1. Homepage
De Taakgroep Opleidingen & Sprekers ontwikkelt educatieve activiteiten en leidt mentoren op, die bij afdelingen en clubs kunnen worden ingehuurd. De taakgroepleden zijn: Bas Berkhout (voorzitter), Monique de Zwart, Ton Dirven en Louis Visseren.

Met vragen kunt u terecht bij het bij de activiteit genoemde contact mailadres. In de overige gevallen kunt u contact opnemen met taakgroep.opleidingen@fotobond.nl.

LIJST VAN ‘INTERNE’ SPREKERS VAN DE FOTOBOND [2020 03 29]

De “interne sprekerslijst” is informatief van aard. Een (waarde)oordeel is niet toegekend aan de individuele sprekers. Van hen ontvangen informatie is samengebracht en geordend in dit document.

Documentaire Fotografie

Module “Documentaire Fotografie”

Deze module kan op twee niveaus worden gegeven. Als eerste in de vorm van een avondvullende presentatie ter kennismaking met deze discipline in de fotografie en als tweede in de vorm van een mentoraat, waarbij deelnemers worden begeleid in de uitvoering van een documentair project”

Avondmodule 'Compositie'

De module Compositie richt zich op de verschillende manieren om een passende compositie voor dat ene onderwerp te vinden. Hierbij draait het om alle elementen die zich binnen het kader bevinden. Hoe verhouden zij zich met elkaar en wat betekent dit voor de inhoud van de foto.

Avondmodule 'Series maken'

Deze module wil de deelnemers beter inzicht laten krijgen in het maken en vormen van series en het selecteren van beeld voor series.

Cursus 'Jureren voor clubs'

Deze cursus wil deelnemers vaardigheden leren voor het jureren van (onderlinge) clubwedstrijden en het maken van selecties voor clubtentoonstellingen.

Cursus 'Foto bespreken'

Vaardigheden leren voor het bespreken van foto's van clubgenoten aan de hand van de 4 pijlers uit het boek 'Over foto's gesproken'. 

Clubmentoraat

Persoonlijke begeleiding door een daarvoor opgeleide fotografiedocent (de mentor) aan leden van een club.

Afdelingsmentoraat

Persoonlijke begeleiding door een daarvoor opgeleide fotografiedocent (de mentor) aan leden van een afdeling.

Landelijk Mentoraat

Werken aan uw eigen fotoproject en feedback op uw werk krijgen van een bondsmentor en de overige deelnemers (club- en persoonlijke leden)

Websites Fotobond-leden

Bezoek de websites van onze leden, u kunt daar veel inspiratie opdoen!

Lezingen/Sprekers

Het uitnodigen van een spreker brengt nieuwe kennis en inzichten in een club. Sprekers, een andere kijk, een frisse visie.

Fotoreview

Werk je aan een project of een serie en wil je daarover een deskundig advies? Dan is Fotoreview van de Fotobond iets voor jou!

De Fotobond biedt van 1 oktober tot en met 30 november 2019 een ronde FOTOREVIEW aan voor de leden van de Fotobond. De FOTOREVIEW wordt uitgevoerd door de Bondsmentoren onder coördinatie van de taakgroep Opleiding en Sprekers.  

Het Beste Clubidee

Van 2014 t/m 2016 heeft de Taakgroep Onderwijs & Opleidingen de wedstrijd 'Het beste clubidee' georganiseerd. Dit leverde een aantal creatieve ideeën voor clubactiviteiten op.

Boeken

Inspirerende boeken, samengesteld door Fotobond-leden.

Fotobond op Flickr

Leden van de Fotobond kunnen voor feedback gebruikmaken van twee groepen op Flickr.