1. Homepage
  2. Over Fotobond

Reglementen van de Fotobond


Jubilea van fotoclubs, clubleden en Persoonlijke leden

Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2018 en voorziet ook in een regeling voor jubilea in 2016 en 2017:
Reglement Jubilea - 1 oktober 2017 - v.1.1 (pdf-formaat)


Prestatieonderscheidingen voor deelnemers aan 
Foto Online, Foto Individueel, Audiovisueel Online en Foto Documentair

Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2018, maar de rankinggegevens vanaf 1 januari 2017 worden gebruikt:
Reglement Prestatieonderscheidingen - 1 oktober 2017 - (pdf-formaat)


Reglement Bondsonderscheidingen

Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2017:
Reglement Bondsonderscheidingen - 1 januari 2017 -v.2.0 (pdf-formaat)


Statuten van de Fotobond

Statuten Fotobond 2007


Huishoudelijk Reglement van de Fotobond

Huishoudelijk Reglement Fotobond 2007