1. Homepage
  2. Nieuws

De Fotobond heeft je nodig; vacaturesFoto-Erwin-Roost

[Foto: Erwin Roost]

De Fotobond heeft op korte termijn enkele interessante functies beschikbaar voor leden die de Bond een warm hart toedragen. De afgelopen jaren is het aantal vrouwelijke leden toegenomen en dat zien we graag terug in de besturen en commissies, maar uiteraard zijn mannen evenzeer welkom. Wil je hiermee bijdragen aan de vrijwilligersorganisatie die de Fotobond is? Of ken je een lid dat we hierover kunnen polsen? Stuur een mail naar voorzitter@fotobond.nl, dan bel ik je daarna op.

Oege Lam, algemeen voorzitter Fotobond.

Dank aan de leden die zich gemeld hebben!

De afgelopen maanden hebben zich twee leden gemeld als juridisch adviseur. Voor een vereniging als de onze is vooral beeldrecht belangrijk, en copyright.

Er is na onze oproep ook een uit twee personen bestaande Commissie Commercie opgericht, die kan meewerken aan besparingen en aanbiedingen voor de leden.

En we hebben een nieuwe algemeen penningmeester, Hugo Vollebregt, die perfect aansluit bij de werkzaamheden van Roelof Pieters die vertrekt aan het einde van dit boekjaar.

Deze personen zetten zich daarmee geweldig in voor noodzakelijke voortgang van de Fotobond.

Op dit moment zoeken we nog naar de juiste personen voor de volgende functies:

Functie: Notulist(e)
Iemand die makkelijk begrijpt én schrijft, en vastlegt wat besproken is. Speciaal voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur, bondsbestuur en de algemene ledenvergadering. De notulist luistert mee, filtert het noodzakelijke en registreert dat en is daardoor uitstekend op de hoogte van wat er in de Fotobond gebeurt.

Achtergrond: Tot de vele werkzaamheden van de bondssecretaris behoort het maken van notulen. Tijdens vergaderingen (zoals de maandelijkse vergadering van het dagelijks bestuur) moet de secretaris zijn aandacht verdelen tussen het meepraten en het opschrijven. We zouden geholpen zijn als iemand dit werk na een inwerkperiode kan overnemen. De omvang van het werk is te overzien, maar belangrijk genoeg om iemand hiervoor te zoeken. Help jij ons?

Functie: Leden jubileumcommissie
In 1922 is de Fotobond opgericht. In 2022 bestaan we honderd jaar en dat moet natuurlijk leiden tot extra aandacht binnen en buiten de Fotobond. Er wordt een jubileumcommissie opgericht die een zinvol programma bedenkt. We zoeken personen uit verschillende geledingen, geografisch gespreid. De commissie handelt in overleg met het bestuur, maar kent een grote zelfstandigheid.

Er hebben zich al twee personen gemeld, maar we kunnen er minstens nog twee gebruiken.Iets voor jou? Geef je op en we formeren daarna deze commissie.

Functie: (Kandidaat)notaris of notarieel medewerker
Het bestuur legt aan de ledenvergadering van voorjaar 2019 enkele statutenwijzigingen voor. We zijn daarom op zoek naar een notaris, kandidaat-notaris of notarieel medewerker die ons daarbij kan helpen. Mail naar voorzitter@fotobond.nl, dan word je daarna gebeld door de voorzitter voor meer informatie.

Functie: Projectleider ontwikkelgroep Tweede Spoor
In de algemene ledenvergadering in april 2018 is het projectplan Het Tweede Spoor aangenomen. Dit plan beschrijft de ontwikkeling van de Fotobond als een veelzijdige foto-organisatie in de komende jaren. Er is een ontwikkelgroep ingesteld die bezig is met de concrete invulling hiervan. Het dagelijks bestuur zoekt daarvoor nog een projectleider. Iemand die het overzicht behoudt, het proces bewaakt en sturend de visie voor de toekomst mede gestalte geeft.

Klik hier voor het projectplan Het Tweede Spoor.

Informatie over wat deze functie inhoudt, is te krijgen bij Diana Bokje, lid van de ontwikkelgroep (telefoon 06-11199306 of diana@bokje.com).

Functie: Content Managers voor de opmaak van het nieuwe digitale blad

Al veel jaren ontvangen de leden van de Fotobond het kwartaalblad In Beeld. Er loopt momenteel een pilot met een digitale versie daarvan, die we voorlopig noemen In Beeld Online. Vooralsnog worden de papieren uitgaven van 2019 omgezet naar een digitale versie. Dezelfde content: Weinig tekst, veel foto's. Wel proberen we de foto's uit te breiden, waardoor het digitale blad vooral op dat punt meer biedt. In 2019 verschijnt dit digitale magazine vier keer, net als het papieren blad. Misschien krijgt het magazine zelfs een eigen beeld en frequentie naast het papier.

Technisch: Er wordt gewerkt met het opmaakprogramma Instant Magazine (zie www.instantmagazine.com ). We zoeken enkele leden die makkelijk met de computer omgaan en die de teksten en foto's die naar het papieren blad gaan, in het digitale blad verwerken. Het vergt geen specifieke ICT-kennis, maar het helpt wel als je gevoel hebt voor opmaak en tekstverdeling en als je het fotomateriaal kunt schalen naar de vereiste resolutie. Het werk wordt gedaan vanachter je eigen computer. Vergaderen is niet nodig en we zorgen voor een introductie voor de werkzaamheden. De omvang van het werk is beperkt. Leuk, toch? Meld je aan bij voorzitter@fotobond.nl.