1. Homepage
  2. Nieuws

Een multifunctioneel platform voor de Fotobond – gaat dat komen?Foto Rob Weenink

[Foto: Rob Weenink]

De wereld van de vrijetijdsfotografie is in beweging. Een nieuwe ontwikkeling is het instellen van een website waar leden van de Fotobond elkaar – en ook de wereld erbuiten – kunnen 'ontmoeten'.

Hoe moeten we ons een multifunctioneel platform voorstellen? Denk eens aan een website waar leden van de Fotobond hun foto's kunnen uploaden om daar verantwoord commentaar op te krijgen van andere leden. Leden kunnen fotografische activiteiten plannen en anderen daarop laten inschrijven. Een expositie? Staat erop. Een lezing of ander evenement? Schrijf maar in. Kijk welke cursussen nog plaats hebben of welke workshop je wilt geven. Organiseer je een speciale wedstrijd en kun je deelnemers gebruiken, plaats die dan op dit portaal en laat de deelnemers maar komen. En is het niet handig als er ook een marktplaats is waar je nieuwe fotoboeken of tweedehands fotoapparatuur kunt vinden?

De algemene ledenvergadering van de Fotobond vond het de moeite waard om deze ideeën verder uit te werken. Vanuit de vergadering meldden zich spontaan enkele leden aan om hierover mee te denken. Voorafgaand daaraan, bij de vergadering van het Bondsbestuur, waren er ook enkele aanwezigen die hieraan willen bijdragen. Het dagelijks bestuur heeft een paar dagen geleden besloten deze meedenkers te benaderen om hierover creatief mee te denken. Inspirerend, toch?