1. Homepage
 2. Nieuws

Ledenpas wordt gedigitaliseerdpapierscheppen-foto-Pierre-Pinkse

Sinds de afschaffing van de ‘harde’ ledenpas enkele jaren geleden, is het Bondsbureau geconfronteerd met allerlei problemen met betrekking tot de nieuwe ledenpas.

 • het duurde bijna een jaar, het vragen waar de ledenpas bleef, terwijl hij was bijgevoegd bij de 1e In Beeld van het jaar. Door velen blijkbaar niet gezien, of In Beeld was niet ontvangen.

 • als mensen lid zijn van meerdere clubs, dan krijgen ze per lid een ledenpas en dan heb je zo maar 3 of meer ledenpassen bij je.

 • voor nieuwe leden moest de pas bij het Bondsbureau worden gedrukt en opgestuurd.

 • de pas raakt zoek, waardoor er aanvragen bij het Bondsbureau kwamen om de pas opnieuw te sturen.

 • er zijn winkeliers of bedrijven, die wellicht korting willen geven bij aankoop van artikelen, maar dat alleen doen, als er een foto op de pas staat.

Die ledenpas geeft dus veel ongemak, extra werk en kost ook nog eens relatief veel geld. Allemaal redenen om een alternatief te zoeken.

Op de ledenvergadering in april 2018 is toestemming gegeven om de pas te digitaliseren. Daar wordt op dit moment nog hard aan gewerkt. Ik noem een aantal voordelen van de nieuwe pas:

 1. er is in 2018 een eenmalige uitgave om de pas te digitaliseren, maar er zijn geen jaarlijkse kosten meer.

 2. elk lid kan zelf zijn ledenpas afdrukken op papier naar eigen keuze en deze eventueel plastificeren.

 3. op één ledenpas kunnen tot maximaal 6 lidnummers worden afgedrukt. Als u bij meerdere clubs bent aangesloten heeft u dus nog maar één pas nodig.

 4. er komt een barcode op de nieuwe pas. Hierdoor is het mogelijk om deze te scannen met een smartphone. U heeft dan geen papieren pas meer nodig, uw telefoon fungeert als pas.

 5. er wordt een pasfoto van u op de pas afgedrukt, waardoor de pas veelzijdiger inzetbaar wordt. Die pasfoto dient u wel eerst op te laden in de Ledenadministratie (zie de instructie hieronder). Als u dat doet, controleert u dan gelijk de andere gegevens in uw profiel!

 6. De instructie om de ledenpas af te drukken volgt, zodra deze functie beschikbaar is.

Wij zijn van mening, dat wij met de digitalisering van de ledenpas beter aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij. Wel kunnen wij ons voorstellen, dat het voor een aantal leden wat lastig is om de pas zelf af te drukken. Wij gaan er van uit, dat club- en afdelingsbesturen hier een rol kunnen spelen, zo nodig met assistentie van het Bondsbureau.

André van Hooidonk
Algemeen Secretaris Fotobond


Instructie opladen pasfoto in de ledenadministratie:

 • Klik hier en ga naar de homepage van Fotobond.nl. Rechts bovenaan in de menubalk staat ‘Log hier in’. Klik hier op en voer op het volgende scherm uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Klik op ‘inloggen’. U bent nu in het ledengedeelte van de website.

 • Rechts bovenaan staat nu  ‘Account’. Als u met de muiscursor hierover beweegt verschijnt een uitklapmenu. Klik op ‘Profiel’.

 • Er verschijnt een scherm met uw personalia. U kunt de gegevens zo nodig wijzigen.

 • Achter ‘Pasfoto’ klikt u op het vakje ‘bestand kiezen’. U ziet nu een overzicht met uw eigen mappenstructuur. Blader naar de map waar u uw pasfoto hebt opgeslagen en klik daar op.
  Let op: er kan alleen jpeg-formaat worden gebruikt.

 • Klik op ‘Openen’. De betreffende pasfoto wordt nu in de Ledenadministratie opgenomen en staat klaar voor de ledenpas.

 • Afsluiten met ‘Toepassen’ en u ziet uw foto verschijnen in het betreffende hokje.