1. Homepage

Avondmodule 'Compositie'

De module Compositie richt zich op de verschillende manieren om een passende compositie voor dat ene onderwerp te vinden. Hierbij draait het om alle elementen die zich binnen het kader bevinden. Hoe verhouden zij zich met elkaar en wat betekent dit voor de inhoud van de foto.

Avondmodule 'Series maken'

Deze module wil de deelnemers beter inzicht laten krijgen in het maken en vormen van series en het selecteren van beeld voor series.

Cursus 'Jureren voor clubs'

Deze cursus wil deelnemers vaardigheden leren voor het jureren van (onderlinge) clubwedstrijden en het maken van selecties voor clubtentoonstellingen.

Cursus 'Foto bespreken'

Vaardigheden leren voor het bespreken van foto's van clubgenoten aan de hand van de 4 pijlers uit het boek 'Over Foto's gesproken'. 

Boek 'Over foto's gesproken'

Een uitleg over het bespreken van foto's

Fotoreview

Werk je aan een project of een serie en wil je daarover een deskundig advies? Dan is Fotoreview van de Fotobond iets voor jou.

In 2019 wordt er weer een Fotoreview georganiseerd. Meer informatie volgt t.z.t. op de website en in de nieuwsbrief.

Clubmentoraat

Persoonlijke begeleiding door een daarvoor opgeleide fotografiedocent (de mentor) aan leden van een club.

Afdelingsmentoraat

Persoonlijke begeleiding door een daarvoor opgeleide fotografiedocent (de mentor) aan leden van een afdeling.

Landelijk Mentoraat

Werken aan je eigen fotoproject en feedback op je werk krijgen van een bondsmentor en de overige deelnemers (club- en persoonlijke leden).
Het huidige project loopt tot mei 2019. De inschrijving is gesloten. De bondsmentor die dit landelijk mentoraat begeleidt is Louis Visseren. 

Lezingen/Sprekers

Het uitnodigen van een spreker brengt nieuwe kennis en inzichten in een club. Sprekers, een andere kijk, een frisse visie.

Websites Fotobond-leden

Bezoek de websites van onze leden, je kunt daar veel inspiratie opdoen!

Het Beste Clubidee

Van 2014 t/m 2016 heeft de Taakgroep Onderwijs & Opleidingen de wedstrijd 'Het beste clubidee' georganiseerd. Dit leverde een aantal creatieve ideeën voor clubactiviteiten op.