1. Homepage
  2. Over Fotobond
  3. Vergaderingen

Algemene Ledenvergadering 2019 van de Fotobond

Op zaterdag 6 april 2019 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Op de ledenvergadering zijn drie zaken besproken waar we graag melding van maken: 

> In Beeld verschijnt ook in 2020 op papier

> Wat brengt 2019 de Fotobond: een beleidskeuze

> Kansen voor een multimediaal platform

Verder kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • een soepeler aanmelding voor clubs om de vergadering bij te wonen;
  • instelling van een kascommissie uit de leden i.p.v. een accountant;
  • een snellere procedure voor onderscheidingen;
  • een kortere zittingsduur van bestuursleden, van 5 naar 3 jaar;
  • de mogelijkheid om tussentijds besluiten per mail te kunnen nemen door commissies, dagelijks bestuur en algemeen bestuur.

Alle vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering 2019 staan in het ALV-boekje plus de aanvulling daarop:  

> ALV Boekje 2019 Vergaderstukken

> Aanvulling Vergaderstukken