Beste Clubbesturen en Persoonlijke Leden

De infosessie voor de Algemene Leden Vergadering (ALV), op 17 december, is door ruim 40 leden bijgewoond.

Vóór aanvang zijn veel schriftelijke vragen gesteld, die door de algemeen penningmeester al ware beantwoord. Ook tijdens de infosessie zijn er veel vragen gesteld, die door het dagelijks bestuur zijn beantwoord.

Het een en ander heeft geleid tot kleine aanpassing van de notulen van de ALV van april 2022. Deze zijn verwerkt in het bijgewerkte ALV-boekje, dat u hieronder kunt downloaden.

Over een aantal zaken kan nu worden gestemd. Dat gaat schriftelijk via het stemformulier, zie hieronder. Er kan alleen worden gestemd door clubbesturen en door Persoonlijke Leden. Neem zo nodig contact op met uw clubbestuur om uw mening over een onderwerp te ventileren. Per club wordt slechts één stemformulier in behandeling genomen.
Let op: als u het niet eens bent met één van de onderwerpen en dat onderwerp staat apart vermeld op het stemformulier, stem dan niet de gehele begroting weg, maar alleen het specifieke onderwerp. Als een onderdeel van de begroting worden weggestemd, dan zal het dagelijks bestuur de begroting op dit onderdeel conform aanpassen.

Stuur het ingevulde stemformulier uiterlijk 15 januari naar de Algemeen Secretaris

U kunt hier het aangepaste ALV-boekje downloaden.

U kunt hier het stemformulier en de toelichting downloaden.

Met vriendelijke groet,

Andries van Hooidonk

Algemeen Secretaris Fotobond