1. Homepage
  2. Nieuws

De Fotobond heeft je nodigFoto-Erwin-Roost

[Foto: Erwin Roost]

De Fotobond heeft op korte termijn enkele interessante functies beschikbaar voor leden die de Bond een warm hart toedragen. De afgelopen jaren is het aantal vrouwelijke leden toegenomen en dat zien we graag terug in de besturen en commissies, maar uiteraard zijn mannen evenzeer welkom. Wilt u hiermee bijdragen aan de vrijwilligersorganisatie die de Fotobond is? Of kent u een lid dat we hierover kunnen polsen? Stuur een mail naar voorzitter@fotobond.nl, dan bel ik u daarna op.

Oege Lam, algemeen voorzitter Fotobond.


Sedert onze vorige oproep hebben we reacties gehad op meerdere vacatures:


Functie: juridische hulp

Uit ons ledenbestand hebben zich twee juristen gemeld. Ze hebben inmiddels kennisgemaakt met een vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur. De afspraak is dat het bestuur in voorkomende gevallen voor advies een beroep op hen kan doen.


Functie: commercieel talent

De Fotobond zoekt naar besparingen die behaald kunnen worden en naar sponsors die, uiteraard vooral op fotogebied, de Fotobond willen ondersteunen. Uit het ledenbestand hebben zich twee personen gemeld, die inmiddels hebben vergaderd met Nol Ploegmakers. Onder zijn leiding is daarmee de Commissie Commercie van start gegaan.


Functie: penningmeester

Er is gereageerd door een lid dat we graag op deze positie zien. De definitieve beslissing moet nog genomen worden, maar we denken dat het een prima samenwerking gaat worden. Tot het moment dat deze vacature definitief is, zetten we daarom de vacature op 'hold'.

Niettemin laten we de beschrijving van de functie nog even staan, zodat niemand vergeet hoe belangrijk deze functie is:

Iemand die niet bang is om met geld om te gaan geeft meerwaarde aan onze mooie vereniging. We zoeken een penningmeester die in het dagelijks bestuur een paar jaar toezicht wil houden op de inkomsten en uitgaven. De boekhouding wordt gedaan door een extern bureau, de penningmeester beoordeelt en betaalt de declaraties, gebruikt de ledenadministratie voor alles rond de contributie, en denkt vooral financieel mee met de taken van het dagelijks bestuur. De Fotobond zal de komende jaren een maatschappelijke verbreding zoeken en de nieuwe penningmeester stuurt daar aan mee. En: inzet is belangrijker dan bestuurlijke ervaring.Dank aan de leden die gereageerd hebben op de bovenstaande vacatures. Op dit moment zoeken we nog naar de juiste persoon voor een functie die halfbestuurlijk is, en naar personen die goed zijn in organiseren. Kijk zelf maar:


Functie: notulist (herhaalde oproep)


Iemand die makkelijk begrijpt én schrijft, en vastlegt wat besproken is. Speciaal voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur, bondsbestuur en de algemene ledenvergadering. De notulist luistert mee, filtert het noodzakelijke en registreert dat en is daardoor uitstekend op de hoogte van wat er in de Fotobond gebeurt.


Functie: Leden jubileumcommissie


In 1922 is de Fotobond opgericht. In 2022 bestaan we honderd jaar en dat moet natuurlijk leiden tot extra aandacht binnen en buiten de Fotobond. Er wordt een jubileumcommissie opgericht die een zinvol programma bedenkt. We zoeken personen uit verschillende geledingen, geografisch gespreid. De commissie handelt in overleg met het bestuur, maar kent een grote zelfstandigheid. Iets voor jou? Geef je op en we formeren daarna deze commissie.