1. Homepage
  2. Nieuws

Lever een bijdrage aan het Jaarboek 2020!


[foto: Nella Steen-Muskee]

Ook in 2020 geeft de Fotobond een Jaarboek uit dat gepresenteerd zal worden op de Algemene Ledenvergadering in april 2020.

Ieder lid kan maximaal 3 foto’s inzenden en er zal een keuze gemaakt worden uit recente foto’s die nog niet eerder gepubliceerd zijn.

[nov 2019: inzenden is niet meer mogelijk]

Categorieën:

  • Ons voedsel
  • Sport
  • Natuur
  • De mens (dit thema is in volle breedte benaderbaar; van straatfotografie tot portret/model, als de mens maar centraal staat)
  • Vrij onderwerp

LAM en de categorie ‘Ons Voedsel’

Als betrekkelijk nieuw genre ziet u staan ‘Ons Voedsel’. Dit heeft een relatie met het LAM in Lisse. Dit Lisser Art Museum (www.lamlisse.nl) komt voort uit de VandenBroek Foundation, opgericht door supermarktman Jan van den Broek (zoon van Dirk), dat vol staat en hangt met smakelijke topstukken van bekende en minder bekende kunstenaars, met als thema Voedsel en Consumptie.

Zou het u wat lijken om hier tussen te hangen met uw foto? Die mogelijkheid bestaat. Sietske van Zanten, directeur van het LAM, zal deze categorie jureren. Misschien worden er enkele foto’s uitverkoren om een plaats te krijgen in het museum, zoals al gebeurd is met een eerdere foto van een van onze leden.

> klik hier voor meer informatie over het Jaarboek 2020