Het beste clubidee

Van 2014 t/m 2016 heeft de Taakgroep Onderwijs & Opleidingen de wedstrijd 'Het beste clubidee' georganiseerd.
Dit leverde een aantal creatieve ideeën voor clubactiviteiten op.

Heb jij een nieuw idee voor een clubactiviteit? Laat het ons weten via webmaster@fotobond.nl.


Doe-avond: ‘Bloemenfotografie’ (2014)

club: fotokring Flits
aantal deelnemers: 40
locatie: grote praktijk ruimte bij Digishop
omschrijving: Bij Digishop met elkaar bloemen en boeketten fotograferen.
doel: in alle rust en ruimte de camera te leren kennen en de Flits leden elkaar bij kunnen staan en goede foto’s te maken van bloemen en boeketten naar keuze. Ook speelt de lens keuze een leerzame rol waarbij de leden van elkaar informatie kunnen verkrijgen en mee kunnen kijken naar de instellingen van de camera.
samenwerking: Digishop, bloemist en bakker (sponsoren)
resultaat: stuk in de krant en veel enthousiasme

Doe-avond: ‘Meesterlijk licht’ (2014)

club: Fotoclub Argentum
aantal deelnemers: onbekend
locatie: club
omschrijving: avond over ‘meesterlijk licht’, over hoe Rembrandt zijn modellen belicht, met behulp van een fotografe en een kostuumontwerpster. Eerste gedeelte was theorie, na de pauze kregen een paar mensen kostuums aan en kon men op diverse plekken in de zaal aan de slag.
doel: In theorie en praktijk ontdekken hoe Rembrandt zijn modellen belicht.
samenwerking: fotografe en kostuumontwerper
resultaat: inspirerend en leuk

Doe-avond: ‘SMS/stress avond’ (2015; winnaar)

club: Fotogroep Fomo
aantal deelnemers: hele club
locatie: overal
omschrijving:  deelnemers krijgen deze avond meerdere thema’s toegestuurd per SMS/Whatsapp. De tijd die echter tussen de thema’s zit is niet bekend. Dat kan 10 minuten zijn, maar ook 2 minuten. Je bent dan ook verplicht om een foto van het thema te maken op het moment dat je dit ontvangt en je moet de foto hebben gemaakt voordat het volgende thema komt. Eén persoon is verantwoordelijk voor het sturen van de berichtjes naar de clubleden en put voor de thema’s uit diverse bronnen (bijv. 1000 woorden, Google, maar ook eigen ideeën van de clubleden). Je kunt de thema’s zo makkelijk en moeilijk maken als je zelf wilt. Dus eenvoudige opdrachten zoals: vierkant, blauw, groot, blinkend, maar ook wat moeilijkere thema’s: verleidelijk, tegenovergesteld, zweverig, vrouwelijk, theatraal, overdreven, enz. Door het door elkaar gebruiken van eenvoudige en wat moeilijkere thema’s kan iedereen zijn creativiteit gebruiken.
doel: De bedoeling van de avond is, om te zien hoe clubleden onder ‘stress’ een foto maken, waarbij creativiteit en snel handelen essentieel is.
resultaat: al meerdere keren herhaald en hoog gewaardeerd

Excursie: puzzeltocht (2016)

club: fotoclub Oldenzaal
aantal deelnemers: iedereen
locatie: Oldenzaal
omschrijving: Men loopt met twee of hooguit drie personen een route. De groep bestaat uit een ervaren en een minder ervaren lid/fotograaf. Zo kunnen de leden elkaar helpen met de opdrachten en leren ze speelse wijze van elkaar. De opdrachten zijn zo opgezet dat veel creativiteit van de leden wordt gevraagd. Zo moeten foto’s gemaakt worden met beweging, kleur, scherpte/onscherpte etc…
Van de eerste puzzeltocht bestond de route uit een A4 met een satellietopname van Google Earth.
Op die afbeelding is met stift de route uitgetekend. De tweede route is een rechte lijn omhoog met aftakkingen. Waarvan men de rechte lijn moet volgen. Op een volgende clubavond, worden de foto’s van alle groepen op het scherm getoond.
doel: leden op een ontspannen wijze, maar actief en in groepsverband bezig te houden met fotografie.
resultaat: men ziet hoe een opdracht op verschillende manieren in beeld kan worden gebracht en leert ook anders kijken.
meer informatiewww.fcoldenzaal.nl/?s=Puzzeltocht

Excursie: ‘World Press Photo in Kampen’ (2015)

club: Fotoclub Heerenveen
aantal deelnemers: Hele fotoclub
locatie: Kampen
omschrijving : Naar aanleiding van het 45 jarig jubileum van Fotoclub Heerenveen heeft het bestuur een uitstapje voor alle clubleden georganiseerd naar Kampen, in combinatie met een bezoek aan de World Press Photo tentoonstelling in het Ikonenmuseum. We hebben de World Press Photo tentoonstelling bezocht, waar prachtige foto’s waren te maken, met tot slot een groepsfoto. Na de gezamenlijke lunch zijn we op stap zijn gegaan, groepsgewijs of ieder voor zich, om foto’s te maken van en in de oude en fotogenieke stad Kampen. Ieder lid heeft daarna een selectie van zijn foto’s gepresenteerd op de galerie van de fotoclub.
doel: Het bevorderen van de onderlinge binding tussen de clubleden
resultaat: Een uiterst succesvol uitstapje waar de clubleden elkaar van een andere kant hebben leren kennen en waarover nog steeds gesproken wordt. Dus een reden voor het bestuur om vaker uitstapjes voor clubleden te organiseren!

Expositie: ’24-uur fotograferen’ (2014)

club: Deventer Fotokring
activiteit: foto opdracht / expositie
locatie: Gemeente Deventer
omschrijving: 24 uur lang hebben veel leden van de Kring foto’s gemaakt in de gemeente Deventer met als onderwerp ‘Dynamisch Deventer’. De leden konden zelf aangeven welk tijdsblok van 2 uur zij wilden fotograferen en in welk deel van de stad. 24 foto’s werden daarna in zeer groot formaat straatstickers op de Brink 14 dagen geëxposeerd.
samenwerking: sponsoren
resultaat: Het was niet alleen voor de leden maar ook voor het publiek een bijzondere ervaring.

Expositie: ‘Eerbetoon’ (2014)

club: Fotogroep Spectrum
onderwerp: vrij
locatie: Het Weefhuis, Zaandijk
omschrijving: Een expositie als eerbetoon aan clublid Dick Bleeker die vorig jaar plotseling is overleden. Hij was een bevlogen fotograaf en voor onze clubleden een bron van inspiratie.
doel: eerbetoon aan ons clublid Dick Bleeker.

Expositie: ‘Het Heilooër Die-gebied’ (2014)

club: Fotoclub HAF Heiloo
locatie: Het industriële gebouw Pakhuis Dekker
omschrijving: Op verzoek van de gemeente Heiloo hebben 14 fotografen van Fotoclub HAF Heiloo gedurende de maand augustus 2014 het Heilooër Die-gebied in beeld gebracht.
doel: aandacht vestigen op dit gebied in het kader van de Open Monumentendag.
resultaat: 42 foto’s en voor sommige fotografen een ontdekkingsreis in een tot voor kort onbekend terrein, voor anderen een terugreis in het verleden als kind.

Expositie: ‘Kunst in de Etalage’ (2014)

club: Fotovrienden Westfriesland
omschrijving: Tijdens de Hoornse Kunstmarkt (de grootste kunstmarkt van Nederland) op 7 september van dit jaar hebben wij in een marktkraam onze fotoclub ‘Fotovrienden Westfriesland’ gepresenteerd. Rondom deze Kunstmarkt hebben wij van 30 augustus t/m 14 september meegedaan aan ‘Kunst in de Etalage’ in de binnenstad van Hoorn. In een samenwerkingsverband hebben wij ruim 80 winkeletalages gevuld met beelden, schilderijen en foto’s.
samenwerking: beeldhouwgroep ‘De Steenvrouwe’ en tekengenootschap ‘Debutade’.
resultaat: We zijn hier intensief mee bezig geweest op de clubavonden en hebben erg veel leuke reacties ontvangen. Ook heeft het ons 4 geïnteresseerden gebracht die een paar avonden komen meedoen met de fotoclub.

Expositie: ‘Tafelexpo’ (2015)

club: Fotoclub FotArt
aantal deelnemers: Hele fotoclub
locatie: Café
omschrijving:  Onze fotoclub is een kleine club van 6 mensen met dus niet zo veel liquide middelen. Om toch af en toe een mooie expositie te houden, zochten we naar een goede manier om de foto’s te presenteren zonder er hele dure systemen voor aan te schaffen. Een ruimte vinden was geen probleem. De cafézaal waar we maandelijks samenkwamen mochten we hiervoor gebruiken. Het probleem was echter dat de muren daar nogal vol hingen met allerlei café snuisterijen. Maar er stonden wel heel veel tafels. Met dat beeld voor ogen ben ik door de stad gaan wandelen en kwam in een boekhandel terecht. Hier stonden grote boeken gepresenteerd op stalen steunen. Misschien was dat de uitkomst. Ik vertelde de boekhandelaar ons probleem en ze leende me een steun. Ik legde mijn idee voor aan de andere leden. En 2 clubleden die allebei nogal 2 rechterhanden hebben, zeiden dat zij ze wel konden namaken. Ze zijn aan de slag gegaan en hebben van aluminium strips 40 steunen gemaakt. We maakten van de tafels een mooie opstelling en op de steunen werden de foto’s gezet.
doel: Met zo min mogelijk middelen iets moois maken
resultaat: Niet alleen de expositie was een succes, maar ook het presentatiesysteem. Er kwam commentaar zoals: dat is ‘out of the box’ gedacht. Wij gaan ook op die manier exposeren.

Expositie: ‘Tuincentrum’ (2014)

club: Fotoclub ‘De Hoeksche Waard’
onderwerp: 4 foto’s minimaal A2 formaat
aantal deelnemers: 41
locatie: Tuincentrum
omschrijving: Grote expositie te gaan houden in Tuincentrum ‘Tuinwereld’ in Oud-Beijerland, met als thema ‘De Hoeksche Waard in beeld’
samenwerking: tuincentrum, sponsoren prijzen
resultaat: 1000 bezoekers, 500  ingevulde wedstrijdkaarten, krantenartikelen, radio Rijnmond

Fotobespreking: ‘Banner 4 pijlers’ (2014)

club: Fotoclub Veghel
aantal deelnemers: hele club
omschrijving: banner met 4-pijles van de fotobespreking erop. Deze banner is in Brabant al wat verspreid en wordt nu nog tijdens de cursus gebruikt.
doel: 4 pijlers redelijk te bewaken en weten wat hun inhoud ongeveer is. De bedoeling is natuurlijk dat dit redelijk subtiel naast het podium staat, als een soort spiekbriefje, zonder te stimuleren dat de stappen te rechtlijnig en “schools” worden doorlopen.
resultaat: bespreking via de 4-pijlers methode

Fotobespreking: ‘Emotiekaarten’ (2014)

club: Fotoclub Veghel
aantal deelnemers: hele club
omschrijving: We spreiden een aantal foto’s uit en verdelen een stapel kaarten met emoties over de leden. Alle leden moeten hun kaartje neerleggen bij een foto, die volgens hen bij de foto pas. Daarna lopen we de foto’s langs en bespreken deze ahv de kaartjes die er bij liggen. Degenen die de kaartjes erbij hebben gelegd moeten dit beargumenteren.
doel: betere fotobespreking
resultaat: reguliere clubavonden met meer plezier – en betere input voor de maker – doorbrengen.

Fotobespreking: ‘Het Lagerhuis’ (2014)

(gebaseerd op het discussieprogramma van de televisie)
club: Foto Werkgroep Ommoord
aantal deelnemers: alle clubleden
omschrijving: Een van de leden zet zijn foto op de bok en deponeert zijn standpunt/stelling met betrekking tot deze foto. Bij voorbeeld: de foto heeft een slechte beoordeling gehad of is niet begrepen. Alle aanwezige fotoclubleden verdelen zich dan in twee kampen (mee eens c.q. niet mee eens). Tijdens de discussie kan het aantal voor- en tegenstanders wijzigen waardoor het inzicht van zowel de fotograaf als de discuserende leden veranderd en wellicht verhelderend werkt.
doel: een levendige en diepgaande discussie over alle aspecten van de foto en de stelling van de fotograaf.
resultaat:
Op onze club zijn dit zeer leerzame avonden waarnaar uit gekeken wordt. Dit programmaonderdeel is een van de meest succesvolle avonden van de laatste 2 jaar op onze club.

Fotobespreking: Manders driehoek (2016)

club: Fotokring Eemland
aantal deelnemers: 36
locatie: club
omschrijving: Foto’s bespreken in kleine groepen d.m.v. de Manders driehoek. Aan tafel zitten 6 personen: 4 deelnemers, 1 bespreker en de 1 fotograaf. Er ligt een speciaal bord op tafel waarop de 4 deelnemers kunnen aangeven wat zij het meest opvallend aan een foto vinden. Dit is voor de bespreker het uitgangspunt voor de bespreking van de foto. Tot slot wordt teruggekoppeld naar de fotograaf of hij/zij zich kon vinden in de bespreking en kunnen tips worden uitgewisseld.
doel: Foto’s bespreken op een actieve, speelse manier. Het leren destilleren van de belangrijkste elementen van een foto en het bewust worden van de effecten van die elementen op de beleving van die foto. Uiteindelijk doel is het leren toepassen van deze effecten op je toekomstige foto’s.
resultaat: Deze nieuwe werkvorm werd erg positief ontvangen: genoemd werden de actieve, ongedwongen deelname van alle leden en de verbeterde kwaliteit van de besprekingen.
meer informatiewww.mandersdriehoek.nl

Fotobespreking: ‘Positief/negatief’ (2014)

club: Fotoclub Veghel
aantal deelnemers: hele club
omschrijving: We verdelen de zaal door twee-en. De ene groep MOET positieve opmerkingen plaatsen over de foto en de andere groep kritische (natuurlijk positief geformuleerd). De coördinator zorgt dat iedereen aan de beurt komt en wisselt positief of negatief af en toe om.
doel: betere fotobespreking
resultaat: reguliere clubavonden met meer plezier – en betere input voor de maker – doorbrengen.

Fotograferen: ‘De samenwerking’ (2015)

club: Fotokring De Liemers
aantal deelnemers: Aantal fotografen
locatie: Overal
omschrijving : Tijdens de algemene ledenvergadering aan het begin van het jaar wordt de leden gevraagd wie er aan ‘De samenwerking van … ‘ wil gaan werken. In 2015 gaven zich daarvoor 4 leden van Fotokring De Liemers op. Zij gingen een jaar lang samen op pad om te fotograferen. De uitdaging was groot. In de loop van het jaar werd er telkens door de heren opgemerkt, dat we bij onze Fotokring nog nooit zo’n interessante presentatie van ‘De samenwerking van … ‘ hadden meegemaakt.
doel: anders kijken.
resultaat: Onder de titel ‘Anders kijken’ kregen de leden van onze Fotokring prachtig fotowerk te zien. Van bewegende GIF’jes tot spiegelingen, lichtschrijven, staalwol slingeren, abstracties van gesmolten gummi beertjes en abstracties met wierook. De 4 fotografen hadden echt heel ‘anders’” gekeken dan we van hen gewend waren. De term ‘Anders kijken’ is bij Fotokring De Liemers een ingeburgerde uitspraak geworden.

Foto-onderwerp: ‘Pepermolen’ (2014)

club: Fotoclub de Broederschap
omschrijving: clubavond met als thema ‘EEN Voorwerp’ (pepermolen)
doel: creativiteit rond één voorwerp. Elke associatie was toegestaan: kleur, vorm, thema of welk idee dan ook.
resultaat: creatieve, prachtige, humoristische en boeiende foto’s. Leden enthousiast gemaakt.

Foto-onderwerp: ‘Theezakje’ (2014)

club: Fotogroep Meppel
omschrijving: activiteitencommissie deelde een theezakje uit, met daarbij de opdracht: maak een foto met het theezakje in de hoofdrol.
doel:
– Een stimulans om anders te kijken naar een alledaags voorwerp
– Het prikkelen van de creativiteit
– Stimulans om Out of the box te gaan denken / kijken
– Stimulans om het werk van de leden naar een hoger plan te trekken
extra: high tea bij presentatie
resultaat: Door ons project ‘theezakje’ is onze beetje ingedutte fotogroep weer gaan borrelen en bruisen, leden zijn aan de slag gegaan met het theezakje. Verrast door een groot aantal zeer creatieve foto’s van een theezakje in de hoofdrol. Het werken met een opdracht heeft FGM enorm geïnspireerd, naast de creatieve en technische ontwikkeling heeft het ‘theezakje’ ook gezorgd voor een verbeterde sfeer in de groep.

Foto-onderwerp: ‘Kettingfoto’ (2014)

club: Nivon fotowerkgroep Utrecht
omschrijving: Kettingfoto die begint met iemand die een foto maakt en die doorgeeft aan de volgende fotograaf. Deze maakt een foto die passend is bij de ontvangen foto, en stuurt zijn/haar foto weer door. De fotografen krijgen in eerste instantie alleen de foto van hun voorganger te zien.
doel: kijken welke associaties foto’s oproepen
resultaat: Het is erg leuk om te zien en bespreken wat alle associaties zijn geweest.

Foto-onderwerp: ‘Wie ben ik?’ (2014)

(serie van 3-5 foto’s)
club: Fotogroep Meppel
Omschrijving: afgelopen zomer de opdracht ‘wie ben ik’ meegegeven.(maak een serie van 3-5 foto’s)
doel:
– Stimulans om Out of the box te gaan denken / kijken
– Stimulans om het werk van de leden naar een hoger plan te trekken
resultaat: zeer creatieve fotoseries.

Foto-onderwerp: ‘De uitdaging’ (2014)

club: Fotokring Heemskerk
omschrijving: Een maand lang elke dag een foto van een zelfgekozen onderwerp of soms een thema
doeleen goede oefening om beter te gaan kijken en zien.
resultaat:
Tijdens deze maand zijn er fotografen die dagelijks hun resultaten tonen op hun Blog of website. Andere houden het voor zich maar tijdens deze maand ontstaan op de wekelijkse clubavonden wel de discussies over de hindernissen waar ze tegen aanlopen die bij aanvang niet waren voorzien. Bijna iedere fotograaf komt op een gegeven moment op een dood punt omdat er een sterk beroep gedaan moet worden op de fantasie en creativiteit. Dit vaak omdat het onderwerp toch niet zo spectaculair is als eerst werd verwacht. Eenmaal over dat dode punt heen hoor en zie je de meest bijzondere beelden voorbij komen.
Het versterkt enorm de clubgeest omdat de leden zich uitgedaagd voelen en dit delen met de medeleden.
Ondanks dat het vaak geen hoogdravende fotografie is, is het wel een goede oefening om beter te gaan kijken en zien.

Foto-onderwerp: ‘Maak een foto zoals we er nog nooit een zagen’ (2014)

club: AFV Blerick
doel: uitdaging voor de creatievelingen die dat willen worden.
resultaat: niet bekend

Foto-onderwerp: ‘Foto die fluistert en foto die schreeuwt’ (2014)

club: AFV Blerick
omschrijving: Tijdens een clubuitwisseling iedereen gevraagd om één foto mee te brengen die ‘Fluistert’ en één die ‘Schreeuwt’ In de bespreking hebben we dat uitgediept.

Foto-onderwerp: ‘Goedkoopste camera ooit’ (2014)

club: AFV Kontrast
omschrijving: een avond organiseren rondom pinhole en effecten fotografie. Via youtube filmpje camera gemaakt van bierblikje. Na experiment volgde presentatie tijdens een clubavond. Op de clubavond lieten we het filmpje en de resultaten van ons experiment aan de leden zien als introductie van de avond. Uiteraard kon iedereen daarna ook zelf zo’n pinhole camera in elkaar knutselen. Een aantal weken later hebben we de resultaten besproken tijdens een clubavond. Leuk om de verschillende beelden van iedereen te zien.
doel: leren fotograferen met een pinhole
resultaat: Hoe simpel en goedkoop een camera ook mag zijn, de foto’s zijn in ieder geval erg bijzonder geworden.

Leren van elkaar: ‘3D fotografie’ (2015)

club: fotoclub De Maasstad
aantal deelnemers: Hele fotoclub
locatie: club
omschrijving:  Door een toevallige ontmoeting met de fotograaf Wim Hoppenbrouwers hebben wij op een leuke manier kennis gemaakt met 3D fotografie, met name het maken van anaglyphen. Wim is recent uitgenodigd om een clubavond te vullen met foto’s en techniek en zag kans om de hele club enthousiast te maken met zijn inspirerende verhalen en hoe je zo’n techniek ook in dit digitale tijdperk kunt gebruiken.
doel: aanvulling geweest op ons regulier programma.
resultaat: Een flink aantal leden maakt nu regelmatig 3D-foto’s die via diverse media-kanalen met elkaar worden gedeeld.

Leren van elkaar: ‘Collages maken’ (2015)

club: FC Fotomorgana
aantal deelnemers: Hele fotoclub
locatie: club
omschrijving:  Twee leden hebben n.a.v. een expositie in Foam over moderne fotografie een lezing over collage-fotografie in elkaar gezet. De avond bestond voor de helft uit uitleg over het fenomeen collage-fotografie met veel praktijkvoorbeelden deels van internet, deels van eigen leden. Het tweede deel van de avond bestond uit knippen, plakken, scheuren, verven, tekenen en uiteindelijk fotograferen. De opdracht was om er thuis mee verder te gaan en het eindresultaat moest een element eigen fotografie in zich hebben. We kregen enorm veel verschillende creaties te zien, waar bij een kijkdoos met eigen foto’s en een foto vanuit een opgerolde collage de meest bijzondere waren.
doel: nieuwe dingen stimuleren.
resultaat: De opkomst en het enthousiasme was enorm.

Leren van elkaar: ‘Fotograferen in de openbare ruimte’ (2015)

club: FC Nijmegen
aantal deelnemers: Hele fotoclub
locatie: Club
Omschrijving : Wat kan en mag wanneer we mensen fotograferen in de (semi) ‘openbare ruimte’; op straat, in de stad, in een park, op het station, in een museum, café of openbare bibliotheek? Mogen we spelende kinderen of biddende mensen vastleggen? En wat te denken van het maken van opnames van bejaarden, of patiënten in een ziekenhuis? Over dit soort ‘wat kan en mag vragen’ ging het op onze thema-avond. De wet: We begonnen met informatie over de Nederlandse wet en boeiende informatie over de situatie in Duitsland. We zochten naar verschillen en overeenkomsten. Aansluitend oefenden we aan de hand van eigen foto’s met de vraag wat we zelf (volgens onze eigen waarden en normen) toelaatbaar vinden. Vooral de vragen naar wat men moeilijk vond of waaraan men twijfelde.
doel: Informatie krijgen maar ook zelf ‘oefenen’ met het vinden van de grens.
resultaat: Het thema leidde tot een boeiend gesprek over wat wij wel-/niet acceptabel vinden tijdens het fotograferen. Ook was het verrassend te horen hoe veel van ons ervaring hebben met zeer boze ‘leidend voorwerpen’ en/of omstanders. Oppassen dus!

Leren van elkaar: Goud van oud (2016)

club: Leidse Amateur Fotografen Vereniging
locatie: club
omschrijving: Ervaren fotografen die al lang lid zijn van de club presenteren een overzicht van hun beste werk door de jaren heen.
doel: De grootte van onze club (steeds 85 tot 95 leden) maakt het leren van elkaar er niet gemakkelijker op. Jaarlijks komen en gaan er 10 tot 15 leden, op clubavonden zijn 30 tot 50 leden aanwezig, activiteiten zijn verspreid over 8 werkgroepen. Eigenlijk te veel van het goede, zeker voor fotografen die hun weg nog zoeken.  Met “Goud van Oud” maakt de club op een indringende manier kennis met het werk van leden die hun sporen hebben verdiend. Vooral de ontwikkeling die zij zelf hebben doorgemaakt spreekt boekdelen.
resultaat: Bijzonder enthousiasmerende clubavonden. Allerlei hoeken en gaten van de fotografie komen langs: zwart-wit film, kleurenfilm, diafilm, digitaal, scanner als fototoestel, druktechnieken als uitdrukkingsvorm, daarbij alles aan de hand van uiteenlopende onderwerpen en stijlen. Voor veel leden nog onbekende bronnen van kennis, ervaring, talent en kunde binnen de club staan plotseling in de schijnwerpers.

Leren van elkaar: ‘Kinderen leren fotograferen’ (2014)

club: FotoBE
aantal deelnemers: 3 basisscholen + alle clubleden
locatie: basisscholen
omschrijving: In 2013 zijn we gestart met een cursus fotografie voor leerlingen van groep 7 van de drie basisscholen in Berkel-Enschot. Een groep stelde de cursus samen, maakte een PowerPoint en een digitaal werkboekje. Een andere groep ging op zoek naar geschikte camera’s. De derde groep zorgt drie jaar achtereen voor de uitvoering van de cursus op de scholen.
doel: deelname deel aan een maatschappelijk project van de Rabobank. Leerlingen leren de camera’s kennen en leren werken met sluitertijd, diafragma, macrofoto’s, compositie, standpunt enz. en plakken eigen foto’s in een digitaal werkboekje.
resultaat: Onze hele club is bij het project betrokken, kinderen en scholen zijn enthousiast. €6000,00 gewonnen. In ons lustrumjaar 2015, organiseren we een fotowedstrijd voor de ruim 500 leerlingen, die de cursus dan hebben gevolgd.

Leren van elkaar: mentoraat zonder mentor (2016)

club: Fotogroep Waalre
aantal deelnemers: 10
locatie: Thuis
omschrijving: Anderhalf jaar geleden ontstond het idee om opnieuw een mentoraat te doen, maar zonder de externe mentor, met als essentie de uitwisseling binnen een groep zonder hiërarchie. Ieder formuleerde een eigen opdracht. Gedurende 6 bijeenkomsten gaf ieder opbouwende, inhoudelijke kritiek en (technische) tips om elkaar vooruit te helpen. Op de laatste avond werden de voorstellen voor de expositie gedeeld en ook aan de niet deelnemers van het mentoraat getoond. Een niet onbelangrijk onderdeel van het mentoraat was de expositie volledig aan het mentoraat gewijd. Uit reacties van de vele bezoekers bleek ook voor hen de tentoonstelling, hoewel veel kleiner dan de clubexpositie, veel interessanter.
doel: op continue basis inspiratie voor vernieuwing bieden
resultaat: de leden waren op een heel andere manier aan het fotograferen geslagen en ontvingen op een inspirerende manier terugkoppeling met een zeer bevredigend foto-resultaat.

Leren van elkaar: ‘Photoshop CS6’ (2015)

club: Foto club 80
aantal deelnemers: Hele fotoclub
locatie: club
omschrijving:  De clubleden van foto club 80 uit Poortugaal zijn uitgenodigd bij Mario visser  om meer kennis van cs6 te krijgen. Zij heeft ons vrij blijvend uitgenodigd voor diverse les avonden of in de ochtend langs te komen in groepjes van 3 a 4 mensen.
doel: kennis verbreden

Leren van elkaar: ‘Summerschool’ (2014; winnaar)

club: Fotokring De Liemers
aantal deelnemers: 12
locatie: thuis
omschrijving: In de zomermaanden, waarin het clubgebeuren doorgaans stil ligt, houdt Fotokring De Liemers haar Summer School. In een andere setting (bij een van de leden thuis) wordt gewerkt aan een onderwerp dat doorgaans buiten de aandacht van de “gemiddelde” amateurfotograaf ligt. In 2014 stond de fotografie van Stephen Shore centraal: wat kenmerkt deze fotograaf, welke plaats heeft hij in de fotogeschiedenis, wie zijn zijn navolgers. De eerste avond werd vooral besteed aan introductie van Shore, het bediscussiëren van de huiswerkopdracht en bespreken van de nieuwe opdracht en de tweede en laatste  avond werden besteed aan het bespreken van de eigen resultaten. In de tussenliggende periode waren er wekelijks tips, links naar films (zoals uitleg over de werking van de technische camera) en aanvullende literatuur.
doel: verdiepen in ‘andere’ fotografie
resultaat: Waarom was het een succes:
–           40 % van de leden deed mee
–           Het onderwerp werd moeilijk gevonden, maar iedereen kwam met (veel) resultaat
–           De discussies waren levendig, de avonden waren lang maar gezellig
–           Er werd al gevraagd naar het onderwerp van volgend jaar
–           Ook van buiten de club was er interesse om mee te doen

Leren van elkaar: ‘Vrije discussie’ (2014)

club: AFV Blerick
omschrijving: Onder leiding van een discussieleider worden van te voren gestelde vragen besproken Het mogen vragen zijn van technische, inhoudelijke, organisatorische aard enz. De discussieleider is niet de deskundige. Hij zorgt dat alle kennis (en dat is zéér veel) die in de club zit naar voren komt.
doel: aandacht voor zaken aan de orde waar normaal geen tijd of aandacht voor is. Delen van aanwezige kennis binnen de club
resultaat: zéér verschillende onderwerpen

Programma: Elk jaar een nieuwe programmacommissie (2014)

club: FotoKring Stein
aantal deelnemers:  hele club
omschrijving: elk jaar kiezen wij een nieuwe programma commissie van 3 leden, die verantwoordelijk zijn voor het jaarprogramma. In zo’n jaarprogramma zitten een aantal terugkerende elementen, zoals ieder lid moet in de gelegenheid gesteld worden om te presenteren, de jaarvergadering, de kerstavond, maar voor de rest mag de programma commissie hier een invulling aan geven.
budget: 25% van de contributieopbrengst
doel: elk jaar een nieuw programma
resultaat: Doordat de commissie elk jaar wisselt, hebben wij dus elk jaar een nieuw programma.

Programma: Foto-estafette (2016)

club: fotoclub Kiekus
locatie: club
omschrijving: In de groep hebben we afgelopen jaar iedere clubavond een foto besproken van een clublid. Dus 1 lid bedacht een opdracht voor een ander clublid en weer een ander lid heeft de foto weer besproken. Degene die de foto gemaakt had bedacht weer een opdracht voor de volgende etc. leden hadden 2 weken de tijd om de opdracht te maken.
doel: leden actief mee laten doen met het bedenken van ideeën en het foto bespreken in de groep.
resultaat: actieve inbreng van alle leden en er werden zeer gevarieerde opdrachten verzonnen.

Programma: ‘Kettingfoto’ (2015)

club: Fotoclub Flevo
aantal deelnemers: Hele fotoclub
locatie: Club
omschrijving:  Voor ons fotoseizoen dit jaar heeft een van onze leden een reeds bestaand idee bij onze club opnieuw leven ingeblazen en dit noemen wij de “kettingfoto activiteit”. In principe doen alle leden van club mee en zij kunnen al hun fotografische creativiteit en vindingrijkheid aanwenden om dit tot een succes te maken. Het werkt als volgt: er worden twee groepen ingedeeld, de organisator stuurt de eerste van elke groep een foto, dit is natuurlijk een zeer bijzondere en opmerkelijke foto en voegt er een datumschema bij. De ene groep richt zich op het lijnenspel en de andere groep bijvoorbeeld op de kleur en dat betekent dat de eerste persoon een foto maakt die een directe associatie heeft met de aan hem of haar toegestuurde foto en die doorstuurt naar de volgende in de groep, waarbij de organisator ook telkens een kopie krijgt toegestuurd. En het gaat daarbij niet alleen om de foto maar er moet ook een beschrijving komen waarom je deze foto hebt gemaakt en wat de link is met de vorige foto. Aan het einde van het clubseizoen worden op de beamer alle opvolgende foto’s en de “verhalen” van beide groepen met een muzikale omlijsting getoond.
doel: betrokkenheid en clubspirit van onze leden bij onze club te vergroten.
resultaat: Het is heel bijzonder om te zien welke onverwachte, verrassende en creatieve wendingen door onze leden zijn gegeven aan elke foto en het verhaal daarbij. Dit maakt deze activiteit bij onze club tot het een hoogtepunt en een sprankelende afsluiting van het foto seizoen.

Project: 'Rockin Rotterdam' (2016/2017)

club: RPS Benelux Chapter
aantal deelnemers: 90-100
locatie: Rotterdam binnen de ring
omschrijving: Een groepsproject tot het maken van een creatieve foto 'in elke straat' binnen de ring van Rotterdam.
doel: Opgezet als winterproject waarbij ook niet-leden mochten meedoen. Werken in teams of alleen. Individuele fotografen maar ook fotoclubs mochten een hele postcode adopteren en daarbinnen alle straten fotograferen. Slechts een beeld per straatnaam. Een centrale database met straatnamen en fotografen.
samenwerking: Leden van de Royal Photographic Society Benelux Chapter / niet-leden en andere clubs. Sponsoren: gemeente Rotterdam, Art Essentia, Permajet, Profotonet.
resultaat: Bijna 2.800 foto's, een tentoonstelling in het Timmerhuis in Rotterdam, een fotoboek met een selectie (381) uit alle foto's. De gedrukte oplage is geheel uitverkocht en ook gedistribueerd over alle bibliotheken in en nabij Rotterdam. Een digitale versie is beschikbaar op: http://rps.org/regions-and-chapters/chapters/benelux/about/rockin-rotterdam

Publiciteit: ‘Fotoweek’ (2015)

club: Fotoclub Alphoto
aantal deelnemers: Hele fotoclub
locatie: Woonplaats
omschrijving:  Onze meest succesvolle ervaring van 2015 was de Fotoweek Alphen aan den Rijn in dezelfde periode als de nationale Fotoweek. Daartoe hebben we vooraf een fotowedstrijd georganiseerd met het nationale thema Kijk, Mijn Straat. Prijsuitreiking door de wethouder van Cultuur. We hebben een fotocafé georganiseerd met vrije toegang voor iedereen. We hebben seminars gehouden rond specifieke foto-onderwerpen en een fotowandeling door het centrum met tips voor het maken van foto’s. We hebben een foto-expositie opgezet, die gedurende de hele fotoweek toegankelijk was. Het totaal werd opgezet in het Castellum Theater, waar meerdere ruimtes gratis aan ons ter beschikking werden gesteld. We hebben met de grote belangstelling voor de activiteiten en de medewerking van en in de gemeente onze doelen geheel gerealiseerd. Natuurlijk is er tijdens de voorbereidende periode en de Fotoweek zelf veel gesproken over fotografie en zijn meningen uitgewisseld over het reilen en zeilen van de club.
doel: De integrale kennis van de fotoclub Alphoto beschikbaar maken voor alle inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn, en de bekendheid van Alphoto in de regio verhogen.
samenwerking: Medewerking werd verleend door lokale professionele fotografen en de vestiging van Media Markt. Financiële ondersteuning werd verkregen van het VSB-fonds Alphen aan den Rijn, Hobbywinkel Barend van Zwieten, Albert Heijn en XPozer. De media hebben meerdere weken ruim aandacht gegeven aan fotowedstrijd en de activiteiten tijdens de fotoweek.
resultaat: Een groot deel van de clubleden heeft meegedaan aan de organisatie en een alom gewaardeerd evenement gerealiseerd. Als gevolg daarvan hebben de leden elkaar beter leren kennen en is een hechtere vereniging ontstaan.

Publiciteit: Jaarkalender (2016)

club: Fotoclub Optika
locatie: Gemeente Deurne
omschrijving: Ter viering van het 40-jarig jubileum werd samen met de VVV en het Weekblad voor Deurne een jaarkalender met 52 foto’s gemaakt. Eerlijk verdeeld over alle kerkdorpen en onderwerpen was het doel een zo goed beeld te schetsen van de gemeenschap. De invoerende lijn lag bij de harde kern van de fotoclub: zij gingen op pad met de opdracht: Het mochten geen geposeerde foto’s zijn; het moesten mensen in beweging zijn, met elkaar of met het onderwerp. Het moest hun verhaal vertellen.
doel: Bijzondere viering van het jubileum met de hele gemeente
resultaat: Op 4 november werden de foto’s onder enorme belangstelling tentoongesteld in het gemeentehuis van Deurne, met feestelijke tafeltjes en omlijst met kraampjes van horecaondernemers die geportretteerd waren en een plaatselijke muzikant die met evergreens de tentoonstelling opluisterde. De kalender is te koop bij de VVV en de plaatselijke boekhandel.

Samenwerken: ‘Internationale uitwisseling’ (2014)

club: AFV Blerick
onderwerp: reeks foto’s aanvullen/vervangen
omschrijving: Met 3 Duitse werken we aan een project.Iedereen krijgt een cd met 5 dezelfde foto’s. De opdracht was: maak nieuwe foto’s. Haal er bij wat je wilt. Maar laat in de nieuwe foto’s 2 foto’s (of delen ervan) zichtbaar terugkomen.
resultaat: Een geweldig project waarvoor we uit enthousiasme 3 keer bij elkaar kwamen. Als afsluiting tenslotte hielden we een happening in Mönchengladbach voor heel veel belangstellenden.

Wedstrijd: ‘Fotograaf van het jaar’ (2015)

club: Fotoclub Maasland
aantal deelnemers: Hele fotoclub
locatie: Club
omschrijving:  De onderlinge competitie was ingezakt, mede omdat strikte eisen werden gesteld aan de presentatie: in passe-partout van 50 x 60 cm. In een poging de deelname te vergroten werd tot het volgende besloten: voortaan 6 wedstrijdavonden, waarvan 2 vrij onderwerp; 1 vrij onderwerp zwart/wit; en 3 met 2 thema’s/onderwerpen. Elke wedstrijdavond mogen maximaal 4 foto’s worden ingeleverd. De presentatie moet netjes zijn en de foto moet  minimaal het formaat 20 x 30 cm. hebben (dus geen verplicht passe-partout meer). Per ingeleverde foto krijgt men 1 punt en voor elke gekozen foto 2 punten. Degene met de meeste punten aan het eind van het seizoen is “fotograaf van het jaar”. Deze heeft immers getoond over het hele seizoen een goede kwaliteit te leveren. Overigens wordt de slechtste score van een avond afgetrokken (iemand kan eens op vakantie of ziek zijn).De gekozen foto’s gaan naar een externe jury van 2 of 3 personen die hieruit de “foto van het jaar kiest”.
doel: Deelname wedstrijden te vergroten.
resultaat: De deelname en betrokkenheid is aanzienlijk vergroot.