1. Homepage
  2. Nieuws

Bondsleden gelauwerd door de ledenvergaderingFoto Wim Hoogveld

[Foto: Wim Hoogveld]

Tijdens de ledenvergadering op 6 april zijn vier personen onderscheiden die zich jarenlang hebben ingezet voor de Fotobond.

Drie personen zijn benoemd tot Erelid:

Renk Ruiter heeft zich o.a. heel lang verdienstelijk gemaakt voor de Landelijke Groep Camera Natura. Hij was al eerder tweemaal benoemd tot Lid van Verdienste.

Frans Grommen was o.a. jarenlang voorzitter van de afdeling Limburg, lid van het Bondsbestuur, en heeft voor de komst van de huidige voorzitter het algemeen voorzitterschap waargenomen.

Harry Sikkenk heeft vele functies binnen de Fotobond bekleed, waar onder voorzitter van de Taakgroep Wedstrijden en Exposities, voorzitter van de afdeling Zuid-Holland Zuid. Daarnaast was hij medeorganisator van het Fotofestival aan de Maas.

Jan Vogelzang is benoemd tot Lid van Verdienste. Hij was o.a. oprichter van de afdeling Utrecht-'t Gooi en ook veel jaren secretaris daarvan en voorzitter van FC 't Gooi; daarbij uitgever van de maandelijkse nieuwsbrief Reflector.

Bij de uitreiking memoreerde algemeen voorzitter Oege Lam dat de Fotobond een organisatie is die draait op vrijwilligers. De vrijwilligers dragen bij aan het stimuleren van de fotografie van de andere leden. De personen die nu zijn geëerd waren een voorbeeld en inspiratie, en daarvoor zijn ze door de algemene ledenvergadering onderscheiden.