Cursus Jureren voor clubs

Deze cursus wil deelnemers vaardigheden leren voor het jureren van (onderlinge) clubwedstrijden en het maken van selecties voor clubtentoonstellingen.

Met verdere vragen kun je terecht bij taakgroep.opleidingen@fotobond.nl.

Naam cursus Cursus Jureren voor clubs
Leerdoel Vaardigheden leren voor – jureren van (onderlinge) club wedstrijden– het maken van selecties voor clubtentoonstellingen
Werkvorm De theorie is in praktische opdrachten verwerkt en aan het eind van de cursus ontvangt u een document met tips. Als deelnemer wordt u actief betrokken bij de opdrachten. Voorafgaande aan avond 1 inventariseren we de beginsituatie en de verwachtingen en krijgt u een kleine huiswerkopdracht. Ook voor avond 2 en avond 3 is er een huiswerkopdracht.
Bedoeld voor Fotografen die willen jureren in clubs
Cursusomvang en -doel 3 avonden van 2,5 uur (m.i.v. het nieuwe opleidingsjaar zijn dit 4 avonden!)
Wanneer De afdeling organiseert de avonden en stelt de datums voor.
Aantal deelnemers Minimaal 8 en maximaal 10
Voorwaarden Actieve houding en een basiskennis fotobespreken
Waar Ergens in de afdeling, de afdeling organiseert de avond
Kosten en betaling Kosten per persoon, door de afdeling te bepalen
Inschrijving Via de afdeling
Meer informatie bij Het secretariaat van de afdeling of op de website van de afdeling
Organisator De afdeling