1. Homepage
  2. Nieuws

Wijziging landelijke activiteiten Fotobond n.a.v. aanpak coronavirus_Corona-Nieuws

Helaas. We zijn voorlopig nog niet af van de beperkingen die de overheid oplegt wegens het corona gevaar. Ook het bestuur vindt het niet verantwoord om op korte termijn evenementen door te zetten. Daarom geven we onderstaand de activiteiten weer die alsnog worden gewijzigd of afgelast.

DagFotoDag verschoven naar 5 juni volgend jaar
Op 27 juni was dit nieuwe, grote evenement gepland, waar de landelijke groepen acte de présence zouden geven en waar ook de bespreking van de Bonds Fotowedstrijd naar toe verplaatst was. Jammer van de voorbereidingen; toch was het een goede oefening om volgend jaar opnieuw uit te pakken. Noteer de nieuwe datum: zaterdag 5 juni 2021, in Het ICOON in Amersfoort.

Algemene ledenvergadering in 2020 schriftelijk
Het dagelijks bestuur heeft besloten om de bijeenkomst op 25 april 2020 van de algemene ledenvergadering (ALV) te vervangen door een schriftelijke peiling van de leden. Formeel is een ALV nodig om het beleid en de begroting vast te stellen en bestuursleden te kunnen kiezen. We zouden kunnen wachten tot de overheid bijeenkomsten weer toestaat, maar het kan lang duren voor dat weer mogelijk is. Ook is het de vraag of er veel leden/clubs naar toe zouden komen, en een vergadering van een paar leden geeft niet voldoende draagvlak voor beleid. Toch wil het bestuur graag mandaat om door te werken. Daarom wordt later dit jaar een schriftelijke peiling onder de leden gehouden.

Bespreking van de Bondsfotowedstrijd in 2020 afgelast
Op zondag 29 maart zou de bespreking van de BFW worden gehouden in Druten. Deze activiteit is toen verschoven naar zaterdag 27 juni 2020 en ingepast in het ochtendprogramma van de al eerder aangekondigde DagFotoDag. Nu ook de DagFotoDag in 2020 niet doorgaat is er helaas geen passende gelegenheid om de bespreking te houden. Over de terugzending van de ingezonden foto's volgt nader bericht.