Beste Clubbesturen en Persoonlijke Leden

De Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt dit jaar voor de tweede keer plaats. Ditmaal wordt eerst een Zoom info-sessie gehouden, waarna de stemming schriftelijk zal verlopen. De info-sessie begint op 17 december om 10:00 uur am. Wij nodigen u uit hieraan deel te nemen.
Voor deelname aan deze vergadering dient u zich per e-mail aan te melden bij de Algemeen Secretaris, secretaris@fotobond.nl, tot uiterlijk 3 december.

Speciaal voor clubs
Geef bij uw aanmelding de clubnaam, de naam en het lidnummer van de persoon die de club vertegenwoordigt door, ook als u dat zelf bent. Er kan met één persoon per club aan de info-sessie worden deelgenomen.

Speciaal voor persoonlijke leden
Persoonlijke Leden dienen zich zelf per e-mail aan te melden, onder vermelding van hun naam en lidnummer.

Wat verwachten wij van u!

 1. Downloaden en lezen van de stukken in het ALV-boekje
  1. Hierdoor zullen er ongetwijfeld vragen opkomen.
  2. Die vragen vermeldt u in uw aanmeldingsmail, zodat wij ze goed kunnen beantwoorden.
  3. U kunt de stukken hier downloaden.
 2. Deelname aan de ALV info-sessie
  1. Als u aan de ALV info-sessie wilt deelnemen, mailt u dat tot uiterlijk 3 december aan secretaris@fotobond.nl
  2. Daags vóór de info-sessie ontvangt u de Zoom-uitnodiging.

Met vriendelijke groet,

Andries van Hooidonk

Algemeen Secretaris Fotobond