1. Homepage
  2. Over Fotobond

Vraag en antwoord

Voor clubleden
Als je lid wordt van een fotoclub die bij de Fotobond is aangesloten wordt je zelf ook lid van de Fotobond. Je kunt je eerst als lid van de Fotobond aanmelden via de knop "Lid worden?" op de Homepage van deze website. De secretaris van de fotoclub, die je bij het invulveld "Groep" hebt aangegeven krijgt daarvan bericht en schrijft je vervolgens in als lid van de club. Met de "mitsen en maren" dat er plek is. Je krijgt dan een Fotobondsnummer en een pasje en kunt dan meedoen met de activiteiten en profiteren van diverse kortingen. Het lidmaatschapsgeld van de Fotobond (€18,00 per jaar) is inbegrepen bij je clublidmaatschap.

Voor Persoonlijke leden
Als je géén lid van een fotoclub wilt worden kun je meedoen als ‘Persoonlijk lid’. Je kunt je online aanmelden. Persoonlijke leden hebben dezelfde rechten als leden van fotoclubs, maar kunnen niet deelnemen aan speciale clubactiviteiten (bijvoorbeeld de Bondsfotowedstrijd), ze kunnen wel deelnemen aan individuele wedstrijden (bijvoorbeeld, Foto Individueel, Foto Online of Audiovisueel Online). Het persoonlijk lidmaatschap bedraagt €32,00 per jaar (vanaf 1 januari 2018: €28,00 per jaar).

De Taakgroep Opleidingen & Sprekers heeft een aantal jaren een wedstrijd georganiseerd met als thema: 'Het beste clubidee'. Dit heeft een aantal creatieve invullingen voor clubavonden opgeleverd. Heb jij nog een nieuw idee voor een clubavond (of een langer lopend project) laat ons dat dan weten: webmaster@fotobond.nl.
Bekijk hier de ideeën van 'Het beste clubidee'.

Persoonlijke leden van de Fotobond kunnen wijzigingen in hun gegevens rechtstreeks doorgeven aan ledenadministratie@fotobond.nl.

Leden van clubs dienen wijzigingen in hun gegevens door te geven aan het secretariaat van de vereniging waar ze lid van zijn. De secretaris geeft de wijzigingen door aan de ledenadministratie van de Fotobond.

De Ledenadministratie van de Fotobond wordt verricht door Gerda Gallé.

Ga je exposeren, stuur dan een e-mail naar webmaster@fotobond.nl met alle gegevens. Wij zetten die expositie dan in de expositie-agenda.
Zorg dat je de volgende gegevens doorgeeft:

  • Je naam en lidnummer
  • Van welke club je lid bent
  • Van wanneer tot wanneer je exposeert
  • Het complete bezoekadres van de locatie
  • De openingstijden van de locatie
  • Schrijf een kort verhaaltje over je expositie zodat bezoekers weten wat ze kunnen verwachten
  • Stuur in ieder geval één foto mee die bij de aankondiging geplaatst kan worden, bij voorkeur een liggende

Ons blad verschijnt viermaal per jaar in februari/maart, april/mei, september en november/december. Het wordt per post toegezonden aan alle persoonlijke leden en alle leden van de aangesloten fotoclubs.  Als je geen ‘Fotobond In Beeld’ wilt ontvangen krijg je daarvoor geen restitutie of korting op de contributie.

Iedereen die fotografeert heeft te maken met auteursrecht en (vaak) met portretrecht. Als je je foto’s op internet zet of als je een foto wil verkopen is het zaak goed te weten wat daar bij komt kijken. Voorkom juridische problemen! Zie voor actuele informatie ook de pagina’s over auteursrecht voor fotografen van de Fotografen Federatie.

Downloads:

Auteurs- en portretrecht (pdf)
Modelcontracten (DOC)
PowerPoint presentatie Auteurs-en portretrecht (PPT)

Wil je jouw club aanmelden bij de Fotobond, download dan het inschrijfformulier en stuur dit naar ledenadministratie@fotobond.nl (je kunt je club ook via de ledenadministratie afmelden).

De Fotobond houdt jaarlijks een Algemene Ledenvergadering waarvoor de besturen van de fotoclubs worden uitgenodigd.

Tweemaal per jaar is er een vergadering van het Fotobond-bestuur, daaraan nemen deel: het Dagelijks Bestuur, de voorzitters van de Afdelingen en de voorzitters van de Taakgroepen.

Het Contributiereglement kunt je hier downloaden. Per jaar draagt je club €18,00 per lid af aan de Fotobond. Er is geen maximum afdracht per club.

Het lidmaatschap is inclusief ondersteuning door de Fotobond en het kwartaalbulletin ‘Fotobond in Beeld’. Indien clubs geen ‘Fotobond in Beeld’ willen ontvangen is geen restitutie of korting op de contributie mogelijk.

De leden kunnen zelf hun gegevens bijhouden. De secretarissen van een club kunnen ook de gegevens van de leden bijwerken. Lukt het niet, dan kan verzocht worden aan de ledenadministratie (ledenadministratie@fotobond.nl) om de wijzigingen uit te voeren.

Het uitnodigen van een spreker brengt nieuwe kennis en inzichten in uw club. Op de interne sprekerslijst van de Fotobond staan leden die bereid zijn als spreker bij fotoclubs op te treden. De onderwerpen die de sprekers aanbieden variëren van eigen fotowerk, de fotogeschiedenis, hedendaagse fotografen, beeldtaal of het maken van een serie tot het vinden van ideeën. De sprekerslijst is opgesteld door de Taakgroep Opleidingen en Sprekers en wordt elk jaar geactualiseerd. In deze lijst vind je namen, adressen en telefoonnummers van de sprekers en hun specialiteit of onderwerp waarover zij willen praten of wat zij willen laten zien. Bovendien zijn namen van clubs toegevoegd waar een spreker in de afgelopen jaren heeft opgetreden. De sprekers die in deze lijst zijn opgenomen zijn allemaal lid van de Fotobond. Fotoclubs die een spreker willen vastleggen nemen rechtstreeks contact met hem/haar op. De Fotobond heeft de vergoeding, die de club moet betalen aan de spreker voor een avondlezing vastgesteld op ten minste € 100,- exclusief reiskosten van € 0,25 per km.

Interne sprekerslijst (versie-20161127)

Naast de interne sprekers is er een lijst met externe sprekers van buiten de Fotobond. Externe sprekers bieden vaak een andere kijk. Denk bijvoorbeeld aan een fotorecensent, columnist, reclamefotograaf of een kunstenaar. Bekende fotografen zoals Ruben Smit, Pim Ras of Marie Cecile Thijs bieden veel inspiratie. Een andere reden om een externe spreker uit te nodigen, is kennis op het gebied van bijvoorbeeld andere technieken, multimedia of creativiteit. De Taakgroep Opleidingen en Sprekers benadert interessante sprekers en vraagt of zij beschikbaar zijn voor lezingen en op de lijst geplaatst willen worden. De tarieven voor externe sprekers zijn niet vastgesteld. De prijs voor een externe spreker ligt vaak iets hoger dan een interne spreker. Daarom worden externe sprekers vaak uitgenodigd via de Afdeling of in een samenwerkingsverband van meerdere clubs. 

Bekijk de externe sprekerslijst

Een Fotobond-mentor kan op verschillende manieren iets betekenen voor een club. De mentor wordt meestal gevraagd voor het geven van een mentoraat waarbij een groep fotografen gezamenlijk met één thema aan de slag gaat of ieder op zoek gaat naar persoonlijke verdieping. De mentor begeleidt de deelnemers vijf avonden of dagdelen. Hij laat de deelnemers kennis maken met andere fotografen, ander stromingen, een andere kijk op fotografie of probeert vastgelopen fotografen weer vlot te trekken. Daarnaast kan een mentor helpen bij het samenstellen van een expositie, een jaarprogramma, het organiseren van een jubileum of handvatten aanreiken bij het fotobespreken. Er zijn momenteel zo’n 35 Fotobond-mentoren die verspreid over het land wonen. Je vindt er dus altijd wel één of meer bij je in de buurt. Het tarief voor de mentor is vastgesteld op minimaal €100,00 exclusief reiskosten van €0,25 per km. Omdat de Fotobond het belangrijk vindt, dat clubs zich laten inspireren door mentoren, subsidieert zij een club met een maximum van €250,00 per twee jaar voor het organiseren van een mentoraat.

Fotobond-mentorenlijst (versie-20161120)

De Fotobond geeft onder bepaalde voorwaarden subsidie voor het geven van clubmentoraten. Onderstaande formulieren kunnen na overleg met de mentor gebruikt worden om een subsidie aan te vragen bij de penningmeester van de Fotobond.

Downloads:
Subsidieaanvraag mentoraat (DOC, 2016)

Wat komt er bij kijken om een club op te starten? Maar vooral: hoe kunnen we zaken zo op de rails zetten dat de leden weten waar het bestuur voor staat en het bestuur weet wat er verwacht (mag) worden? En: 'Wie is eigenlijk de baas in onze club?'

Downloads:
Een ander manier om een fotoclub op te richten (Word-document)
De formele organisatie van een fotovereniging (pdf-document)
Bijlage Model Statuten en HHR (Word-document)

Elk jaar verwachten de leden een aantal activiteiten voor het nieuwe seizoen. Kijk op de pagina ‘Het beste clubidee’. Fotoclubs kunnen hun beste ideeën jaarlijks inzenden. Het beste idee wordt beloond met een inspirerende lezing voor je club!

Een fotoclub wil graag regelmatig nieuwe leden binnen de club welkom heten. En de club wil graag dat die mensen hun eigen  plaats vinden en enthousiast worden én blijven. Hoe ga je om met veranderingen? Wat als het ledental de pan uit rijst?
Downloads:
Leden krijgen en houden (pdf)
Bijlage PR en programma (pdf)
Bijlage Folder Fotogroep Goes (pfd)
Bijlage Diversiteit bij de fotoclub (PPT)

Bijlage Diversiteit en veranderingen (pdf)

Soms vraag je je als (bestuurs)lid af: “wat willen we eigenlijk binnen onze club?”Of: “hebben we de organisatie zo op orde dat we aandacht geven aan de belangrijkste aspecten van ons clubleven?”.
Voor meer informatie over de verenigingsscan, zie hier!

Downloads:
De verenigingsscan (pdf)
vragen e.d. (DOC)

Als je als club een evenement wilt organiseren denk je al snel aan fondsverwerving. Er zijn een aantal methoden om aan geld of middelen in natura te komen, zoals het verkrijgen van subsidie, het ontvangen van donaties en het ontvangen van geld dat door bijvoorbeeld culturele organisaties ter beschikking gesteld wordt. Echter: elke geldgever stelt eisen of verlangt tegenprestatie(s). Hoe kun je daar mee omgaan? Hoe leg je dit vast? Wat is verstandig en wat is noodzakelijk?

Downloads:
Fondsverwerving (pdf)

Wat is het nut van een verzekering voor je club? Wat zijn de risico’s en wat is nuttig?

Downloads:
Verzekeringen (pdf)

De Afdelingen organiseren verschillende activiteiten die een aanvulling vormen op het aanbod van de fotoclubs. Daarvoor wordt subsidie aangeboden door de Fotobond. Een aantal Afdelingen vraagt ook een bijdrage van de fotoclubs binnen hun Afdeling.

Ben je op zoek naar een specifieke Afdeling? Kijk dan op de Afdelingspagina's.

De Fotobond wordt bestuurd door het Fotobond-bestuur, dit bestuur wordt gevormd door alle voorzitters van de Afdelingen. De uitvoerende taken zijn gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur.

Dagelijks Bestuur-vergadering
Het Dagelijks Bestuur komt meerdere malen per jaar samen.
De samenvatting (highlights) van de besproken onderwerpen worden hieronder geplaatst:
maart 2017; februari 2017; januari 2017
december 2016; zomer 2016
Fotobondbestuursvergadering
Tweemaal per jaar vindt er een vergadering van het Fotobondbestuur plaats. Daaraan nemen het Dagelijks Bestuur, de voorzitters van de Afdelingen en de voorzitters van de Taakgroepen deel.
Algemene Ledenvergadering
De Fotobond houdt jaarlijks een Algemene Ledenvergadering waarvoor de bestuursleden van de fotoclubs en de Afdelingen worden uitgenodigd. In deze vergadering worden besluiten met betrekking tot het werk van de Fotobond genomen. Deze besluiten worden door het Fotobondbestuur ter uitvoering opgedragen aan het Dagelijks Bestuur.
Een korte samenvatting en de volledige notulen worden hieronder  geplaatst.
11 april 2015:  ‘Highlights‘ – ‘Volledige notulen