1. Homepage
  2. Over Fotobond
  3. Activiteitenagenda

Inzending en openbare bespreking BMK ballotage 2019.


Foto: Hans van der Pol

Zaterdag 9 maart vindt de jaarlijkse ballotage van de BMK plaats.

Inzending voor deelname is mogelijk van 1 december 2018 tot 6 februari 2019.

Meer informatie en de benodigde formulieren staan op de site van de Fotobond https://fotobond.nl/landelijke-groepen/ Bondsmeesterklasse

Zaterdag 9 maart is de openbare bespreking met toelichting door de voltallige jury.

Deze bespreking is in de filmzaal van de Fotovakschool Wilhelminakade 320, Rotterdam. Dit is dezelfde ingang als die van het Nederlands Fotomuseum (links achter in de hal de trap op)

Aanvang 13:30 uur.