1. Homepage
  2. Nieuws

De Fotobond heeft je nodigFoto-Erwin-Roost

[Foto: Erwin Roost]

De Fotobond heeft op korte termijn enkele interessante functies beschikbaar voor leden die de Bond een warm hart toedragen. De afgelopen jaren is het aantal vrouwelijke leden toegenomen en dat zien we graag terug in de besturen en commissies, maar uiteraard zijn mannen evenzeer welkom. Wil je hiermee bijdragen aan de vrijwilligersorganisatie die de Fotobond is? Of ken je een lid dat we hierover kunnen polsen? Stuur een mail naar voorzitter@fotobond.nl, dan bel ik je daarna op.

Oege Lam, algemeen voorzitter Fotobond.


Op dit moment zoeken we nog naar de juiste persoon voor een functie die halfbestuurlijk is, en naar personen die goed zijn in organiseren. Kijk zelf maar:Functie: notulist (herhaalde oproep)


Iemand die makkelijk begrijpt én schrijft, en vastlegt wat besproken is. Speciaal voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur, bondsbestuur en de algemene ledenvergadering. De notulist luistert mee, filtert het noodzakelijke en registreert dat en is daardoor uitstekend op de hoogte van wat er in de Fotobond gebeurt.


Functie: Leden jubileumcommissie


In 1922 is de Fotobond opgericht. In 2022 bestaan we honderd jaar en dat moet natuurlijk leiden tot extra aandacht binnen en buiten de Fotobond. Er wordt een jubileumcommissie opgericht die een zinvol programma bedenkt. We zoeken personen uit verschillende geledingen, geografisch gespreid. De commissie handelt in overleg met het bestuur, maar kent een grote zelfstandigheid. Iets voor jou? Geef je op en we formeren daarna deze commissie.