1. Homepage
  2. Over Fotobond

Reglementen en aanvraagformulieren


Jubilea van fotoclubs, club- en persoonlijke leden

Bij een clubjubileum van 25 jaar, 50 jaar, en zo oplopend met telkens 25 jaar, wordt aan de club een subsidie verleend voor het houden van een toepasselijke tentoonstelling die voor publiek vrij toegankelijk is.
Aan leden die gedurende 25, 40 of 50 jaar (en daarboven elke 5 jaar) lid zijn van de Fotobond kan door de afdeling of het dagelijks bestuur een oorkonde en eventueel vanaf 40 jaar een insigne worden toegekend.

> reglement jubilea 
> formulier subsidieaanvraag jubileum
> formulier aanvraag oorkondes/insignes en Bondsonderscheidingen


Prestatie Onderscheidingen en Bondsonderscheidingen

Fotografen die zich blijvend bewijzen als betere fotograaf kunnen sinds 1 januari 2018 in aanmerking komen voor een prestatie-onderscheiding. > meer info

Bondsonderscheidingen kunnen worden toegekend aan leden, die zich in een bepaalde periode verdienstelijk hebben gemaakt op organisatorisch en/of bestuurlijk vlak.

> reglement Prestatie Onderscheidingen - t/m 31 december 2018
> reglement Prestatie Onderscheidingen - per 1 januari 2019 
> reglement Bondsonderscheidingen - per 1 januari 2017 v.2.0
> formulier aanvraag oorkondes/insignes en Bondsonderscheidingen


Subsidie Bondsmentoraat

Omdat de Fotobond het belangrijk vindt dat clubs zich laten inspireren, subsidieert zij onder bepaalde voorwaarden het organiseren van een mentoraat door bondsmentoren. Voor meer informatie over een bondsmentoraat bij clubs, klik hier.

> aanvraagformulier subsidie Bondsmentoraat


Een fotoclub beginnen

Verenigingen hebben in bijna alle gevallen statuten nodig. De model statuten bieden een goed handvat als start en in veel gevallen kunnen ze geheel voldoen. Naast statuten is er bij verenigingen bijna altijd sprake van een Huishoudelijk Reglement. Een HHR is niet wettelijk vereist, het is echter wel praktisch voor bestuurders en leden.

> model statuten en huishoudelijk reglement

Wilt u uw club aanmelden bij de Fotobond, klik dan hier voor het inschrijfformulier en stuur dit ingevuld naar ledenadministratie@fotobond.nl.


Wedstrijdreglementen

Voor wedstrijdreglementen: ga naar Wedstrijd & Expositie.