1. Homepage
 2. Over Fotobond

Vraag en antwoord

Voor Fotoclub leden
Als je lid wordt van een fotoclub die bij de Fotobond is aangesloten wordt je zelf ook lid van de Fotobond. Je kunt je eerst als lid van de Fotobond aanmelden via deze link of de button op de Homepage van deze website. De secretaris van de fotoclub, die je bij het invulveld "Groep" hebt aangegeven krijgt daarvan bericht en schrijft je vervolgens in als lid van de club. Met de "mitsen en maren" dat er plek is. Je krijgt dan een Fotobondsnummer en een pasje en kunt dan meedoen met de activiteiten en profiteren van diverse kortingen. Het lidmaatschapsgeld van de Fotobond is inbegrepen bij je clublidmaatschap.

Voor Persoonlijke leden

Als je géén lid van een fotoclub wilt worden of de club van jouw keuze is niet aangesloten bij de Fotobond, dan kun je ‘Persoonlijk lid’ worden. Je kunt je hiervoor ook online aanmelden. Persoonlijke leden hebben dezelfde rechten als leden van aangesloten fotoclubs, maar kunnen niet deelnemen aan speciale clubactiviteiten (bijvoorbeeld de Bondsfotowedstrijd); ze kunnen wel deelnemen aan individuele wedstrijden (bijvoorbeeld Foto Individueel, Foto Online of Audiovisueel Online).

Kosten lidmaatschap

Per jaar draagt je club € 18,00 per lid af aan de Fotobond (met ingang van 2019 is dat € 22,00). Er is geen maximum afdracht per club. Een persoonlijk lidmaatschap kost € 28,00 per jaar.
Het lidmaatschap geeft toegang tot alle wedstrijden, cursussen en andere voordelen van de Fotobond, waaronder het kwartaalbulletin 'Fotobond in Beeld'. Indien leden geen 'Fotobond in Beeld' willen ontvangen is geen restitutie of korting op de contributie mogelijk.
Het Contributiereglement kun je hier downloaden.

In het ledengedeelte van deze website vind je informatie over o.a. aanbiedingen, het aanmelden van exposities en deelname aan wedstrijden. Ook kun je daar je persoonlijke gegevens wijzigen.

Klik hier voor informatie over het inloggen.

Leden van de Fotobond kunnen - nadat ze zijn ingelogd op de website - hun persoonlijke gegevens zelf wijzigen. Inloggen gebeurt met het bij de Fotobond bekende e-mailadres. Meer informatie over inloggen vind je hier.

Is je e-mailadres gewijzigd en niet doorgevoerd in ons systeem? Richt dan een verzoek tot wijziging van je e-mailadres aan ledenadministratie@fotobond.nl of vraag als clublid aan de secretaris van jouw club om dit te wijzigen. 

De Ledenadministratie van de Fotobond wordt verricht door Gerda Gallé.

De Fotobond verstuurt ca. 10 keer per jaar een digitale nieuwsbrief naar haar leden met o.a. nieuwtjes, oproepen, aankondigingen en aanbiedingen. Daarvoor hebben we uiteraard wel een email adres nodig. Deze ontbreekt soms doordat:

 • het lid of de secretaris van de betreffende fotoclub geen mailadres aan de Fotobond heeft doorgegeven.
 • het lid zich eerder via de optie 'Meld je af voor deze nieuwsbrief' heeft afgemeld.

Ontvang je geen nieuwsbrief en wil je dit wel? Stuur dan een verzoekje naar ledenadministratie@fotobond.nl met daarin duidelijk je naam, lidnummer en emailadres vermeld. Wij zorgen er dan voor dat je de nieuwsbrief voortaan wel ontvangt.

De Fotobond verspreidt dit blad viermaal per jaar: in februari/maart, april/mei, september en november/december. Het wordt toegezonden aan persoonlijke leden en leden van aangesloten fotoclubs op de bij ons bekende postadressen.

Ontvang je 'Fotobond In beeld' nog niet?

 • Je kunt dit zelf regelen door in te loggen op deze site en in je Profiel het boxje 'In Beeld' aan te vinken. Pas zo nodig daar ook je adres aan.
 • Je kunt ook een verzoekje sturen naar ledenadministratie@fotobond.nl met daarin duidelijk je naam, lidnummer en postadres vermeld. Wij zorgen er dan voor dat je het blad voortaan wel ontvangt.

Als je ‘Fotobond In Beeld’ niet wilt ontvangen dan krijg je daarvoor geen restitutie of korting op de contributie.

Leden vinden hier meer informatie over 'Fotobond in Beeld'.

Leden en aangesloten fotoclubs kunnen hun exposities laten opnemen in de Activiteitenagenda. Stuur daarvoor een e-mail naar webmaster@fotobond.nl met onderstaande gegevens:

 • Je naam en lidnummer
 • Van welke club je lid bent
 • Van wanneer tot wanneer je exposeert
 • Het complete bezoekadres van de locatie
 • De openingstijden van de locatie
 • Schrijf een kort verhaaltje over je expositie zodat bezoekers weten wat ze kunnen verwachten
 • Stuur tenminste één, bij voorkeur liggende foto mee die bij de aankondiging geplaatst kan worden (max. 1000 breed bij 100 dpi).

Iedereen die fotografeert heeft te maken met auteursrecht en (vaak) met portretrecht. Als je je foto’s op internet zet of als je een foto wil verkopen is het zaak goed te weten wat daar bij komt kijken. Voorkom juridische problemen! Zie voor actuele informatie ook de pagina’s over auteursrecht voor fotografen van de Fotografen Federatie.

Downloads:

Auteurs- en portretrecht (pdf)
Modelcontracten (doc)
Auteurs- en portretrecht (ppt)

Het uitnodigen van een spreker brengt nieuwe kennis en inzichten in uw club. Op de interne sprekerslijst van de Fotobond staan leden die bereid zijn als spreker bij fotoclubs op te treden. De onderwerpen die de sprekers aanbieden variëren van eigen fotowerk, de fotogeschiedenis, hedendaagse fotografen, beeldtaal of het maken van een serie tot het vinden van ideeën. De sprekerslijst is opgesteld door de Taakgroep Opleidingen en Sprekers en wordt elk jaar geactualiseerd. In deze lijst vind je namen, adressen en telefoonnummers van de sprekers en hun specialiteit of onderwerp waarover zij willen praten of wat zij willen laten zien. Bovendien zijn namen van clubs toegevoegd waar een spreker in de afgelopen jaren heeft opgetreden. De sprekers die in deze lijst zijn opgenomen zijn allemaal lid van de Fotobond. Fotoclubs die een spreker willen vastleggen nemen rechtstreeks contact met hem/haar op. De Fotobond heeft de vergoeding, die de club moet betalen aan de spreker voor een avondlezing vastgesteld op ten minste € 100,- exclusief reiskosten van € 0,25 per km.

> Interne sprekerslijst (versie 2018-06-01)

Naast de interne sprekers is er een lijst met externe sprekers van buiten de Fotobond. Externe sprekers bieden vaak een andere kijk. Denk bijvoorbeeld aan een fotorecensent, columnist, reclamefotograaf of een kunstenaar. Bekende fotografen zoals Ruben Smit, Pim Ras of Marie Cecile Thijs bieden veel inspiratie. Een andere reden om een externe spreker uit te nodigen, is kennis op het gebied van bijvoorbeeld andere technieken, multimedia of creativiteit. De Taakgroep Opleidingen en Sprekers benadert interessante sprekers en vraagt of zij beschikbaar zijn voor lezingen en op de lijst geplaatst willen worden. De tarieven voor externe sprekers zijn niet vastgesteld. De prijs voor een externe spreker ligt vaak iets hoger dan een interne spreker. Daarom worden externe sprekers vaak uitgenodigd via de Afdeling of in een samenwerkingsverband van meerdere clubs. 

> Externe sprekerslijst

Een Fotobond-mentor kan op verschillende manieren iets betekenen voor een club. De mentor wordt meestal gevraagd voor het geven van een mentoraat waarbij een groep fotografen gezamenlijk met één thema aan de slag gaat of ieder op zoek gaat naar persoonlijke verdieping. De mentor begeleidt de deelnemers vijf avonden of dagdelen. Hij laat de deelnemers kennis maken met andere fotografen, ander stromingen, een andere kijk op fotografie of probeert vastgelopen fotografen weer vlot te trekken. Daarnaast kan een mentor helpen bij het samenstellen van een expositie, een jaarprogramma, het organiseren van een jubileum of handvatten aanreiken bij het fotobespreken. Er zijn momenteel zo’n 35 Fotobond-mentoren die verspreid over het land wonen. Je vindt er dus altijd wel één of meer bij je in de buurt. Het tarief voor de mentor is vastgesteld op minimaal €100,00 exclusief reiskosten van €0,25 per km. Omdat de Fotobond het belangrijk vindt, dat clubs zich laten inspireren door mentoren, subsidieert zij een club met een maximum van €250,00 per twee jaar voor het organiseren van een mentoraat.

> Fotobond-mentorenlijst (versie-20161120)

De Fotobond geeft onder bepaalde voorwaarden subsidie voor het organiseren van clubmentoraten. Onderstaande formulieren kunnen na overleg met de mentor gebruikt worden om een subsidie aan te vragen bij de penningmeester van de Fotobond.

> Subsidieaanvraag mentoraat

Wat komt er bij kijken om een club op te starten? Maar vooral: hoe kunnen we zaken zo op de rails zetten dat de leden weten waar het bestuur voor staat en het bestuur weet wat er verwacht (mag) worden? En: 'Wie is eigenlijk de baas in onze club?'.

Downloads:
Een ander manier om een fotoclub op te richten
De formele organisatie van een fotovereniging
Bijlage Model Statuten en HHR

Wil je jouw club aanmelden bij de Fotobond, download dan het inschrijfformulier en stuur dit ingevuld naar ledenadministratie@fotobond.nl (je kunt je club ook via de ledenadministratie afmelden).

Als clubsecretaris moet je inloggen aan de 'achterkant' van de website. Hoe dat gaat en wat je dan verder in de bestanden kunt doen, is beschreven in de handleiding voor clubsecretarissen, die je hier kunt downloaden.

De Taakgroep Opleidingen & Sprekers heeft van 2014 t/m 2016 een wedstrijd georganiseerd met als thema: 'Het beste clubidee'. Dit heeft een aantal creatieve invullingen opgeleverd voor clubactiviteiten. Bekijk hier de inzendingen voor 'Het beste clubidee'.

Heb jij een nieuw idee voor een clubactiviteit? Laat ons dat dan weten via webmaster@fotobond.nl.

Een fotoclub wil graag regelmatig nieuwe leden binnen de club welkom heten. En de club wil graag dat die mensen hun eigen  plaats vinden en enthousiast worden én blijven. Hoe ga je om met veranderingen? Wat als het ledental de pan uit rijst?

Downloads:

Leden krijgen en houden
Bijlage PR en programma
Bijlage Folder Fotogroep Goes
Bijlage Diversiteit bij de fotoclub (Powerpoint)

Bijlage Diversiteit en veranderingen

Soms vraag je je als (bestuurs)lid af: “wat willen we eigenlijk binnen onze club?”Of: “hebben we de organisatie zo op orde dat we aandacht geven aan de belangrijkste aspecten van ons clubleven?”.
Voor meer informatie over de verenigingsscan, zie hier!

Downloads:
De verenigingsscan (pdf)
vragen e.d. (DOC)

Als je als club een evenement wilt organiseren denk je al snel aan fondsverwerving. Er zijn een aantal methoden om aan geld of middelen in natura te komen, zoals het verkrijgen van subsidie, het ontvangen van donaties en het ontvangen van geld dat door bijvoorbeeld culturele organisaties ter beschikking gesteld wordt. Echter: elke geldgever stelt eisen of verlangt tegenprestatie(s). Hoe kun je daar mee omgaan? Hoe leg je dit vast? Wat is verstandig en wat is noodzakelijk?

Downloads:
Fondsverwerving (pdf)

Wat is het nut van een verzekering voor je club? Wat zijn de risico’s en wat is nuttig?

Downloads:
Verzekeringen (pdf)

De Fotobond heeft zestien Afdelingen die de fotoclubs in hun regio samenbrengen.

De Afdelingen organiseren verschillende activiteiten die een aanvulling vormen op het aanbod van de fotoclubs. Daarvoor wordt subsidie aangeboden door de Fotobond. Een aantal Afdelingen vraagt ook een bijdrage van de fotoclubs binnen hun Afdeling.

Ben je op zoek naar een specifieke Afdeling? Kijk dan op de Afdelingspagina's.

De Fotobond wordt bestuurd door het Fotobond-bestuur; dit bestuur wordt gevormd door de voorzitters van alle Afdelingen.
De uitvoerende taken zijn gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur.

Dagelijks Bestuur vergadering
Het Dagelijks Bestuur komt meerdere malen per jaar samen.
De samenvatting (highlights) van de besproken onderwerpen worden hieronder geplaatst:
maart 2017; februari 2017; januari 2017

Fotobond bestuursvergadering
Tweemaal per jaar vindt er een vergadering van het Fotobondbestuur plaats. Daaraan nemen het Dagelijks Bestuur, de voorzitters van de Afdelingen en de voorzitters van de Taakgroepen deel.

Algemene Ledenvergadering
De Fotobond houdt jaarlijks een Algemene Ledenvergadering waarvoor de bestuursleden van de fotoclubs en de Afdelingen worden uitgenodigd. In deze vergadering worden besluiten met betrekking tot het werk van de Fotobond genomen. Deze besluiten worden door het Fotobond bestuur ter uitvoering opgedragen aan het Dagelijks Bestuur.

Zie voor de vergaderdata de Vergaderagenda.