1. Homepage
  2. Nieuws

Dringende oproep aan clubs en persoonlijk leden!kost heel veel tijd foto pierre pinkse

Ook voor 2020 heeft de Fotobond weer mooie plannen in het verschiet. Deze betaalt de Fotobond uit de contributies waarvoor de leden en de fotoclubs in de eerste kwartaal van 2020 de rekening kunnen verwachten. U kunt zich indenken dat dit met onze bijna 7.000 leden een enorme klus is. Elke fout die achteraf moet worden gecorrigeerd, is extra werk.

Fotoclubs
De contributienota's van clubs zijn gebaseerd op de Online Leden Administratie: de clubs krijgen een contributienota op basis van het aantal leden dat op 31 januari is ingeschreven in de Online Leden Administratie. Hebben leden zich afgemeld, zijn er leden bijgekomen, zijn leden verhuisd, hebben ze een ander mailadres etc.? Een dringende oproep aan alle clubs om ervoor te zorgen dat de Online Leden Administratie voor 31 januari 2020 volledig is bijgewerkt.

Persoonlijk leden
Persoonlijk leden van de Fotobond ontvangen ook in het 1e kwartaal de contributie factuur. Bent u dit jaar verhuisd of is uw emailadres gewijzigd? Pas dit dan voor 31 januari aan in uw account!

Namens de penningmeester van de Fotobond, Hugo Vollebregt, hartelijk dank!