1. Homepage
  2. Over Fotobond

Reglementen van de Fotobond


Jubilea van fotoclubs, clubleden en Persoonlijke leden

Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2018 en voorziet ook in een regeling voor jubilea in 2016 en 2017:
> Reglement Jubilea (pdf


Prestatie Onderscheidingen voor deelnemers Foto Online, Foto Individueel, Audiovisueel Online en Foto Documentair

> Reglement Prestatie Onderscheidingen t/m 31 december 2018 (pdf)
> Reglement Prestatie Onderscheidingen per 1 januari 2019 (pdf)


Statuten van de Fotobond

> Statuten Fotobond 2007


Huishoudelijk Reglement van de Fotobond

> Huishoudelijk Reglement Fotobond 2007