1. Homepage
  2. Nieuws

Lever een bijdrage aan het Jaarboek 2020!expo2019_De Oude IJssel_Foto: Nella Steen-Muskee

[foto: Nella Steen-Muskee]

Ook in 2020 geeft de Fotobond een Jaarboek uit dat gepresenteerd zal worden op de Algemene Ledenvergadering in april 2020.

Ieder lid kan maximaal 3 foto’s inzenden en er zal een keuze gemaakt worden uit recente foto’s die nog niet eerder gepubliceerd zijn.

Inzenden is mogelijk vanaf 1 september tot 31 oktober 2019 en kan alleen via de site van de Fotobond.

Categorieën:

  • Ons voedsel
  • Sport
  • Natuur
  • De mens (dit thema is in volle breedte benaderbaar; van straatfotografie tot portret/model, als de mens maar centraal staat)
  • Vrij onderwerp

LAM en 'Ons voedsel'
Als betrekkelijk nieuw genre ziet u staan ‘Ons voedsel’. Dit is tot stand gekomen in samenspraak met het LAM in Lisse. Dit Lisser Art Museum komt voort uit de VanDenBroek Foundation, opgericht door supermarktman Jan van den Broek, en hangt vol met smakelijke topstukken van bekende kunstenaars (lamlisse.nl).
Zou het u wat lijken hier tussen te hangen? Die mogelijkheid bestaat. Medewerkers van het LAM zullen deze categorie jureren en onze topstukken kunnen daar worden geëxposeerd.

> klik hier voor meer informatie over het Jaarboek 2020