Organisatie

Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie is een organisatie zonder winstoogmerk, die diensten en producten aan haar leden aanbiedt.

Hier komt u meer te weten over de organisatie en hoe deze in elkaar steekt.

Dagelijks Bestuur

  • Het Dagelijks Bestuur laat zich ondersteunen door Taakgroepen.
  • De Taakgroep Website onderhoudt de content van de website, van de Facebookpagina’s en van Twitter.
  • De Taakgroep Opleidingen & Sprekers ontwikkelt educatieve activiteiten en leidt mentoren op, die bij afdelingen en clubs kunnen worden ingehuurd.
  • De Taakgroep Wedstrijden & Exposities ontwikkelt en organiseert landelijke wedstrijden, exposities en salons, waar alle leden aan kunnen deelnemen.