1. Homepage
  2. Nieuws

Een eenvoudige applicatie........?Het hek staat open

Clubs en afdelingen komen sinds de coronabeperkingen niet meer bij elkaar. Na de zomer kan het misschien mondjesmaat, maar zeker is dat het clubleven pas na de uitrol van een vaccinatie enigszins normaal zal worden.
Tot die tijd wordt gewerkt met internet: beeldbellen, mails, opslag van foto's in databases en gebruik van sociale media. Er is veel mogelijk maar niet alles werkt makkelijk.

  • Zou het niet handig zijn als er een eenvoudige applicatie is waarmee een club zijn wedstrijden kan voortzetten en waarmee het bespreken van de clubfoto's mogelijk is?
  • En dat dit ook kan voor afdelingsactiviteiten?
  • Gratis voor clubs en afdelingen van de Fotobond. 
Het dagelijks bestuur van de Fotobond is bezig met de voorbereiding daarvan. De basis wordt gevormd door het wedstrijdsysteem dat nu al op de website bestaat en waarin grote aantallen foto's kunnen worden geüpload door de leden. Dat systeem wordt geschikt gemaakt voor individueel gebruik door clubs en afdelingen, en uitgebreid met eenvoudige jurering en bespreekmogelijkheden. De opzet wordt nu uitgewerkt en offertes worden aangevraagd, maar de bouw ervan kan pas beginnen als de algemene ledenvergadering van de Fotobond in september het budget ervoor goedkeurt. In de loop van dit jaar worden de eerste resultaten verwacht. Het bestuur is ervan overtuigd dat deze applicatie ook na de coronatijd gebruikt blijft worden.


Ik ben zeer benieuwd of er voor dit unieke project belangstelling is bij de clubs?
Laat het weten en stuur een mail naar: voorzitter@fotobond.nl

Oege Lam
Voorzitter