1. Homepage
 2. Over Fotobond

Vraag en antwoord

Voor Fotoclub leden
Als je lid wordt van een fotoclub die bij de Fotobond is aangesloten wordt je zelf ook lid van de Fotobond. Je kunt je eerst als lid van de Fotobond aanmelden via deze link of de button op de Homepage van deze website. De secretaris van de fotoclub, die je bij het invulveld "Groep" hebt aangegeven krijgt daarvan bericht en schrijft je vervolgens in als lid van de club. Met de "mitsen en maren" dat er plek is. Je krijgt dan een Fotobondsnummer en een pasje en kunt dan meedoen met de activiteiten en profiteren van diverse kortingen. Het lidmaatschapsgeld van de Fotobond is inbegrepen bij je clublidmaatschap.

Voor Persoonlijke leden

Als je géén lid van een fotoclub wilt worden of de club van jouw keuze is niet aangesloten bij de Fotobond, dan kun je ‘Persoonlijk lid’ worden. Je kunt je hiervoor ook online aanmelden. Persoonlijke leden hebben dezelfde rechten als leden van aangesloten fotoclubs, maar kunnen niet deelnemen aan speciale clubactiviteiten (bijvoorbeeld de Bondsfotowedstrijd); ze kunnen wel deelnemen aan individuele wedstrijden (bijvoorbeeld Foto Individueel, Foto Online of Audiovisueel Online).

Kosten lidmaatschap

Per jaar draagt je club € 18,00 per lid af aan de Fotobond (met ingang van 2019 is dat € 22,00). Er is geen maximum afdracht per club. Een persoonlijk lidmaatschap kost € 28,00 per jaar.
Het lidmaatschap geeft toegang tot alle wedstrijden, cursussen en andere voordelen van de Fotobond, waaronder het kwartaalbulletin 'Fotobond in Beeld'. Indien leden geen 'Fotobond in Beeld' willen ontvangen is geen restitutie of korting op de contributie mogelijk.
Het Contributiereglement kun je hier downloaden.

In het ledengedeelte van deze website vind je informatie over o.a. aanbiedingen, het aanmelden van exposities en deelname aan wedstrijden. Ook kun je daar je persoonlijke gegevens wijzigen.

Klik hier voor informatie over het inloggen.

Ledenpas voorbeeldInloggen op fotobond.nl
Als je lid bent van de Fotobond, kun je inloggen op de website: klik rechtsboven in de menubalk op “Log hier in”, voer je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op "Inloggen".
Heb je problemen met inloggen? Ga naar “Over Fotobond -> Veelgestelde Vragen” en klik op ”Leden: Inloggen op de website van de Fotobond”.

Inloggen op een smartphone
Hier moeten we even opletten. Omdat een smartphone wat kleiner is dan een PC-scherm, vind je het menu terug onder een paar liggende streepjes. De afrol/submenu's staan onder het kleine pijltje helemaal rechts. Dus als je in het menu "Account" ziet staan, moet je niet daarop klikken, maar op het mini grijze pijltje helemaal rechts op die regel. Dan opent zich het submenu waar jouw pas in staat.

Profiel en pasfoto
Als je bent ingelogd op het ledengedeelte van fotobond.nl ga je (weer rechtsboven) naar "Account" en klik je op "Profiel". Je komt nu bij jouw gegevens. Hier ga je ook je pasfoto uploaden.
LET OP: zonder pasfoto ontvang je geen ledenpasje!

Op de zesde regel in Profiel staat “Pasfoto”. Klik op “Bestand kiezen” en klik op de foto in je computer die je als pasfoto wilt hebben (let op: die foto komt op je ledenpas te staan, waarmee je je zult moeten identificeren. Dus het moet wel lijken).
De uploadprocedure rond je af door onderaan te klikken op “Toepassen”.

Ledenpas 2019: op smartphone of in print

Op de derde regel van het Menu staat “Pasje”. Als je een pasfoto hebt geüpload dan zie je hier jouw pasje (voor- en achterkant). Er boven staat ‘Mijn pasje’ met twee download mogelijkheden:

 1. Zet het pasje op je smartphone:
  Klik op “Download plaatjes” en er worden twee 'screenshots' gedownload in *.png formaat, met de voor- en achterkant van je pasje.
  Je kunt dit bestand op je smartphone zetten en gebruiken als dat nodig is.

 2. Druk je pasje af:
  Klik op “Download pdf”, dan opent de afdrukfunctie van je browser.
  Ben je verbonden met de printer (die het pasje in kleur moet kunnen afdrukken)? Klik dan op 'Afdrukken'.
  Het afgedrukte bestand bevat het pasje, met de voor- en achterkant tegen elkaar aan. Knip het geheel uit en buig het om langs de lijn en je hebt je pasje op creditkaart-formaat. Lamineren is dan ook nog een goede mogelijkheid voor de perfectionisten onder ons.
  Wil je (nog) niet afdrukken? Klik dan in de afdrukmodule op iets als Wijzigen van bestemming/printer en zoek de mogelijkheid ”Opslaan als pdf”. Je kunt het pasje dan later alsnog op een kleurenprinter afdrukken.

NB:  Op de tweede regel van het Menu staat “Inzendingen”. Daar vind je de foto's die je eerder voor digitale wedstrijden hebt ingestuurd.

Leden van de Fotobond kunnen - nadat ze zijn ingelogd op de website - hun persoonlijke gegevens zelf wijzigen. Inloggen gebeurt met het bij de Fotobond bekende e-mailadres. Meer informatie over inloggen vind je hier.

Heb je jouw e-mailadres gewijzigd en is dit niet doorgevoerd in ons systeem? Richt dan een verzoek tot wijziging aan ledenadministratie@fotobond.nl of vraag aan de secretaris van jouw club om dit te wijzigen.

Wil je je wachtwoord wijzigen?

 • Klik rechtsboven op 'Log hier in'
 • Klik op 'Wachtwoord vergeten'
 • Vul het bij de Fotobond bekende e-mailadres in en klik op 'Wachtwoord resetten'
 • Ga naar je inkomende mailbox. Daar vind je een mail met een link. Klik op de link.
 • Voer 2 x je nieuwe wachtwoord in en klik op 'Wachtwoord Aanpassen'.
Je kunt nu met je nieuwe wachtwoord inloggen.

De Fotobond verstuurt ca. 10 keer per jaar een digitale nieuwsbrief naar haar leden met o.a. nieuwtjes, oproepen, aankondigingen en aanbiedingen. Daarvoor hebben we uiteraard wel een email adres nodig. Deze ontbreekt soms doordat:

 • het lid of de secretaris van de betreffende fotoclub geen mailadres aan de Fotobond heeft doorgegeven.
 • het lid zich eerder via de optie 'Meld je af voor deze nieuwsbrief' heeft afgemeld.

Ontvang je geen nieuwsbrief en wil je dit wel? Stuur dan een verzoekje naar ledenadministratie@fotobond.nl met daarin duidelijk je naam, lidnummer en emailadres vermeld. Wij zorgen er dan voor dat je de nieuwsbrief voortaan wel ontvangt.

> Fotobond nieuwsbrief november 2018
> Fotobond nieuwsbrief september 2018
> Fotobond nieuwsbrief juli 2018

De Fotobond verspreidt dit blad viermaal per jaar: in februari/maart, april/mei, september en november/december. Het wordt toegezonden aan persoonlijke leden en leden van aangesloten fotoclubs op de bij ons bekende postadressen.

Sinds november 2018 wordt het magazine ook online gepubliceerd. Leden ontvangen hiervan bericht via e-mail.

Ontvang je 'Fotobond In beeld' nog niet?

 • Je kunt dit zelf regelen door in te loggen op deze site en in je Profiel het boxje 'In Beeld' aan te vinken. Pas zo nodig daar ook je adres aan.
 • Je kunt ook een verzoekje sturen naar ledenadministratie@fotobond.nl met daarin duidelijk je naam, lidnummer en postadres vermeld. Wij zorgen er dan voor dat je het blad voortaan wel ontvangt.

Als je ‘Fotobond In Beeld’ niet wilt ontvangen dan krijg je daarvoor geen restitutie of korting op de contributie.

> klik hier voor meer informatie over de publicaties van de Fotobond.

Iedereen die fotografeert heeft te maken met auteursrecht en (vaak) met portretrecht. Als je je foto’s op internet zet of als je een foto wil verkopen is het zaak goed te weten wat daar bij komt kijken. Voorkom juridische problemen! Zie voor actuele informatie ook de pagina’s over auteursrecht voor fotografen van de Fotografen Federatie.

Downloads:

Auteurs- en portretrecht (pdf)
Modelcontracten (doc)
Auteurs- en portretrecht (ppt)

Leden en aangesloten fotoclubs kunnen hun exposities laten opnemen in de Activiteitenagenda. Stuur daarvoor een e-mail naar webmaster@fotobond.nl met onderstaande gegevens:

 • Je naam en lidnummer
 • Van welke club je lid bent
 • Van wanneer tot wanneer je exposeert
 • Het complete bezoekadres van de locatie
 • De openingstijden van de locatie
 • Schrijf een kort verhaaltje over je expositie zodat bezoekers weten wat ze kunnen verwachten
 • Stuur tenminste één, bij voorkeur liggende foto mee die bij de aankondiging geplaatst kan worden (max. 1000 breed bij 72 dpi).

Wat komt er bij kijken om een club op te starten? Maar vooral: hoe kunnen we zaken zo op de rails zetten dat de leden weten waar het bestuur voor staat en het bestuur weet wat er verwacht (mag) worden? En: 'Wie is eigenlijk de baas in onze club?'.

Downloads:
Een ander manier om een fotoclub op te richten
De formele organisatie van een fotovereniging
Bijlage Model Statuten en HHR

Wil je jouw club aanmelden bij de Fotobond, download dan het inschrijfformulier en stuur dit ingevuld naar ledenadministratie@fotobond.nl (je kunt je club ook via de ledenadministratie afmelden).

Als clubsecretaris moet je inloggen aan de 'achterkant' van de website. Hoe dat gaat en wat je dan verder in de bestanden kunt doen, is beschreven in de handleiding voor clubsecretarissen, die je hier kunt downloaden.

Noot (ingaande 6 december 2018): De procedure om nieuwe leden lid te maken van een club is gewijzigd. De clubsecretaris kan dat niet meer zelf doen, maar moet dat overlaten aan de ledenadministratie centraal. Zie de gewijzigde handleiding.

Een fotoclub wil graag regelmatig nieuwe leden binnen de club welkom heten. En de club wil graag dat die mensen hun eigen  plaats vinden en enthousiast worden én blijven. Hoe ga je om met veranderingen? Wat als het ledental de pan uit rijst?

Downloads:

Leden krijgen en houden
Bijlage PR en programma
Bijlage Diversiteit bij de fotoclub (Powerpoint)

Bijlage Diversiteit en veranderingen

Soms vraag je je als (bestuurs)lid af: “Wat willen we eigenlijk binnen onze club?”Of: “Hebben we de organisatie zo op orde dat we aandacht geven aan de belangrijkste aspecten van ons clubleven?”.
Voor meer informatie over de verenigingsscan, zie hier!

Downloads:
De verenigingsscan (pdf)
vragen e.d. (DOC)

Als je als club een evenement wilt organiseren denk je al snel aan fondsverwerving. Er zijn een aantal methoden om aan geld of middelen in natura te komen, zoals het verkrijgen van subsidie, het ontvangen van donaties en het ontvangen van geld dat door bijvoorbeeld culturele organisaties ter beschikking gesteld wordt. Echter: elke geldgever stelt eisen of verlangt tegenprestatie(s). Hoe kun je daar mee omgaan? Hoe leg je dit vast? Wat is verstandig en wat is noodzakelijk?

Downloads:
Fondsverwerving (pdf)

Wat is het nut van een verzekering voor je club? Wat zijn de risico’s en wat is nuttig?

Downloads:
Verzekeringen (pdf)

De Fotobond heeft zestien Afdelingen die de fotoclubs in hun regio samenbrengen.

De Afdelingen organiseren verschillende activiteiten die een aanvulling vormen op het aanbod van de fotoclubs. Daarvoor wordt subsidie aangeboden door de Fotobond. Een aantal Afdelingen vraagt ook een bijdrage van de fotoclubs binnen hun Afdeling.

Ben je op zoek naar een specifieke Afdeling? Kijk dan op de Afdelingspagina's.

De Fotobond wordt bestuurd door het Fotobond-bestuur; dit bestuur wordt gevormd door de voorzitters van alle Afdelingen.
De uitvoerende taken zijn gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur.

Dagelijks Bestuur vergadering
Het Dagelijks Bestuur komt meerdere malen per jaar samen.

Fotobond bestuursvergadering
Tweemaal per jaar vindt er een vergadering van het Fotobondbestuur plaats. Daaraan nemen het Dagelijks Bestuur, de voorzitters van de Afdelingen en de voorzitters van de Taakgroepen deel.

Algemene Ledenvergadering
De Fotobond houdt jaarlijks een Algemene Ledenvergadering waarvoor de bestuursleden van de fotoclubs en de Afdelingen worden uitgenodigd. In deze vergadering worden besluiten met betrekking tot het werk van de Fotobond genomen. Deze besluiten worden door het Fotobond bestuur ter uitvoering opgedragen aan het Dagelijks Bestuur.

Zie voor de vergaderdata de Vergaderagenda.