Organisatie

Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie is een organisatie zonder winstoogmerk, die diensten en producten aan haar leden aanbiedt.

Hier kom je meer te weten over de organisatie en hoe deze in elkaar steekt.

Dagelijks Bestuur

  • Het Dagelijks Bestuur laat zich ondersteunen door Taakgroepen.
  • De Taakgroep Website onderhoudt de content van de website, van de Facebookpagina’s en van Twitter.
  • De Taakgroep Opleidingen & Sprekers ontwikkelt educatieve activiteiten en leidt mentoren op, die bij afdelingen en clubs kunnen worden ingehuurd.
  • De Taakgroep Wedstrijden & Exposities ontwikkelt en organiseert landelijke wedstrijden, exposities en salons, waar alle leden aan kunnen deelnemen.

Afdelingen

Hier zie je een overzicht van alle Afdelingen, de secretarissen van de Afdelingen en e-mailadressen om contact op te kunnen nemen.