De Fotobond heeft op korte termijn enkele interessante functies beschikbaar voor leden die de Bond een warm hart toedragen. De afgelopen jaren is het aantal vrouwelijke leden toegenomen en dat zien we graag terug in de besturen en commissies, maar uiteraard zijn mannen evenzeer welkom. Wilt u hiermee bijdragen aan de vrijwilligersorganisatie die de Fotobond is? Of kent u een lid dat we hierover kunnen polsen? Stuur een mail naar voorzitter@fotobond.nl, dan bel ik u daarna op. Oege Lam, algemeen voorzitter Fotobond.

 

Functie: juridische hulp

Het dagelijks bestuur heeft af en toe behoefte aan licht juridisch advies. Advies dat gegeven zou kunnen worden door een of meer leden van de Fotobond met een juridische achtergrond. Het gaat daarbij niet om het voeren van juridische procedures, maar om het geven van informatie over bijvoorbeeld toepassing van statuten en regels voor portretrecht. We denken daarvoor aan een (kandidaat)notaris en een advocaat of andere jurist. Deze personen maken geen deel uit van een commissie. Ze worden af en toe geraadpleegd als zich daarvoor de wens voordoet.

 

Functie: penningmeester

Iemand die niet bang is om met geld om te gaan geeft meerwaarde aan onze mooie vereniging. We zoeken een penningmeester die in het dagelijks bestuur een paar jaar toezicht wil houden op de inkomsten en uitgaven. De boekhouding wordt gedaan door een extern bureau, de penningmeester beoordeelt en betaalt de declaraties, gebruikt de ledenadministratie voor alles rond de contributie, en denkt vooral financieel mee met de taken van het dagelijks bestuur. De Fotobond zal de komende jaren een maatschappelijke verbreding zoeken en de nieuwe penningmeester stuurt daar aan mee. En: inzet is belangrijker dan bestuurlijke ervaring.

 

Functie: commercieel talent

De nieuwe Commerciële Commissie moet nog gecompleteerd worden. De commissie zoekt naar besparingen die behaald kunnen worden en naar sponsors die, uiteraard vooral op fotogebied, de Fotobond willen ondersteunen; en nu dus naar een of twee personen als aanvulling. Geen taak met veel vergaderen, maar samen kijken waar voordeel te halen is en dat bevechten.

 

Functie: notulist

Iemand die makkelijk begrijpt én schrijft, en vastlegt wat besproken is. Speciaal voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur en het bondsbestuur. De notulist luistert mee, filtert het noodzakelijke en registreert dat en is daardoor uitstekend op de hoogte van wat er in de Fotobond gebeurt.