1. Homepage
  2. Nieuws

Contributiebericht clubsecretarissenP. Hanegraaf

[Foto: P. Hanegraaf]

Aan het lid zijn van de Fotobond zijn vele voordelen verbonden. Daar staat tegenover dat de fotoclubs en individuele leden contributie betalen, zoals vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering.

Op de Algemene Ledenvergadering van de Fotobond in april 2018 is besloten om de contributie voor clubleden te verhogen naar € 22,00 per jaar, ingaande op 1 januari 2019.

Voor clubs geldt dat de contributie over 2019 wordt berekend op basis van het aantal leden dat per 31 januari 2019 staat geregistreerd in de online ledenadministratie van de Fotobond.
Het is dus van essentieel belang dat alle clubs hun leden juist hebben geadministreerd in de ledenadministratie die gekoppeld is aan de website van de Fotobond. Deze ledenadministratie is de basis voor de contributiefactuur.

Meer weten over het beheren van leden door clubsecretarissen? Klik hier voor de handleiding.

Voor informatie over het lidmaatschap van de Fotobond.nl, ga naar fotobond.nl/over-fotobond/veelgesteldevragen/ en klik op Lid worden van de Fotobond: Hoe werkt dat en wat kost het?