1. Homepage
  2. Nieuws

Ledenvoordeel: Verzekeringen


De Fotobond biedt zijn leden enkele voordelige verzekeringen (Aansprakelijkheid, Tentoonstelling & Transport en Camera). Deze verzekeringen bieden een uitstekende dekking tegen een aantrekkelijke premie. De risicodragende verzekeringsmaatschappij is ASR. Tussenpersoon is Smeink Assurantiën B.V.

Aansprakelijkheid (gratis)

De Aansprakelijkheidsverzekering beschermt de leden van een vereniging en een Afdeling tegen aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht bij verenigingsactiviteiten. Onderlinge aansprakelijkheid is uitgesloten. De verzekering eindigt zodra de vereniging het lidmaatschap van de Fotobond opzegt. De premie voor de Aansprakelijkheidsverzekering wordt door de Fotobond betaald.
> lees meer over de Aansprakelijkheidsverzekering (alleen toegankelijk voor leden)


Camera (individueel af te sluiten)

Deze verzekering geeft werelddekking voor schade aan verzekerde fotoapparatuur en hulpstukken. De dekking betreft schade ontstaan door: diefstal, verlies en beschadiging.
> lees meer over de Cameraverzekering (alleen toegankelijk voor leden)